ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-10-07
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Lp: 12
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-09-11
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji paliw płynnych na terenie działki nr 79/4 obręb 0001 w Łęknicy.
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 1.2019 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgadniająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji LNG Q=125m3/h wraz z układem redukcyjno - pomiarowym w m. Łęknica na terenie działki nr 282/26.
Lp: 14
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-08-09
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RGN.6220.1.2019 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stacji Paliw Płynnych na działce 79/4 obręb 0001 Łęknica.
Lp: 15
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-08
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowa stacji regazyfikacji LNG=125m3 wraz z układem redukcyjno - pomiarowym w m. Łęknica"
Lp: 16
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-08-08
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o możliwości zapoznania z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji LNG Q=125m3 wraz z układem redukcyjno - pomiarowym w m. Łęknica.
Lp: 17
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-08-07
Zakres przedmiotowy
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu z dnia 07.08.2019r. nr WR.RZŚ.435.939.2019.AJ
Lp: 18
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-07-23
Zakres przedmiotowy
Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23.07.2019r. nr WZŚ.4220.381.2019.SL
Lp: 19
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-07-18
Zakres przedmiotowy
Opinia z dnia 18.07.2019r. nr NZ.771.R.172.2019 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach
Lp: 20
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-07-17
Zakres przedmiotowy
Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17.07.2019r. nr WZŚ.4220.366.2019.PT

Nawigacja między stronami listy informacji