ˆ

Zarządzenia Kierownika Urzędu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZARZĄDZENIE NR 13.2012 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 14 marca 2012r

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wdrożenia zasad przejrzystości urzędu poprzez publikowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy

ZARZĄDZENIE NR 12.2012 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 14 marca 2012r

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wdrożenia systemu monitorowania poziomu satysfakcji Klientów z jakości usług Urzędu Miejskiego w Łęknicy

ZARZĄDZENIE NR 11.2012 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 14 marca 2012r

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wdrożenia procedury monitorowania jakości wydawanych decyzji administracyjnych

ZARZĄDZENIE NR 10.2012 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 14 marca 2012r

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wdrożenia procedury aktualizacji „Mapy Aktywności”- wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łęknica.