ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-10-03
Zakres przedmiotowy
Opinia RDOŚ o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Lp: 2
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-09-27
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wydaniu opinii przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu
Lp: 3
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-09-27
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego
Lp: 4
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-09-27
Zakres przedmiotowy
Opinia PPIS w Żarach o braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Lp: 5
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-09-14
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie Burmistrza Łęknicy o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
Lp: 6
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-09-08
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy
Lp: 7
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-09-07
Zakres przedmiotowy
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZZŚ.6.435.69.2022.KS
Lp: 8
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-08-29
Zakres przedmiotowy
Zastrzeżenia do opinii PPIS w Żarach z dnia 29.07.2022r. nr NZ.9022.2.228.2022
Lp: 9
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-08-19
Zakres przedmiotowy
Odpowiedź Inwestora na wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego nr WR.WZŚ.6.435.69.2022.KS
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-08-18
Zakres przedmiotowy
Rozbudowa istniejącej Stacji Paliw Płynnych i LPG o instalację do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych , myjnię samochodów osobowych oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i technologiczną na terenie działki nr 374/7 obręb 0001 Łęknica

Nawigacja między stronami listy informacji