Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO

Szczegóły informacji

KONKURSY dla organizacji pozarządowych, samorządów i instytucji kultury

Informacja ogłoszona dnia 2018-02-08 12:23:49 przez Dawid Śliwiński

KONKURSY

Program dotacyjny Kultura - Interwencje

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.
Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). 
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 31 marca do 20 listopada 2018 roku.
Nabór wniosków trwa do 14 lutego 2018 roku. Formularz wniosku niedługo będzie dostępny w systemie EBOI.
Informacji o programie udziela w godzinach 10.00–14.00:
Barbara Tuszyńska, tel.: (+48 22) 21 00 178 | e-mail:
Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępny na stronie: http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-kultura--interwencje-2018-rozpoczety-
 
Konkurs grantowy „Na 100 Niepodległa”
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosiła konkurs grantowy na projekty patriotyczne dedykowane dla dzieci i młodzieży.
Wnioski można składać do 16 lutego 2018r.
 
Konkurs będzie realizowany poprzez dwie ścieżki. Pierwsza to zajęcia lub warsztaty pokazujące znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększające wiedzę historyczną. 55 projektów w tej kategorii ma szansę na dofinansowanie do 10 tys. złotych.
Do drugiej ścieżki można zgłaszać jednorazowe lub cykliczne wydarzenia o charakterze patriotycznym - zwycięskie 5 projektów dofinansujemy kwotą do 120 tys złotych.
W konkursie mogą wziąć udział organizacje posiadające osobowość prawną, takie jak: fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, państwowe szkoły, bursy uczniowskie, świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego.
Wnioski można składać do 16 lutego 2018 roku przez formularz elektroniczny dostępny na stronie Generatora Wniosków.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie:  
https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/start-programu-patriotycznego
Ruszył nabór wniosków do X edycji programu „Patriotyzm Jutra”
Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków do X edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”, skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł.
Nabór wniosków potrwa do 21 lutego 2018r.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Projekt ma za zadanie ukazanie historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący, mogą wziąć w nim udział stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski.
W ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.
Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem: https://formularze.patriotyzmjutra.pl/
W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum dofinansowało 160 projektów. Wachlarz zagadnień, który zaprezentowano był bardzo szeroki. Projekty przybliżały różnorodne dziedziny: historię polityczną, gospodarczą, historię nauki i techniki, a także historię społeczną oraz historię życia codziennego. Wiele projektów związanych było z upamiętnieniem wydarzeń, których rocznice obchodziliśmy w 2017: Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego, Rok Tadeusza Kościuszki, Rok Rzeki Wisły. Zdecydowana większość wybranych projektów związana była z prezentacją historii lokalnej i lokalnego dziedzictwa.
 
Szczegóły na stronie: 
http://muzhp.pl/pl/c/1959/ruszyl-nabor-wnioskow-do-x-edycji-patriotyzmu-jutra
 
Wieści z LGD
W dniu 29.01.2018r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” (LGD) uzyskała akceptację Zarządu Województwa Lubuskiego (ZWL) w zakresie limitów środków finansowych dla naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach przedsięwzięć:
Przedsięwzięcie 1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – limit środków: 1 394 940,00 zł.
Przedsięwzięcie 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej – limit środków: 1 560 000,00 zł.
Przedsięwzięcie 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej – limit środków: 1 254 000,00 zł.
Przedsięwzięcie 3.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej – limit środków: 200 000,00 zł.
Przedsięwzięcie 3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków – limit środków: 250 000,00zł.
W związku z powyższym LGD wystąpiło do ZWL o uzgodnienie terminu naborów wniosków w zakresie tych przedsięwzięć. Planowany termin naborów: 28.02. – 15.03.2018r. Czekamy na akceptację ZWL.
Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać w biurze Stowarzyszenia w Lubsku, ul. Kopernika 19 lub pod numerem telefonu 68 457 61 51.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-08 12:23:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-08 12:23:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8402 raz(y)