ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5968
BIP archiwalny do maja 2012 132

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 938375
Sprawy w województwie 105328
Wakaty w województwie 8526
Zamówienia pub. w województwie 13889
COViD 19 umorzenia opłat 1001
KONTAKT 18235
Telefony 17628
Cyfrowy urząd, e-usługi 70551
Co i jak załatwić 79
Działalność gosp., koncesje, stypendia, zameldowanie cudzoziemca 71107
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 96058
Infrastruktura techniczna 57695
Podatki, umorzenia 47251
Sprawy dot. targowiska 16568
USC - Urząd Stanu Cywilnego 117938
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 9826
Gospodarka odpadami 88679
Wnioski dla przedsiębiorców 12363
Wnioski dla mieszkańców 31724
Sprawozdania 20230
Pomoc społeczna 52281
Urząd Gminy 208
Dane podstawowe 47195
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 36513
Godziny urzędowania 7218
Telefony 25700
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 7837
Struktura organizacyjna Urzędu 88904
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4372
Jednostki organizacyjne 172
Miejski Zakład Komunalny 34628
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 17931
Ośrodek Pomocy Społecznej 18142
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 9935
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 8369
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 38557
Gimnazjum w Łęknicy 12138
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 7736
RODO 4513
RODO OPS 3413
Gospodarka odpadami 1437
Informator SMS 3533
Karta Dużej Rodziny 12107
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 11231
Program parnterski 7933
Druki do pobrania 6866
Podstawy prawne 9250
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 8066
Wykaz numerów kart aktywnych 14862
RODZINA 500 plus 14310
Pomoc społeczna 11
Obsługa osób niepełnosprawnych 2299
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 34727
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 1506
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 19922
Transmisja obrad RM na żywo 0
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 798
Interpelacje i zapytania radnych 0
Komisje Rady 11741
Archiwum protkoły z sesji RM 43936
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Prawo lokalne 32684
Baza aktów własnych 1071
Bip archiwum 13999
Budżet 129
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 113598
Sprawozdania finansowe 5437
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 49727
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 26389
Opinie RIO 4760
Podatki i opłaty lokalne 690
Zagospodarowanie przestrzenne 595
Zarządzenia Kierownika Urzędu 19466
Protokoły z kontroli 5369
Dokumenty strategiczne 15216
Statut Gminy 18910
Informacja o stanie mienia komunalnego 32261
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 289833
Informacje, ogłoszenia 458755
Przetargi 271019
Przetargi do V.2012 71877
Zamówienia publiczne 190183
Aktualne 291152
W toku 204183
Wyniki 207450
Archiwalne 188201
Wyniki innych postępowań 178030
Zamówienia poniżej 30 tys Euro 76599
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 347963
Zasady Przejrzystości Urzędu 173606
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 49549
Ogłoszenia o pracy 78949
Aktualne 24790
W toku 39987
Wyniki 258605
Ogłoszenia do V.2012 12688
Regulamin naboru 7695
Administracja publiczna, stan prawny 7149
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Prawo miejscowe 2871
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 154
Ochrona środowiska 1472
Wykaz dokumentów 578
Sprawozdania z próbek wody 560
Program ochrony środowiska 608
Usuwanie azbestu 579
Wykazy lekarzy weterynarii 584
Rejestr decyzji środowiskowych 576
Rejestr informacji o środowisku 15740
Plan gospodarki niskoemisyjnej 8396
Inne dokumenty 581
Oświadczenia majątkowe 845364
Wybory 5881
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 480
2020 5646
2015 83773
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 6853
2019 11328
2015 40780
2011 4661
Wybory samorządowe 0
2018 65718
2014 80121
Wybory do Parlamentu Europejskiego 47052
2019 24934
Przedterminowe na Burmistrza 77955
Uzupełniające do Rady Miejskiej 89415
Referenda 40638
Galerie zdjęć 15483
Projekty 3062
Informacja geoprzestrzenna 253
Organizacje pozarządowe (NGO) 3766
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 107427
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 79663
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 3295
Otwarty Konkurs Ofert 184279
Formularze i wzory dok. 236
Małe granty dla NGO 126
Warunki i tryb finansowania sportu 6354
Miesięcznik INFO NGO 6
Petycje 8029
Ustawa 5636
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 33889
Łowiectwo 3704
Programy zdrowotne 8964
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 12972
Rejestr informacji o środowisku 18361
Wykaz Rejestrów i ewidencji 728
Rejestr skarg i wniosków 211
Oświata 14078

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 215
Rejestr zmian 3678588
Redakcja biuletynu 52239
Mapa serwisu 6604
Statystyki 6687
Kontakt 108998
Kanały RSS 5998
« powrót do poprzedniej strony