ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5650
BIP archiwalny do maja 2012 132

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 890707
Sprawy w województwie 98939
Wakaty w województwie 8200
Zamówienia pub. w województwie 13314
KONTAKT 17253
Telefony 17017
Cyfrowy urząd, e-usługi 68765
Co i jak załatwić 78
Działalność gosp., koncesje, stypendia, zameldowanie cudzoziemca 69033
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 92799
Infrastruktura techniczna 55798
Podatki, umorzenia 45718
Sprawy dot. targowiska 15997
USC - Urząd Stanu Cywilnego 113303
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 9562
Gospodarka odpadami 84094
Wnioski dla przedsiębiorców 11779
Wnioski dla mieszkańców 30666
Sprawozdania 18707
Pomoc społeczna 49821
Urząd Gminy 186
Dane podstawowe 45753
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 35312
Godziny urzędowania 6987
Telefony 24494
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 7597
Struktura organizacyjna Urzędu 85702
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4354
Jednostki organizacyjne 163
Miejski Zakład Komunalny 33623
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 17437
Ośrodek Pomocy Społecznej 17509
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 9665
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 8065
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 36297
Gimnazjum w Łęknicy 11811
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 7453
RODO 4049
RODO OPS 3081
Gospodarka odpadami 1431
Informator SMS 3073
Karta Dużej Rodziny 11767
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 10777
Program parnterski 7535
Druki do pobrania 6563
Podstawy prawne 8866
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 7745
Wykaz numerów kart aktywnych 14153
RODZINA 500 plus 13751
Pomoc społeczna 4
Obsługa osób niepełnosprawnych 1926
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 33843
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 1294
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 18959
Transmisja obrad RM na żywo 0
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 700
Interpelacje i zapytania radnych 0
Komisje Rady 11277
Archiwum protkoły z sesji RM 42480
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Prawo lokalne 30801
Baza aktów własnych 1067
Bip archiwum 13431
Budżet 127
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 108071
Sprawozdania finansowe 3684
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 47673
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 25421
Opinie RIO 3919
Podatki i opłaty lokalne 671
Zagospodarowanie przestrzenne 592
Zarządzenia Kierownika Urzędu 18834
Protokoły z kontroli 5276
Dokumenty strategiczne 14606
Statut Gminy 18331
Informacja o stanie mienia komunalnego 30776
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 274557
Informacje, ogłoszenia 440601
Przetargi 259496
Przetargi do V.2012 69795
Zamówienia publiczne 178498
Aktualne 279096
W toku 194542
Wyniki 197592
Archiwalne 179320
Wyniki innych postępowań 169703
Zamówienia poniżej 30 tys Euro 70561
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 338308
Zasady Przejrzystości Urzędu 166306
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 47548
Ogłoszenia o pracy 74147
Aktualne 23582
W toku 36832
Wyniki 245582
Ogłoszenia do V.2012 12343
Regulamin naboru 7502
Administracja publiczna, stan prawny 6984
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Prawo miejscowe 2870
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 154
Ochrona środowiska 1358
Wykaz dokumentów 526
Sprawozdania z próbek wody 499
Program ochrony środowiska 534
Usuwanie azbestu 507
Wykazy lekarzy weterynarii 515
Rejestr decyzji środowiskowych 519
Rejestr informacji o środowisku 13153
Plan gospodarki niskoemisyjnej 7746
Inne dokumenty 514
Oświadczenia majątkowe 808721
Wybory 5816
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 478
2015 79994
2020 1286
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 6746
2019 8823
2011 4457
2015 38981
Wybory samorządowe 0
2018 59076
2014 77733
Wybory do Parlamentu Europejskiego 45801
2019 20353
Przedterminowe na Burmistrza 75771
Uzupełniające do Rady Miejskiej 86632
Referenda 38938
Galerie zdjęć 14931
Projekty 2713
Informacja geoprzestrzenna 253
Organizacje pozarządowe (NGO) 3499
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 104596
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 75642
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 3187
Otwarty Konkurs Ofert 173075
Warunki i tryb finansowania sportu 6170
Miesięcznik INFO NGO 6
Petycje 6532
Ustawa 5386
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 31369
Łowiectwo 3292
Programy zdrowotne 6587
Oświata 11738
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 12559
Rejestr informacji o środowisku 15348
Wykaz Rejestrów i ewidencji 526
Rejestr skarg i wniosków 72

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3522552
Redakcja biuletynu 51803
Mapa serwisu 6409
Statystyki 6460
Kanały RSS 5740
Kontakt 103196
« powrót do poprzedniej strony