ˆ

Informacje, ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-19 09:33:21 przez Paulina Nicpoń

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na  realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. działania sportowe i edukacyjno– profilaktyczne na obiektach sportowych.
 
Maksymalna wysokość środków Gminy Łęknica przeznaczonych na  realizację zadania wynosi: 20.000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
 
Lp.
Pełna nazwa wnioskodawcy
 
Nazwa zadania publicznego
Wysokość dotacji
 
1.
 
Łęknicki Klub Sportowy w Łęknicy
 
Działania sportowe i edukacyjno– profilaktyczne na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży
 
20 000 zł
 
 
 
BURMISTRZ
/-/ Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-19 09:33:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-19 09:33:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4794 raz(y)