ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Jednostki organizacyjne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przedszkole Miejskie

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Przedszkole Miejskie
 
Adres 68 - 208 Łęknica
ul. Kościuszki 1
Kontakt Telefon: (0048) 68 375 30 54
email:
WWW: http://www.leknickieprzedszkole.friko.pl
Informacje
Przedszkole Miejskie w Łęknicy jest placówką publiczną , działającą na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym( Dz.U. Nr 16,poz. 95 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 5 stycznia 1991 0 prawie budżetowym ( Dz.U.Nr4 poz.18 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr.67, poz. 329 z późn. zm. )
 4. Rozporządzenia MENiS z dnia 31.01.2002r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola ( Dz. U.Nr.10, poz.96 )
 5. Rozporządzenia MENiS z dnia 26.02.2002r. w sprawie podstawy programowej ( Dz. U. Nr. 51, poz. 458 )
 6. Karty Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia1982r. ( Dz. U. z 1997r. Nr. 56, poz. 357, z 1998r., Nr. 106, poz.668 i Nr. 162, poz.1118 oraz z 2000r. Nr. 12, poz. 136, Nr. 19, poz. 239 I Nr. 22, poz.292)
 7. Konwencji Praw Dziecka ( 20 listopad 1989r. ONZ ). 
Przedszkole jest jednostką budżetową podległą Radzie Miejskiej w Łęknicy. Bezpośredni nadzór nad działalnością placówki sprawuje Burmistrz Miasta Łęknica. Natomiast nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.
 
Przedszkole przystosowane jest na przyjęcie 100 dzieci ( 100 miejsc ) w 4 oddziałach wiekowych. Obecnie w przedszkolu zorganizowane są 2 oddziały dzieci 6 – letnich,  1 oddział dzieci 3-4 –letnich oraz 1 oddział dzieci 5- letnich.
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności :
 • Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka w oparciu o jego indywidualny potencjał i możliwości rozwojowe,
 • Kształtuje i rozwija otwartość dziecka wobec siebie i innych ludzi, świata, wobec życia,
 • Wspiera dziecko w osiągnięciu takiego rozwoju psychofizycznego, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole,
 • Pomaga rodzinie w opiece i wychowaniu dzieci.
Jako placówka publiczna przedszkole zapewnia dzieciom warunki umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, językowej oraz własnej historii i kultury.
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat ( w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami wychowankami przedszkola mogą być dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny lub dzieci zakwalifikowane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną do kształcenia specjalnego).
W przedszkolu dzieci mają stałą opiekę ze strony pracownika pedagogicznego.
Przedszkole Miejskie w Łęknicy zapewnia opiekę dzieciom w godzinach od 6.30 do 16.00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Śliwiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-13 19:31:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-13 19:31:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-13 19:32:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »