ˆ

Informacje, ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-19 09:47:58 przez Paulina Nicpoń

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 na  realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku
 
Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku w formie powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:
 
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na  realizację zadania wynosi: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
 
Lp.
Nazwa oferenta
 
Nazwa zadania publicznego
Wysokość
przyznanej  dotacji
 
 
1.
 
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek” w Łęknicy
 
Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w gminie Łęknica                           
 
 
3 000 zł
 
 
 
  BURMISTRZ
  /-/ Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-19 09:47:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-19 09:47:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4819 raz(y)