Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

Zaproszenie na III sesję Rady Miejskiej w Łęknicy

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-21 13:52:15 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 17 grudnia 2018r.
Mieszkańcy Łęknicy
 
Zaproszenie
 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994) oraz §26 ust.1 Statutu Gminy Łęknica, zapraszam na III sesję Rady Miejskiej w Łęknicy, która odbędzie się w piątek 28 grudnia 2018r., o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Porządek obrad sesji:
 
 
  1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Informacja o działalności Burmistrza:
a) pytania radnych dotyczące ww. informacji.
4. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
5. Informacja o treści udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Łęknica:
1) przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;
3) odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Miejskiej;
4) odczytanie stanowiska Burmistrza Łęknicy w sprawie opinii i wniosków Komisji;
5) dyskusja nad projektem budżetu;
6) głosowanie nad projektem.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2019-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Łęknica.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2018-2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łęknica na lata 2019-2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknica na 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy na 2019r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęknica.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
18. Sprawy różne.
19. Przyjęcie protokołu z II sesji.
20. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Henryk Klapa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Cielińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-21 13:52:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-21 13:52:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7629 raz(y)