Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

Lista wnioskodawców, którym zostanie udzielone dofinansowanie w 2018 roku.

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-21 12:01:14 przez Dawid Śliwiński

INFORMACJA BURMISTRZA

dot. dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach na 2018 rok.
Działając zgodnie z § 3 Uchwały Nr XXI.117.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. Rady Miejskiej w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości ogólną wartość środków przeznaczonych przez Radę Miejską w Łęknicy na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach w 2018 roku. 
Kwota na dzień 1 stycznia 2018 r. - 40.000,00zł,
Podwyższona, na mocy Uchwały Nr XL V.252.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Łęknica dot. m.in. zwiększenia planu wydatków na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach, o dodatkowe 60.000,00zł.
Kwota łączna na dzień 27 kwietnia 2018 r. - 100.000,00zł.
 

Burmistrz Łęknicy 
Piotr Kuliniak    

ZARZĄDZENIE Nr 375.2018 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)  w związku z § 18 Uchwały Nr XXI.117.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach, zarządzam, co następuje:
 
§ 1.   Powołuję komisję oceniającą wnioski o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania w następującym składzie:
 
1) Marcin Perczyński – Przewodniczący Komisji;
 
2) Agnieszka Ślebiedzińska  - członek;
 
3) Monika Gębska – członek.
 
§ 2. Zadaniem Komisji jest:
 
1)  ocena złożonych wniosków o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania pod względem:
a) terminu wpływu wniosku,
b) kompletności wniosku,
oraz  sporządzenie i przedstawienie protokołu  oceny wniosków Burmistrzowi Łęknicy;
2) opiniowanie Wniosków o płatność dotacji z budżetu gminy Łęknica na zmianę systemu ogrzewania pod względem:
a) warunków określonych w umowie,
b) kosztów kwalifikowalnych,
c) kwoty dotacji.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

INFORMACJA BURMISTRZA

Działając zgodnie z § 19 Uchwały Nr XXI.117.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. Rady Miejskiej w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości listę wnioskodawców, którym zostanie udzielone dofinansowanie w 2018 roku.
 
Lista rankingowa przedstawia się następująco:
 
1. Mazurkiewicz Andrzej
2. Sojka Celina
3. Jowtuch Marcin
4. Owsiak Robert
5. Milwicz Kazimiera
6. Podlasiak Leokadia
7. Łoś Kazimierz
8. Jamza Mirosława
9. Typek Dobiesław
10. Zieliński Wiesław
11. Ołdak Łukasz
12. Główka Grzegorz
13. Derlatka Ewa
14. Mrzygłocki Jarosław
15. Graczyk Żaneta
16. Perczyński Marcin
17. Ossowski Ryszard
18. Dzierko Anna
19. Syzdek Irena
20.Kotyra Adrian
21.Paczyński Tomasz
22. Bojsza Jolanta i Czesław
23. Dzierko Jacek
24. Mrzygłocki Adam
25. Weroniecki Edmund
 
Lista wnioskodawców, którzy nie zakwalifikowali się do uzyskania dotacji:
 
1. Przęślica Kazimierz
 
 
Burmistrz Łęknicy
(-) Piotr Kuliniak
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Gębska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-21 11:59:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-21 12:01:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-21 10:01:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8789 raz(y)