ˆ

Wybory uzupełniające do rady okr. nr 3 data 13.12.2020r.

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 18 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-19 08:32:34 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy
Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020r., poz. 1319)
w związku z postanowieniem nr 120/2020 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 15 września
2020r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łęknicy (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego, poz. 2148) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 2257 i poz. 2743 oraz z 2021r.,
poz. 67) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów wyznacza się na dzień 11 kwietnia 2021r.”;
2) w załączniku do zarządzenia wymienione daty wykonania czynności wyborczej oraz treść czynności
otrzymują brzmienie:
 
Data wykonania*
czynności wyborczej
Treść czynności
do dnia 6 kwietnia 2021r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze II zamiaru
głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających
w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych
9 kwietnia 2021r.
o godz. 24:00
- zakończenie kampanii wyborczej
10 kwietnia 2021r. - przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu
wyborców
11 kwietnia 2021r.
w godz. 7:00-21:00
- przeprowadzenie głosowania
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze miasta Łęknica.
 
Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-19 08:31:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-19 08:32:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-06 09:20:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1776 raz(y)