ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ankieta dot. konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Łęknica

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w sprawie konsultacji dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Łęknica:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-16 14:16:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-16 20:10:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne dotyczące uchwały wyznaczenia obszaru zdegrowanego i obszaru rewitalizacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje społeczne dotyczące uchwały wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
 
Burmistrz Łęknicy działając na podstawie art. 6 ust. 1 – 7 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 485), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Celem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Łęknica jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych dla obszarów znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów starzenia się ludności, braku samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, a także występowania zjawisk o charakterze środowiskowym, gospodarczym i technicznym.
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nastąpi na zasadach i trybie, wskazanym w projekcie uchwały, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, podlegającemu przedmiotowym konsultacjom.
 
Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 24 lutego 2023 roku do dnia 27 marca 2023 roku w formie:
1. spotkań/warsztatów z interesariuszami rewitalizacji, na których zostanie omówiony wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Łęknica oraz przedstawione propozycje działań rewitalizacyjnych, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Warsztaty odbędą się w dniu 16 marca 2023 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Łęknicy.
2. spaceru studyjnego w dniu 16 marca 2023 roku;
3. ankiety,
4. zbierania uwag ustnych przez przedstawicieli podmiotu, prowadzącego konsultacje, które odbędzie się w okresie trwania konsultacji w formie osobistej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Uwagi w formie pisemnej lub elektronicznej można składać w terminie od dnia 24 lutego do dnia 27 marca 2023 roku, dostarczając je:
a) elektronicznie na adres:  ,
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Łęknicy ul. Żurawska 1 68-208 Łęknica,
c) bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Łęknicy, w godzinach pracy urzędu.
 
Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 27 marca 2023 r.
W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęknica,
b) na stronie internetowej Gminy pod adresem http://www.bip.umleknica.pl,
c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęknica pod adresem: http://www.bip.umleknica.pl .
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-16 12:24:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-16 14:32:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-03 13:14:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
660 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »