ˆ

Wybory uzupełniające do rady okr. nr 3 data 13.12.2020r.

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-04-29 14:48:39 przez Dawid Śliwiński

Załączniki