Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-09-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:53:12 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa parterowego budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości Łęknica na dz. nr 52 Marcin Perczyński
14:53:12 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa parterowego budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości Łęknica na dz. nr 52 Marcin Perczyński
13:34:06 Upublicznienie elementu informacja Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia miasta Łęknicy za spełniającego warunki do pobierania opłaty miejscowej
(widoczna od 2020-09-23 00:00:00 do 2025-09-23 00:00:00)
Agnieszka Ślebiedzińska

Zmiany z dnia: 2020-09-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:09:32 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RGN.6220.1.2019 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stacji Paliw Płynnych na działce 79/4 obręb 0001 Łęknica Agnieszka Ślebiedzińska

Zmiany z dnia: 2020-09-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:05:10 Upublicznienie elementu informacja Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
(widoczna od 2020-09-17 00:00:00 do 2021-09-17 00:00:00)
Agnieszka Ślebiedzińska
13:56:32 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa
(widoczna od 2020-09-17 00:00:00 do 2025-09-10 00:00:00)
Agnieszka Ślebiedzińska

Zmiany z dnia: 2020-09-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:38:28 Upublicznienie elementu informacja Informacja Burmistrza Łęknicy: Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ Dawid Śliwiński

Zmiany z dnia: 2020-09-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:42:59 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz OBWIESZCZENIE/ ZAWIADOMIENIE w spr. negatywnej opinii SANEPiD oraz odmowie uzgodnienia przez RDOŚ Agnieszka Ślebiedzińska
10:39:59 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na terenie działki nr 79/4 obręb 0001 w Łęknicy Agnieszka Ślebiedzińska
10:07:38 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Stacji Paliw Płynnych" w m. Łęknica na terenie działki nr 79/4 obręb 0001 Łęknica
(widoczna od 2020-09-11 00:00:00 do 2025-09-11 00:00:00)
Agnieszka Ślebiedzińska

Nawigacja między stronami listy informacji