ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:11:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości-aktywny - Nazwa elementu do którego przynależy: Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dawid Śliwiński
11:08:57 Edycja elementu załącznik do informacji Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych-aktywny - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dawid Śliwiński
11:06:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie opr zb-aktywny - Nazwa elementu do którego przynależy: Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dawid Śliwiński
09:32:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Oswiadczenie - zal. do wniosku - aktywny - Nazwa elementu do którego przynależy: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dawid Śliwiński
09:30:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o wpis do rejestru - aktywny - Nazwa elementu do którego przynależy: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dawid Śliwiński
09:27:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI - aktywny - Nazwa elementu do którego przynależy: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dawid Śliwiński
09:18:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - aktywny - Nazwa elementu do którego przynależy: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dawid Śliwiński
09:16:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć - aktywny - Nazwa elementu do którego przynależy: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dawid Śliwiński
09:15:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - aktywny - Nazwa elementu do którego przynależy: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dawid Śliwiński
09:11:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 1506_Wniosek_o_udostepnienie_danych_z_rejestru_mieszkancow_2016 - aktywny - Nazwa elementu do którego przynależy: Udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców. Dawid Śliwiński

Nawigacja między stronami listy informacji