Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Referenda

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Łęknicy z dnia 30 czerwca 2015r.

Informacja ogłoszona dnia 2015-07-02 12:31:34 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji  właściwych dla głosowania korespondencyjnego, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) w związku z art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) podaje się do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Numer obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
(wykaz ulic lub miejscowości)
Siedziba
obwodowej komisji do spraw referendum
1
 
ulice:
Chabrowa, Cicha, Dworcowa od nr 1 do nr 6,
XX-lecia, Hanki Sawickiej, Hutnicza od nr 5 do końca, Kwiatowa, Leśna, Ogrodowa, Parkowa, 1 Maja, Szkolna, Tadeusza Kościuszki, Wiejska, Wojska Polskiego, Wolności, Wybrzeżna, Wypoczynkowa, Wyzwolenia
Gimnazjum w Łęknicy
 
ul. Wojska Polskiego 19
68-208 Łęknica
 
2
ulice:
Biała, Czerwona, Dworcowa od nr 7 do końca,
Fabryczna, Hutnicza od nr 1 do nr 4, Polna, Żurawska,
 
Urząd Miejski
w Łęknicy
 
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica
 
  - obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
- obwody oznaczone symbolem zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.
 
 
Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Burmistrza Łęknicy  o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
 
Uwaga!
 
W przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
 
Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1, pokój nr 102 i nr 203 albo pod nr telefonów: 68 36 24 707, 63 36 24 700 lub w formie elektronicznej, adres e-mail .
 
Lokale będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) w godzinach od 6.00 do 22.00.
 
Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum obowiązana jest okazać obwodowej komisji do spraw referendum dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
 
 Burmistrz Łęknicy
 
/–/ Piotr Kuliniak
_______________________
1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588,  Nr 134 poz. 777,
   Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016 i Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 849,  951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-02 12:31:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-02 12:31:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02 12:31:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6913 raz(y)