ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Jednostki organizacyjne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
68-208 Łęknica
ul. Żurawska 1  
Kierownik
Alina Andrus
Kontakt
68 36 24 717 Kierownik OPS
68 36 24 703 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, Rodzina 500+, dodatki mieszkaniowe, księgowość
68 36 24 722 Pracownicy socjalni
e-mail: opiekaumleknica.pl
EPUAP: /opsleknica/skrytka
Informacje
Przedmiot i zakres działania Ośrodka
Działania Ośrodka mają na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Działania powinny w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:
1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
3. udzielanie świadczeń pieniężnych i rzeczowych oraz zapewnienie usług opiekuńczych;
4. pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
5. praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobą i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej:
1. ustawowo zlecone lub powierzone przez wojewodę;
2. własne gminy
  Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez gminy należą:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych;
2. przyznawanie pomocy rzeczowej
3. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy;
Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy należy:
  1. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym;
  2. świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania;
  3. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
  4. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
  5. praca socjalna
  6. sprawienie pogrzebu,  w tym osobom bezdomnym;
Ośrodek wykonuje zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej:
1. przyznanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych, okresowych, specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych;
3. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby uprawnione;
4. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione;
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
6. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego
7. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
8. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków;
 
Ośrodek realizuje swoje zadania współdziałając z Wydziałem Spraw Społecznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z Radą Gminy, Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami, placówkami służby zdrowia i oświatowo- wychowawczymi oraz osobami fizycznymi.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Śliwiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-15 19:23:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-15 19:24:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-05 14:53:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Statut - Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

OPS statut XV/86/2008 z 31.03.2008 w załączniku
Zmiany w odnośnikach do bazy aktów własnych poniżej:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-14 10:09:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-14 10:11:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9925 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »