Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Konsultacje społeczne dotyczące uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęknica na lata 2023-2030

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-16 13:50:01 przez Agnieszka Ślebiedzińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
 
Burmistrz Łęknicy działając na podstawie art. 6 ust. 1 – 7 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2021, poz. 485 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1688) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęknica na lata 2023-2030.
Celem przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęknica na lata 2023 – 2030 jest zapewnienie możliwości prowadzenia działań rewitalizacyjnych określonych w programie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Łęknica. Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne znajdują się na obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym  z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów starzenia się ludności, braku samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, a także występowania zjawisk o charakterze środowiskowym, gospodarczym i technicznym. Celem przedsięwzięć jest przeciwdziałanie wskazanym zjawiskom.
Przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęknica na lata 2023 – 2030 nastąpi na zasadach i trybie, wskazanym w projekcie uchwały, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, podlegającemu przedmiotowym konsultacjom.
Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 16 listopada 2023 roku do dnia 21 grudnia 2023 roku w formie:
1. spotkań/warsztatów z interesariuszami rewitalizacji, na których zostaną omówione założenia ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Łęknica na lata 2023 – 2030, podczas których będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji. Spotkania oraz warsztaty odbędą się:
- w dniu 29 listopada 2023 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Łęknicy;
- w dniu 29 listopada 2023 roku o godzinie 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łęknicy.
2. ankiet realizowanych za pomocą elektronicznego formularza;
3. zbierania uwag ustnych przez przedstawicieli podmiotu, prowadzącego konsultacje, które odbędzie się w okresie trwania konsultacji w formie osobistej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
Uwagi w formie pisemnej lub elektronicznej można składać w terminie od dnia16 listopada 2023 roku do dnia 21 grudnia 2023 roku, dostarczając je:
a) elektronicznie na adres:  ,
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Łęknicy przy ulicy Żurawskiej 1 68-208 Łęknica,
c) bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Łęknicy, w godzinach pracy Urzędu.
Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po dniu 21 grudnia 2023 r.
W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.umleknica.pl;
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęknica i na stronie www.bip.umleknica.pl .
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-16 13:41:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-16 13:50:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1776 raz(y)