ˆ

Dotacje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dotacja na wymianę pieców C.O., zmiany systemu ogrzewania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nazwa usługi: Udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania.
 
Podstawa prawna:
 
- art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym t.j. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
- art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XXIII.145.2020 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łęknica.
 
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Łęknicy, Stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomości, II piętro, pok. nr 207, Telefon 68 3624718, Stanowisko Inspektor Referatu Finansowego, II piętro, pok. nr 205, Telefon 68 3624715 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 
Sposób załatwienia sprawy: Dotacja celowa z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na podstawie złożonego wniosku.
 
Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie Gminy Łęknica (Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łęknica) -nabór wniosków o udzielenie dotacji prowadzony jest w trybie ciągłym w każdym roku budżetowym w dwóch etapach:
  1. pierwszy nabór – w terminie do końca lutego każdego roku,
  2. drugi nabór – w terminie od marca do końca września każdego roku.
 
Wniosek o płatność dotacji celowej z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie Gminy Łęknica (Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łęknica)
 
Opłaty: Nie pobiera się
 
Czas załatwiania: Umowy o dofinansowanie zadania zostaną podpisane najpóźniej:
  1. dla wniosków złożonych w pierwszym naborze – 30 kwietnia każdego roku;
  2. dla pozostałych wniosków w terminie 30 dni od dnia zakwalifikowania wniosku do dofinansowania.
Dotacja będzie przekazana na rachunek bankowy wskazany w umowie o dofinansowanie w terminie 14 dni od dokonania oględzin.
 
Inne informacje istotne dla interesantów: Przyznawanie dotacji w danym roku budżetowym odbywa się do wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadań. Informacja o przeznaczonych środkach na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania publikowana jest na stronie www.bip.umleknica.pl
 
Informacje o trybie odwoławczym: Brak
 
Druki do pobrania: Uchwała Nr XXIII.145.2020 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łęknica.
Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łęknica. -Wniosek o udzielenie dotacji.
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łęknica. -Wniosek o płatność.
 
Opracował/a:
Iwona Michalska
Sprawdziła:
Marzena Brzezińska
Zatwierdził:
Piotr Kuliniak
Data aktualizacji: 08.10.2021r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-22 14:40:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-22 14:41:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-25 07:46:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »