ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Stacji Paliw Płynnych" na działce nr 79/4 w Łęknicy.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-03-30
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Lp: 3
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-02-25
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o możliwości zapoznania z materiałem dowodowym + art. 79a KPA
Lp: 4
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-02-22
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy
Lp: 5
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-01-28
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o możliwości zapoznania z materiałem dowodowym i wypowiedzenia się stron co do zebranego materiału dowodowego.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-01-20
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy - nowy termin 22.02.2021r.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2020-11-19
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RGN.6220.1.2019 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stacji Paliw Płynnych na działce 79/4 obręb 0001 Łęknica.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2020-11-16
Zakres przedmiotowy
Podtrzymanie stanowiska w sprawie odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
Lp: 9
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2020-09-18
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RGN.6220.1.2019 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stacji Paliw Płynnych na działce 79/4 obręb 0001 Łęknica
Lp: 10
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2020-09-11
Zakres przedmiotowy
OBWIESZCZENIE/ ZAWIADOMIENIE w spr. negatywnej opinii SANEPiD oraz odmowie uzgodnienia przez RDOŚ

Nawigacja między stronami listy informacji