ˆ

Informacja o stanie mienia komunalnego

Szczegóły informacji

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 rok

Informacja ogłoszona dnia 2021-05-05 12:15:11 przez Dawid Śliwiński

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 rok

Załącznik Nr 12
 
Dane dotyczące praw własności.
I. 1. Wartość mienia komunalnego
w tym:    
grunty
2.955.994 zł
budynki i budowle
12.219.114 zł
obiekty inżynierii lądowej w tym: ulice, drogi
22.893.995 zł
mienie ruchome
3.472.620 zł
sieć kanalizacyjna
14.861.761 zł
 
2. Ilościowe składniki  mienia komunalnego:
 1. budynki mieszkalne – 33 szt. o łącznej powierzchni – 3.541.74 m² ,w tym stanowiące własność Gminy – 9 szt. o powierzchni – 1.270.67 m², stanowiące współwłasność Gminy – 24 szt. o powierzchni 2.271,07 m²
 2. targowiska - 1
 3. biblioteki - 1
 4. domy kultury - 1
 5. liczba przychodni i ośrodków zdrowia - 1
 6. urządzenia sportowe – stadion, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej
 7. przystanki PKS - 2
 8. cmentarze komunalne - 1
 9. szalety - 3
 10. oczyszczalnia ścieków - 1
 11. stacja uzdatniania wody – 1
 12. szkoły podstawowe - 1
 13. przedszkole - 1
 14. remiza strażacka OSP – 1
 15. sieci wodociągowe – 16,20 km
 16. sieci kanalizacyjne  – 28,90 km 
 
II. Inne niż własność prawa majątkowe:
1. Udziały w spółce z o.o. pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą w Żarach o wartości 235.400 zł.
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym 5,469 ha.
 
III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r.
 1. sprzedaż mieszkań komunalnych dla najemców – 2 lokale o pow. 61,45 m²,
 2. sprzedaż mieszkań komunalnych w drodze przetargu – nie sprzedano,
 3. sprzedaż lokali użytkowych dla najemców – nie sprzedano,
 4. sprzedaż lokalu użytkowych w drodze przetargu –  1 lokal o pow. 37,04 m2
 5. sprzedaż działek w drodze przetargu – 7 działek  o łącznej powierzchni – 6.348 m2
 6. sprzedaż działek w drodze bezprzetargowej – nie sprzedano,
 7. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu – nie sprzedano.
 8. nabycie mienia  tj. nieodpłatane przejęcie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów nr 58/4 o pow. 0,2509ha,
 
IV. Dochody netto uzyskane z mienia komunalnego w 2020 roku:
 1. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 715.937 zł,
 2. tytułu najmu i dzierżawy  – 2.995.189 zł,  w tym:
- z dzierżawy na targowisku miejskim – 2.815.598 zł
z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste  – 23482 zł.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iza
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-05 12:15:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-05 12:15:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1251 raz(y)