ˆ

Zamówienia pub. w województwie

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2020-12-01 14:52:47
Numer
759831-N-2020
Temat
Świadczenie usług dostępu do nowych wersji programu SIMPLE.ERP, do nowych wersji programu Grafiki oraz pomoc serwisową i konsultacje w zakresie eksploatacji programów (ZP/N/15/20)
Nazwa jednostki
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2020-12-01 12:57:14
Numer
760066-N-2020
Temat
Przygotowanie i dostarczenie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 6 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 45 w Zielonej Górze.
Nazwa jednostki
Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2020-12-01 14:04:14
Numer
760087-N-2020
Temat
Budowa studni nr 4 na ujęciu wody w miejscowości Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2020-12-01 13:33:26
Numer
760151-N-2020
Temat
WRG.271.20.2020 - Budowa skateparku w Międzyrzeczu
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2020-11-30 14:28:17
Numer
Temat
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatu Krośnieńskiego i jednostek organizacyjnych w 2021 r
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2020-11-30 11:37:13
Numer
759240-N-2020
Temat
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli" DZP-280-67/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2020-11-30 14:01:25
Numer
755575-N-2020
Temat
Usuwanie powstałych wskutek zdarzeń w komunikacji drogowej: substancji ropopochodnych, substancji innego rodzaju, płynnych i półpłynnych i innych, wyciekłych z pojazdów oraz innych odpadów – z jezdni, poboczy, chodników, placów, zatok autobusowych i parkingów w pasie drogowym, stanowiącym własność Miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.75.2020.AR]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2020-11-30 14:09:02
Numer
759189-N-2020
Temat
„KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.”
Nazwa jednostki
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2020-11-30 12:18:04
Numer
759348-N-2020
Temat
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Przewóz
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-11-30 15:24:29
Numer
759360-N-2020
Temat
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wymiarki
Nazwa jednostki
Gmina Wymiarki
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-11-30 13:15:39
Numer
756115-N-2020
Temat
ZADANIE NR 1: Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu i użyczenia w 2021 roku. ZADANIE NR 2: Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz monitorowanie systemu alarmowego w budynku przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 8 w 2021 roku.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-11-30 13:11:51
Numer
759415-N-2020
Temat
Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-11-30 11:46:47
Numer
Temat
„Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” - DZP-280-66/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2020-11-30 11:57:53
Numer
759260-N-2020
Temat
„Sukcesywna dostawa zamkniętych systemów próżniowych do pobierania krwi do badań laboratoryjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP-280-68/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-11-30 13:17:47
Numer
759275-N-2020
Temat
Przebudowa świetlic wiejskich w Zwierzynie i w Górkach Noteckich – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2020-11-30 13:22:46
Numer
759335-N-2020
Temat
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 103569F – ul. Chodkiewicza w Szprotawie”
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-11-27 10:43:21
Numer
616708-N-2020
Temat
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-11-27 12:59:19
Numer
616727-N-2020
Temat
„Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027.”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-11-27 12:31:50
Numer
616724-N-2020
Temat
Dostawa materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych (ZP/N/13/20)
Nazwa jednostki
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-11-27 12:45:14
Numer
Temat
„Sukcesywna dostawa: naboje gazowe, wskaźniki biologiczne, testy zanieczyszczenia narzędzi i endoskopów na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP-280-65/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji