ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 6991
BIP archiwalny do maja 2012 195

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
COViD 19 10095
WSPIERAJ SENIORA 214
Aktualności 1089418
Sprawy w województwie 123181
Wakaty w województwie 9531
Zamówienia pub. w województwie 16532
Spis powszechny 2021 898
KONTAKT 21096
Telefony 19575
Cyfrowy urzad e-uslugi 77091
Co i jak załatwić 125
Koncesje alk., zameldowanie cudzoziemca 77574
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 106049
Infrastruktura techniczna 63090
Podatki, umorzenia 52222
Sprawy dot. targowiska, Działalność gospodarcza 19138
Stypendia 1065
USC - Urząd Stanu Cywilnego 133104
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 10587
Pomoc społeczna 59912
Gospodarka odpadami 104515
Wnioski dla przedsiębiorców 14085
Wnioski dla mieszkańców 35633
Sprawozdania 26636
Koordynator ds spraw dostępności 715
Zgłaszanie awarii 28
Urząd Gminy 261
Dane podstawowe 52101
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 40164
Godziny urzędowania 7875
Telefony 29117
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 8674
Struktura organizacyjna Urzędu 98147
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4553
Raport o stanie gminy 91
Jednostki organizacyjne 217
Miejski Zakład Komunalny 38120
Miejski Ośrodek Kultury 20159
Ośrodek Pomocy Społecznej 20375
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 10742
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 9302
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 46405
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 8627
Centrum Kulturalno Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy 479
RODO 5632
RODO OPS 4330
Gospodarka odpadami 1448
Karta Dużej Rodziny 13828
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
Informator SMS 4840
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 12418
Program parnterski 9452
Druki do pobrania 7777
Podstawy prawne 10339
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 9083
Wykaz numerów kart aktywnych 16896
RODZINA 500 plus 17720
Pomoc społeczna 25
PROGRAM Wspieraj Seniora 1235
Obsługa osób niepełnosprawnych 3575
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 37399
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 2197
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 23083
Transmisja obrad RM na żywo 0
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 1031
Interpelacje i zapytania radnych 0
Komisje Rady 13329
Archiwum protkoły z sesji RM 48580
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Prawo lokalne 38147
Baza aktów własnych 1319
Bip archiwum 15678
Budżet 139
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 130544
Sprawozdania finansowe 11814
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 56283
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 29448
Opinie RIO 7341
Podatki i opłaty lokalne 731
Zagospodarowanie przestrzenne 624
Zarządzenia Kierownika Urzędu 21402
Protokoły z kontroli 5710
Dokumenty strategiczne 17127
Statut Gminy 20984
Informacja o stanie mienia komunalnego 36413
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 344737
Informacje, ogłoszenia 531720
Przetargi 307214
Przetargi do V.2012 78299
Zamówienia publiczne 225964
Platforma zakupowa 34
Zamówienia do 11.06.2021 25
Zamówienia poniżej 130 tys. złotych 104580
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 382590
Plan postępowań 22
Zasady Przejrzystości Urzędu 197650
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 58824
Ogłoszenia o pracy 93295
Aktualne 28576
W toku 49830
Wyniki 294041
Ogłoszenia do V.2012 13795
Regulamin naboru 8326
Administracja publiczna, stan prawny 7629
Dzienniki Ustaw 1
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Prawo miejscowe 2998
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 173
Ochrona środowiska 1841
Wykaz dokumentów 735
Sprawozdania z próbek wody 704
Program ochrony środowiska 777
Usuwanie azbestu 739
Wykazy lekarzy weterynarii 729
Rejestr decyzji środowiskowych 750
Rejestr informacji o środowisku 24668
Plan gospodarki niskoemisyjnej 10307
Inne dokumenty 754
Oświadczenia majątkowe 957579
Wybory 6062
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 489
2020 21989
2015 96784
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 7165
2019 18801
2015 46164
2011 5250
Wybory samorządowe 0
2018 85950
2014 87173
Wybory uzupełniające do RM 0
2020 4562
2021 3269
Wybory do Parlamentu Europejskiego 50269
2019 36113
Uzupełniające do Rady Miejskiej 97806
Przedterminowe na Burmistrza 84170
Referenda 48552
Galerie zdjęć 16999
Projekty 4098
Informacja geoprzestrzenna 253
Organizacje pozarządowe (NGO) 4569
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 115721
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 96820
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 3589
Otwarty Konkurs Ofert 219432
Formularze i wzory dok. 1642
Małe granty dla NGO 752
Warunki i tryb finansowania sportu 6914
Miesięcznik INFO NGO 14
Petycje 12168
Ustawa 6377
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 40524
Łowiectwo 5052
Programy zdrowotne 17447
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 14367
Rejestr informacji o środowisku 30184
Wykaz Rejestrów i ewidencji 1301
Rejestr skarg i wniosków 554
Oświata 20461
Koordynator ds spraw dostępności 11

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 1873
Rejestr zmian 4221439
Redakcja biuletynu 54248
Mapa serwisu 7087
Statystyki 7358
Kontakt 123784
Kanały RSS 6477
« powrót do poprzedniej strony