ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2020-09-18
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RGN.6220.1.2019 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stacji Paliw Płynnych na działce 79/4 obręb 0001 Łęknica
Lp: 2
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2020-09-11
Zakres przedmiotowy
OBWIESZCZENIE/ ZAWIADOMIENIE w spr. negatywnej opinii SANEPiD oraz odmowie uzgodnienia przez RDOŚ
Lp: 3
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2020-08-20
Zakres przedmiotowy
Odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na terenie działki nr 79/4 obręb 0001 w Łęknicy
Lp: 4
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2020-07-29
Zakres przedmiotowy
Udział społeczeństwa - termin na składanie wniosków 30.07.2020r. -31.08.2020r.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2020-07-20
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RGN.6220.1.2019 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stacji Paliw Płynnych na działce 79/4 obręb 0001 Łęknica.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2020-07-10
Zakres przedmiotowy
Negatywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach z dnia 10.07.2020r. nr NZ.771.135-4.2020
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-06-18
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych" w Łęknicy dz. nr 79/4
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-04-15
Zakres przedmiotowy
Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa stacji paliw płynnych" na dz. ew. nr 79/4 obręb 0001 Łęknica - po przedłożeniu raportu
Lp: 9
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2020-03-31
Zakres przedmiotowy
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-10-07
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Nawigacja między stronami listy informacji