ˆ

Zamówienia pub. w województwie

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2021-11-26 14:12:56
Numer
2021/BZP 00286448/01
Temat
Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb SP ZOZ w Sulechowie
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2021-11-26 09:06:47
Numer
2021/BZP 00285081/01
Temat
Dostawa specjalistycznego lekkiego samochodu z możliwością przeznaczenia jako samochód patrolowo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siecieborzycach
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2021-11-26 13:30:11
Numer
2021/BZP 00286239/01
Temat
Dostawa paliw dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu ZP.272.17.2021
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2021-11-26 13:40:49
Numer
2021/BZP 00286289/01
Temat
Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra w 2022 roku
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2021-11-26 11:24:49
Numer
2021/BZP 00285223/01
Temat
Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2021-11-26 11:17:28
Numer
2021/BZP 00285463/01
Temat
Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Okrężna, Starostawska i Graniczna w Nowej Soli
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2021-11-26 09:58:45
Numer
2021/BZP 00285230/01
Temat
Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Niedźwiedź – Toporów wraz z budową kanału technologicznego
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2021-11-26 11:46:05
Numer
Temat
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ ZAPEWNIENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2021-11-25 11:35:54
Numer
Temat
Dostawa kosiarki do ciągnika
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2021-11-25 07:26:11
Numer
2021/BZP 00283045/01
Temat
„Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – elementy elektropneumatyczne i sterowania
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2021-11-25 11:51:48
Numer
2021/BZP 00283926/01
Temat
„Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – elementy hydrauliczne i elektrohydrauliczne
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2021-11-25 12:53:05
Numer
2021/BZP 00284163/01
Temat
„Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie –elementy wyposażenia i narzędzia”
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2021-11-25 08:39:05
Numer
00283188/01
Temat
Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – elementy elektryczne
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2021-11-25 11:31:17
Numer
2021/BZP 00283734/01
Temat
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2021-11-25 11:49:11
Numer
2021/BZP 00283807/01
Temat
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2022 roku
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2021-11-25 09:47:05
Numer
2021/BZP 00283167
Temat
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Nazwa jednostki
Gmina Lipinki Łużyckie
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2021-11-25 08:26:02
Numer
2021/BZP 00283100/01
Temat
Świadczenie usług polegających na stwierdzaniu zgonu, wystawieniu kart zgonu oraz ustaleniu jego przyczyn osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.62.2021.AJD]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2021-11-25 13:36:25
Numer
Temat
WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE WYŁAPYWANIA I PRZETRZYMYWANIA BEZDOMNYCH PSÓW Z TERENU GMINY ZWIERZYN W ROKU 2022 R
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2021-11-25 13:54:03
Numer
Temat
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA DOSTAWĘ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH W 2022 ROKU.
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2021-11-25 09:52:45
Numer
2021/BZP 00283367/01
Temat
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - Etap II [BZP.271.59.2021.IKP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji