Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO

Szczegóły informacji

KONKURSY, Nabory wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Polska-Saksonia

Informacja ogłoszona dnia 2017-08-03 10:04:53 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na początku lipca 2017 r. ruszyły kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Polska-Saksonia. Nabory potrwają trzy miesiące - do 29 września 2017 r. Ministerstwo Rozwoju jako Instytucja Zarządzająca programem przeznaczyło 8 mln euro na polsko-niemieckie przedsięwzięcia.
Nabór dotyczy obszarów tematycznych:
"Mam nadzieję, że wśród składanych wniosków o dofinansowanie znajdą się projekty oparte na najlepszych doświadczeniach polskich i niemieckich podmiotów. Projekty nowatorskie i odpowiadające na realne potrzeby pogranicza. Pomimo stałego rozwoju zarówno polskich, jak i niemieckich regionów, istnieją obszary wymagające wsparcia" – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.
Polsko-saksoński program Interreg umożliwia m.in. dostosowanie kształcenia do wymogów transgranicznego rynku pracy, naukę języka sąsiada, wzrost kompetencji administracji oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Ponadto program sprzyja budowaniu i umacnianiu więzi między społecznościami oraz podnosi jakość życia mieszkańców pogranicza.
Decyzję o tym, które projekty otrzymają dofinansowanie podejmie Komitet Monitorujący programu na początku 2018 r.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://pl.plsn.eu/
Tu mieszkam, tu zmieniam
Fundacja Banku Zachodniego ogłasza kolejną edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam"
Kto może wziąć udział w konkursie?
Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii...... Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.
Nie chcemy ograniczać kreatywności wnioskujących, dlatego nie ma ściśle określonego zakresu tematycznego projektów. Każdy pomysł jest dobry!
W tym roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczyła pół miliona złotych.
- 20  grantów o wartości 8.000 zł
- 23  grantów o wartości 6.000 zł
- 31  grantów o wartości 4.000 zł
- 26 grantów o wartości 3.000 zł
Wnioski przyjmowane są od 15 lipca do 30 września 2017.
9. edycja konkursu grantowego Fundacji BGK „Na dobry początek!” – do wygrania aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich
  • Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekt edukacyjny dla dzieci w wieku 2-8 lat.
  • Konkurs  obejmuje całą Polskę, skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach.
  • Konkurs „Na dobry początek” po raz 9. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 12 września 2016 r.
Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” – do wygrania aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat.  Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.
O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji  z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Fundacja BGK zachęca do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, sprzyjające interakcjom między dziećmi oraz aktywności ruchowej, rozwijające umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywność, empatię i odpowiedzialność. Autorzy nagrodzonych projektów wezmą udział w warsztatach nt. integracyjnych metod pracy w grupie, które odbędą się w grudniu br. w Warszawie.
Organizacje zainteresowane udziałem w programie grantowym „Na dobry początek” powinny złożyć wniosek do 12 września za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.fundacjabgk.pl. Projekty będą oceniane przez komisję konkursową z udziałem ekspertów w dziedzinie edukacji pod względem kryteriów takich jak: trafność, logika i przydatność, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami,  zaangażowanie rodziców i integracja wielopokoleniowa, nowatorskość projektu w środowisku lokalnym, doświadczenie realizatorów oraz klarowność budżetu. Dodatkowe punkty będą przyznawane dla instytucji mających siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 października br., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2017 roku. 
Od początku realizacji programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 238 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel 2,058 mln zł. Dzięki nim 8 770 dzieci wzięło udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych, językowych, sportowych, matematycznych oraz związanych z poznawaniem środowiska naturalnego. W 80 społecznościach możliwe było przeprowadzenie zajęć dla dzieci niekorzystających wcześniej z żadnej formy edukacji przedszkolnej.
Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo:
Wieści z LGD
W dniach 14.08. – 29.08. 2017r. odbędą się polsko- czeskie warsztaty dziennikarskie w ramach projektu współpracy „Młodzieżowa Akademia Komunikacji” . Uczestniczyć w projekcie będzie 129 osób – młodzież gimnazjalna. Dla uczestników projektu organizatorzy przewidują wiele atrakcji. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem pokrywają organizatorzy. Realizacja projektu będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po zakończeniu warsztatów ukaże się fotorelacja na naszej stronie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
LGD
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-03 10:04:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-03 10:04:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9394 raz(y)