ˆ

USC - Urząd Stanu Cywilnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

SPRAWY PROWADZI

Urząd Stanu Cywilnego

Osoba kontaktowa: Danuta Pietrzak
Lokalizacja: pokój 105 - I piętro
Telefon kontaktowy: 68 362 47 19
Urząd Miejski w Łęknicy
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica

Nawigacja między stronami listy informacji