ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wybory samorządowe 2024

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE I z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego

Informacja ogłoszona dnia 2024-04-10 08:42:55 przez Dawid Śliwiński

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE I z dnia 8 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego
 
[WYCIĄG]
Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I Dane zbiorcze

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 95 rad, z czego:
1) do 82 rad gmin, z tego:
a) do 74 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 8 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 12 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Lubuskiego.
2. Wybierano łącznie 1528 radnych, z czego:
1) 1286 radnych rad gmin, z tego:
a) 1110 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 176 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 212 radnych rad powiatów;
3) 30 radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.
3. Wybrano łącznie 1528 radnych, z czego:
1) 1286 radnych rad gmin, z tego:
a) 1110 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 176 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 212 radnych rad powiatów;
3) 30 radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 1191 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
6. Głosowanie przeprowadzono w 1111 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 80 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 80 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 900 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 74 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1110 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1110 radnych spośród 3027 kandydatów zgłoszonych przez 321 komitetów wyborczych, w tym 294 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1110 radnych.
4. Wybory przeprowadzono w 1110 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
6. Głosowanie przeprowadzono w 1030 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 80 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 80 radnych uzyskało mandat bez głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 606 obwodach głosowania.
9. Uprawnionych do głosowania było 405777 osób, w tym 51 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 207935 osobom.
11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 207837 osób, to jest 51,22% uprawnionych do głosowania.
12. Głosów ważnych oddano 202117, to jest 97,25% ogólnej liczby głosów oddanych.
13. Głosów nieważnych oddano 5720, to jest 2,75% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 1370, to jest 23,95% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4350, to jest 76,05% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
 
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 8 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 33 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 176 radnych spośród 1488 kandydatów zgłoszonych na 211 listach kandydatów przez 35 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 176 radnych.
4. Wybory przeprowadzono w 33 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
6. Głosowanie przeprowadzono w 33 okręgach wyborczych.
7. Głosowanie przeprowadzono w 279 obwodach głosowania.
8. Uprawnionych do głosowania było 324319 osób, w tym 10 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 152870 osobom.
10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 152816 osób, to jest 47,12% uprawnionych do głosowania.
11. Głosów ważnych oddano 149213, to jest 97,64% ogólnej liczby głosów oddanych.
12. Głosów nieważnych oddano 3603, to jest 2,36% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 1636, to jest 45,41% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1967, to jest 54,59% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 12 rad powiatów, w których utworzono 43 okręgi wyborcze.
2. Wybierano 212 radnych spośród 1686 kandydatów zgłoszonych na 255 listach kandydatów przez 40 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 212 radnych.
4. Wybory przeprowadzono w 43 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
6. Głosowanie przeprowadzono w 43 okręgach wyborczych.
7. Głosowanie przeprowadzono w 748 obwodach głosowania.
8. Uprawnionych do głosowania było 561688 osób.
9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 280941 osobom.
10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 280817 osób, to jest 50,00% uprawnionych do głosowania.
11. Głosów ważnych oddano 267125, to jest 95,12% ogólnej liczby głosów oddanych.
12. Głosów nieważnych oddano 13692, to jest 4,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 7749, to jest 56,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5943, to jest 43,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 30 radnych spośród 290 kandydatów zgłoszonych na 39 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 30 radnych.
4. Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
6. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.
7. Głosowanie przeprowadzono w 900 obwodach głosowania.
8. Uprawnionych do głosowania było 754269 osób.
9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 371196 osobom.
10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 371036 osób, to jest 49,19% uprawnionych do głosowania.
11. Głosów ważnych oddano 350842, to jest 94,56% ogólnej liczby głosów oddanych.
12. Głosów nieważnych oddano 20194, to jest 5,44% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 6662, to jest 32,99% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 13532, to jest 67,01% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II Szczegółowe wyniki wyborów

Część II Szczegółowe wyniki wyborów
 
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
 
Rozdział 35.
Wybory do Rady Miejskiej w Łęknicy
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
2. Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.
3. Głosowanie przeprowadzono w 11 okręgach wyborczych.
4. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 3, nr 6, nr 10, nr 11, w których zarejestrowano jedną listę kandydatów.
5. Uprawnionych do głosowania było 1338, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
6. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 692 osobom.
7. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 692 osób, to jest 51,72% uprawnionych do głosowania.
8. Głosów ważnych oddano 667, to jest 96,39% ogólnej liczby głosów oddanych.
9. Głosów nieważnych oddano 25, to jest 3,61% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 12, to jest 48,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 13, to jest 52,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 118;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 60 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 60;
6) głosów ważnych oddano 54;
7) radną została wybrana:
― DRZUMYŁO Monika Iwona,
z listy nr 15 KWW PIOTRA KULINIAKA.
 
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 114;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 58 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58;
6) głosów ważnych oddano 56;
7) radną została wybrana:
― WAWRZKÓW Patrycja Eliza,
z listy nr 14 KW FORUM SAMORZĄDOWE POW. ŻARSKIEGO.
 
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― OLEJNICZAK Sylwester,
z listy nr 15 KWW PIOTRA KULINIAKA.
 
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 132;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 87 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87;
6) głosów ważnych oddano 85;
7) radnym został wybrany:
― KAWECKI Kazimierz Jan,
z listy nr 15 KWW PIOTRA KULINIAKA.
 
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 126;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 70 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70;
6) głosów ważnych oddano 68;
7) radną została wybrana:
― FISCHER Dorota Aleksandra,
z listy nr 16 KWW ŁĘKNICA MOJA MAŁA OJCZYZNA.
 
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― JEZIORSKI Bartłomiej Roland,
z listy nr 15 KWW PIOTRA KULINIAKA.
 
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 114;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 42 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 43;
6) głosów ważnych oddano 42;
7) radnym został wybrany:
― PIETRZAK Robert Roman,
z listy nr 15 KWW PIOTRA KULINIAKA.
 
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 128;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 59 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58;
6) głosów ważnych oddano 54;
7) radnym został wybrany:
― LATAŃSKI Henryk Adam,
z listy nr 15 KWW PIOTRA KULINIAKA.
 
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 116;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 71 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 71;
6) głosów ważnych oddano 69;
7) radnym został wybrany:
― KACPRZAK Przemysław Piotr,
z listy nr 17 KWW PRZEMYSŁAWA KACPRZAKA.
 
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― MALARA Maciej Kazimierz,
z listy nr 15 KWW PIOTRA KULINIAKA.
 
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
― SYZDEK Dawid,
z listy nr 15 KWW PIOTRA KULINIAKA.
 
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 107;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 52 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 52;
6) głosów ważnych oddano 49;
7) radnym został wybrany:
― JUNKE Kamil Michał,
z listy nr 16 KWW ŁĘKNICA MOJA MAŁA OJCZYZNA.
 
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 111;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 60 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 60;
6) głosów ważnych oddano 59;
7) radną została wybrana:
― WILK Zuzanna Justyna,
z listy nr 15 KWW PIOTRA KULINIAKA.
 
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 133;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 54 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 54;
6) głosów ważnych oddano 53;
7) radnym został wybrany:
― ZOWCZAK Łukasz,
z listy nr 15 KWW PIOTRA KULINIAKA.
 
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 139, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 79 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79;
6) głosów ważnych oddano 78;
7) radnym został wybrany:
― KLAPA Henryk Piotr,
z listy nr 15 KWW PIOTRA KULINIAKA.

Dział III Wybory do rad powiatów

Dział III Wybory do rad powiatów
Rozdział 12.
Wybory do Rady Powiatu Żarskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 radnych.
2. Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.
3. Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.
4. Uprawnionych do głosowania było 71720.
5. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 33784 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 33767 osób, to jest 47,08% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 32216, to jest 95,41% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 1551, to jest 4,59% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 821, to jest 52,93% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 730, to jest 47,07% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:
1) lista nr 1 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 3 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;
3) lista nr 4 KKW LEWICA;
4) lista nr 5 KKW KOALICJA OBYWATELSKA;
5) lista nr 11 KWW RAZEM DLA POWIATU ŻARSKIEGO;
6) lista nr 12 KW FORUM SAMORZĄDOWE POW. ŻARSKIEGO;
7) lista nr 13 KWW DOBRE MIASTO-LEPSZY POWIAT.
 
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 27105;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 11994 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11990;
6) głosów ważnych oddano 11645;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― ŁAHUCIK Józef,
― SZYMCZAK Iwona Anna;
b) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KĘPIŃSKI Bogdan Wiesław,
― DRZEWIECKA-WILUSZ Kornelia Katarzyna,
― TABACZYŃSKA Ewa Wioleta;
c) lista nr 11 ― KWW RAZEM DLA POWIATU ŻARSKIEGO uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― ISSEL Małgorzata Barbara;
d) lista nr 12 ― KW FORUM SAMORZĄDOWE POW. ŻARSKIEGO uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― MADEJ Danuta;
e) lista nr 13 ― KWW DOBRE MIASTO-LEPSZY POWIAT uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― ŁOBACZ-BĄCAL Elżbieta;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 13799;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6456 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6457;
6) głosów ważnych oddano 6112;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― CZERNIAWSKI Krzysztof Władysław;
b) lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― HAŚCIŁO Elżbieta;
c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― JURKOWSKI Lech Jan;
d) lista nr 12 ― KW FORUM SAMORZĄDOWE POW. ŻARSKIEGO uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― RADZION Józef;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 14564;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 7138 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7126;
6) głosów ważnych oddano 6741;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― CZAJKOWSKI Tomasz;
b) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― SZAFRAŃSKI Maciej Jan;
c) lista nr 11 ― KWW RAZEM DLA POWIATU ŻARSKIEGO uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― ŚLAWSKA Anna;
d) lista nr 12 ― KW FORUM SAMORZĄDOWE POW. ŻARSKIEGO uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― DYBA Dariusz Jan;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 16252;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8196 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8194;
6) głosów ważnych oddano 7718;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― GÓRSKI Sebastian Krzysztof;
b) lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― RUDNICKI Michał;
c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― DOWHAN Hubert;
d) lista nr 12 ― KW FORUM SAMORZĄDOWE POW. ŻARSKIEGO uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KASPRÓW Wojciech,
― KAMIŃSKA-PRENETA Aneta Andżelika;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
 
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.
2. Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.
3. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.
4. Uprawnionych do głosowania było 754269.
5. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 371196 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 371036 osób, to jest 49,19% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 350842, to jest 94,56% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 20194, to jest 5,44% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 6662, to jest 32,99% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 13532, to jest 67,01% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:
1) lista nr 1 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 2 KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;
3) lista nr 3 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;
4) lista nr 4 KKW LEWICA;
5) lista nr 5 KKW KOALICJA OBYWATELSKA.
 
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 180251;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 84507 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 84497;
6) głosów ważnych oddano 80784;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― PŁONKA Elżbieta Teresa,
― DAJCZAK Zofia Alicja;
b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― HALASZ Marek;
c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SYNOWIEC Anna,
― HARASIMOWICZ Hubert Edward,
― WIERCHOWICZ Jerzy,
― GIERCZAK Tomasz Marek;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 146552;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 74635 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 74579;
6) głosów ważnych oddano 69406;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― MOTOWIDEŁKO Bogusław,
― JABŁOŃSKI Roman;
b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KOŁODZIEJ Zbigniew Jan,
― FEDKO Edward Jan;
c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― JABŁOŃSKI Marcin Artur,
― OSOS Irena;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 113281;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 53253 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 53227;
6) głosów ważnych oddano 50141;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KURZĘPA Jacek Sławomir,
― ARDELLI Tadeusz;
b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― CHINALSKA Anna;
c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― TURCZYNIAK Leszek Stanisław,
― DOWHAN Jarosław Grzegorz;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 161695;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 82239 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 82213;
6) głosów ważnych oddano 79231;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― KOŚCIK Zbigniew,
― AST Jakub Mateusz;
b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― SIEMIŃSKI Tomasz;
c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― CIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester,
― MAKARSKA Alicja,
― KOTYLAK Sławomir Rafał;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 152490;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 76562 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 76520;
6) głosów ważnych oddano 71280;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara,
― WIECZOREK Andrzej Leszek;
b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;
radną z tej listy została wybrana:
― POLAK Elżbieta Olga;
c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― POTĘGA Grzegorz Michał,
― PALUCH-SŁOWIŃSKA Małgorzata Beata,
― GIZA Paweł Andrzej;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
 
 
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
/-/ Robert Stefan Macholak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
PKW
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-10 08:39:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-10 08:42:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-10 09:01:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony