ˆ

Cyfrowy urząd, e-usługi

Szczegóły informacji

Skrzynka podawcza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-10 21:50:14 przez Zasilenie Danymi

W ramach e-usług - urząd udostępnia dwie platformy do składania spraw w postaci elektronicznej:

(forma preferowana i prostsza)  (możliwość założenia profilu zaufanego - jest to darmowy odpowiednik podpisu cyfrowego, honorowany przez administrację w całym kraju)
 
Opcje składania wniosków:
Posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany Nie posiadasz podpisu elektronicznego, ani profilu zaufanego
 • możesz wysłać wniosek w postaci elektrocznej i otrzymać odpowiedź tą samą drogą (mimo tego możesz wybrać też opcję tradycyjną - przesyłkę pocztową, jednak musisz to zaznaczyć)
 • możesz  wysłać wniosek w postaci elektrocznej, ale odpowiedź otrzymasz w wersji papierowej, przesyłką tradycyjną (poczta), gdyż nie jesteśmy w stanie Cię uwierzytelnić
 • możesz użyć profilu zaufanego również na CU
 • jeśli masz podpis elektoroniczny możesz za jego pomocą, na zasadzie samozaufania założyć sobie profil zaufany samodzielnie
 • aby założyć profil zaufany załóż konto na epuap i złóż wniosek o profil zaufany - w ciągu 14 dni - udaj się do urzędu skarbowego lub zus w celu potwierdzenia tego profilu - jak to zrobić - instrukcja
 • możesz załatwiać większość spraw, nie wychodząc z domu i monitorować przebieg sprawy również na tej stronie w dziale sprawy petentów
 • dokumenty w postaci elektronicznej możesz złożyć także w kancelarii urzędu (szczegółowe zasady poniżej)
 
 
 
aby złożyć wniosek w formie elektronicznej, musicie Państwo założyć konto użytkownika w serwisie: http://cu.wrotalubuskie.eu i posługiwać się nim za każdym razem, gdy chcecie złożyć wniosek drogą elektroniczną
 
 
możecie również założyć konto na http://epuap.gov.pl i zalogować się do cyfrowego urzędu za jego pomocą, podobnie jak możliwość logowania do różnych stron przez konto na Facebook.
 
 
 
aby złożyć wniosek w formie elektronicznej, musicie Państwo założyć konto użytkownika w serwisie: http://epuap.gov.pl
i posługiwać się nim za każdym razem, gdy chcecie złożyć wniosek drogą elektroniczną.
 
Adres skrzynki podawczej urzędu
/4r3uuc02ft/skrytka
 
 

Ponadto zapraszamy do skorzystania z działu pomocy na serwisie EPUAP zawierającego instrukcję zakładania konta użytkownika, posługiwanie się certyfikatem, korzystanie z profilu zaufanego oraz pozostałe pomocne informacje dla obywatela.
 
Wnioskowanie o profil zaufany (procedura)
 
Galeria filmów:

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00 - 15:00) do sekretariatu Urzędu mieszczącego się na 1 piętrze w pokoju nr 103, na następujących nośnikach danych:
 3. Dyskietka 1,44 MB
 4. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 5. Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 1. odpowiedź drogą elektroniczną można uzyskać tylko, gdy wniosek zostanie podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. W przypadku braku podpisu elektronicznego formularz skrzynki podawczej nie przyjmie Państwa wniosku
 3. We wniosku należy zaznaczyć za pomocą jakiego centrum wystawiania certyfikatu podpisu elektronicznego został oznaczony dokument
 4. Akceptowalne formaty załączników to:
 5. DOC, RTF
 6. XLS
 7. CSV
 8. TXT
 9. GIF, TIF, BMP, JPG
 10. PDF
 11. ZIP
    5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą
        automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.