ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia pub. w województwie

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2020-05-27 14:05:10
Numer
544528-N-2020
Temat
„Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego (kable do EKG, mankiety) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP-280-29/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2020-05-27 13:48:29
Numer
Temat
Wykonanie oszacowania złoża na działkach gminnych w Przysiece, Gmina Zwierzyn
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2020-05-27 15:28:36
Numer
544512-N-2020
Temat
Dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z oprogramowaniem oraz roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń Pracowni Radiologicznej
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2020-05-27 12:13:17
Numer
544402-N-2020
Temat
„Sukcesywna dostawa szwów syntetycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP-280-27/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2020-05-27 11:55:27
Numer
544071-N-2020
Temat
Dostawa ciągnika do bieżącego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2020-05-27 13:23:42
Numer
544403-N-2020
Temat
Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu oraz modernizacja budynku warsztatów szkolnych w Międzyrzeczu
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2020-05-27 08:04:39
Numer
544028-N-2020
Temat
Budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Pólnocna
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2020-05-27 12:47:02
Numer
544439-N-2020
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1259F St. Kol. Drzewce-Koryta
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2020-05-27 13:33:07
Numer
544463-N-2020
Temat
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-05-27 14:55:51
Numer
544287-N-2020
Temat
„Budowa drogi wewnętrznej (dz. Nr 229, 239) wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 282 (dz. Nr 31) w miejscowości Łaz, gmina Zabór.”
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-05-26 13:03:58
Numer
543911-N-2020
Temat
Obsługa bankowa Powiatu Sulęcińskiego i podległych jednostek
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-05-26 08:53:30
Numer
543636-N-2020
Temat
Zakup i montaż wyposażenia do projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-05-26 13:48:05
Numer
Temat
Modernizacja dróg transportu rolniczego
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2020-05-26 14:41:14
Numer
544056-N-2020
Temat
WRG.271.6.2020 - Budowa szaletu miejskiego
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-05-25 14:59:15
Numer
542723-N-2020
Temat
LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, PLACÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PARKINGÓW W PASACH DRÓG GMINNYCH ORAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI NA TERENIE GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2020-05-25 09:28:29
Numer
543188-N-2020
Temat
Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 75,
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-05-25 17:30:30
Numer
543597-N-2020
Temat
Remont drogi wewnętrznej nr 577, 575, 578/2 w miejscowości Jelenin
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-05-25 10:34:30
Numer
543253-N-2020
Temat
Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-05-25 14:32:30
Numer
543475-N-2020
Temat
Remont odcinka drogi Nr 006082F w Koźli
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-05-25 14:07:49
Numer
543348-N-2020
Temat
„Budowa kanału technologicznego w miejscowości Przytok”
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji