ˆ

Koncesje alk., zameldowanie cudzoziemca

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

SPRAWY PROWADZI:

Stanowisko ds. społecznych i obsługi rady miejskiej

Osoba kontaktowa: Marlena Chojnacka
Lokalizacja: pokój 104 - I piętro
Telefon kontaktowy: 68 362 47 23
Urząd Miejski w Łęknicy
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica