ˆ

Zamówienia pub. w województwie

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2022-05-16 09:32:30
Numer
2022/BZP 00159145/01
Temat
Dostawa wyposażenia sportowego do Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ul. Warszawskiej 48 w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.23.2022.NP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2022-05-16 11:52:58
Numer
2022/BZP 00159514/01
Temat
Zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nazwa jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2022-05-16 15:05:58
Numer
Temat
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2022-05-16 08:43:57
Numer
2022/BZP 00159056/01
Temat
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w m. Mirostowice Dolne poprzez zakup i dostawę urządzeń rekreacyjnych
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2022-05-16 11:16:11
Numer
2022/BZP 00159541/01
Temat
„Modernizacja zaplecza szatniowo- sanitarnego w m. Olbrachtów”
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2022-05-16 12:40:48
Numer
2022/BZP 00159951/01
Temat
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2022-05-16 14:08:34
Numer
2022/BZP 00160362/01
Temat
Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w Krzeszycach.
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2022-05-16 14:20:04
Numer
2022/BZP 00160380/01
Temat
Modernizacja elewacji frontowej oraz ocieplenie elewacji tylnej z odtworzeniem detalu architektonicznego budynku UM przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2022-05-16 13:17:41
Numer
Temat
Przebudowa i remonty dróg gminnych w Gminie Zwierzyn
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2022-05-13 13:15:16
Numer
Temat
Dostawa 93 szt notebooków i 4 szt tabletów –w ramach zadania: pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2022-05-13 13:57:52
Numer
Temat
Organizacja pikniku pn. „Zgodnie z naturą” dla uczestników projektu oraz ich otoczenia w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.
Nazwa jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2022-05-16 14:47:28
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe: Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2022-05-13 13:14:56
Numer
2022/BZP 00158101/01
Temat
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina”
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2022-05-13 14:30:56
Numer
2022/BZP 00158499/01
Temat
ZP.271.5.2022 Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczewie
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2022-05-13 13:04:28
Numer
2022/BZP 00157935/01
Temat
Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Ratusza
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2022-05-13 10:22:31
Numer
2022/BZP 00156865/01
Temat
Dokończenie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z wyposażeniem w Szczańcu.
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2022-05-13 12:29:59
Numer
2022/BZP 00157683/01
Temat
"KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 104695F W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO KLUCZOWYCH USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻAGANIU" W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2022-05-13 10:53:50
Numer
2022/BZP 00157486/01
Temat
Wykonanie tężni solankowej w Szprotawie
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2022-05-13 14:00:05
Numer
ID postępowania wygenerowany przez miniPortal
Temat
Przebudowa pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolne w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze ul. F. Rzeżniczaka 1.
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2022-05-13 17:33:45
Numer
2022/BZP 00157244/01
Temat
Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w Gminie Witnica.
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji