ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7655
BIP archiwalny do maja 2012 218

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1225719
Sprawy w województwie 137539
Wakaty w województwie 10419
Zamówienia pub. w województwie 18567
Gazyfikacja Łęknicy 1764
Co i jak załatwić 164
Zgłaszanie awarii 465
Dotacje 451
Koncesje alk., zameldowanie cudzoziemca 85724
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 115804
Infrastruktura techniczna 67872
Podatki, umorzenia 56592
Sprawy dot. targowiska, Działalność gospodarcza 21285
Stypendia 2404
USC - Urząd Stanu Cywilnego 145109
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 11259
Pomoc społeczna 66300
Koordynator ds spraw dostępności 1502
Gospodarka odpadami 121977
Wnioski dla przedsiębiorców 17433
Wnioski dla mieszkańców 42596
Sprawozdania 36461
Obsługa osób niepełnosprawnych 4821
Cyfrowy urzad e-uslugi 82309
KONTAKT 23970
Telefony 21410
Urząd Gminy 300
Dane podstawowe 56703
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 43641
Godziny urzędowania 8496
Telefony 32190
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 9337
Struktura organizacyjna Urzędu 106672
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4725
Raport o stanie gminy 1194
Informator SMS 6004
Jednostki organizacyjne 247
Miejski Zakład Komunalny 40847
Miejski Ośrodek Kultury 23156
Ośrodek Pomocy Społecznej 22091
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 11453
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 10145
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 58706
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 9298
Centrum Kulturalno Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy 3158
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 39650
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 2609
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 25789
Transmisja obrad RM na żywo 0
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 1174
Interpelacje i zapytania radnych 0
Komisje Rady 14641
Archiwum protkoły z sesji RM 52311
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 7
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
COViD 19 19656
RODO 7535
RODO OPS 7101
Cyberbezpieczeństwo 0
WSPIERAJ SENIORA 2604
Spis powszechny 2021 6333
Gospodarka odpadami 1460
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 13439
Program parnterski 12907
Druki do pobrania 8542
Podstawy prawne 11118
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 9950
Wykaz numerów kart aktywnych 18543
Karta Dużej Rodziny 15346
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
Pomoc społeczna 34
PROGRAM Wspieraj Seniora 3013
RODZINA 500 plus 22775
Prawo lokalne 46117
Baza aktów własnych 1697
Bip archiwum 17166
Budżet 142
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 144930
Sprawozdania finansowe 19968
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 62126
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 32001
Opinie RIO 10222
Podatki i opłaty lokalne 754
Zagospodarowanie przestrzenne 685
Zarządzenia Kierownika Urzędu 22989
Protokoły z kontroli 5958
Dokumenty strategiczne 18661
Statut Gminy 22770
Informacja o stanie mienia komunalnego 40333
Informacje, ogłoszenia 607616
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 407086
Przetargi 335451
Przetargi do V.2012 83534
Zamówienia publiczne 251659
Platforma zakupowa 2312
Zamówienia do 11.06.2021 18303
Zamówienia poniżej 130 tys. złotych 132642
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 416668
Plan postępowań 1504
Zasady Przejrzystości Urzędu 219232
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 73844
Ogłoszenia o pracy 104221
Aktualne 31911
W toku 57204
Wyniki 325915
Ogłoszenia do V.2012 14733
Regulamin naboru 8987
Administracja publiczna, stan prawny 8107
Dzienniki Ustaw 31
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 32
Prawo miejscowe 3089
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 232
Ochrona środowiska 2232
Wykaz dokumentów 902
Sprawozdania z próbek wody 1167
Program ochrony środowiska 944
Usuwanie azbestu 891
Wykazy lekarzy weterynarii 1098
Rejestr decyzji środowiskowych 932
Rejestr informacji o środowisku 33755
Plan gospodarki niskoemisyjnej 11943
Inne dokumenty 903
Oświadczenia majątkowe 1053336
Wybory 6217
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 492
2020 40285
2015 112409
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 7448
2019 27707
2015 50357
2011 5727
Wybory samorządowe 0
2018 106811
2014 92732
Wybory uzupełniające do RM 0
2020 10935
2021 12499
Wybory do Parlamentu Europejskiego 52544
2019 50833
Uzupełniające do Rady Miejskiej 104520
Przedterminowe na Burmistrza 89444
Referenda 57776
Galerie zdjęć 18303
Projekty 6451
Skarby pogranicza - ochrona i promocja polsko-niemieckiego dziedzictwa natury i kultury 55
Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu 4
Organizacje pozarządowe (NGO) 7031
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 121840
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 115197
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 3862
Otwarty Konkurs Ofert 256513
Formularze i wzory dok. 2772
Małe granty dla NGO 1817
Warunki i tryb finansowania sportu 7407
Miesięcznik INFO NGO 34
Informacja geoprzestrzenna 253
Petycje 16912
Ustawa 6925
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 50024
Łowiectwo 8674
Programy zdrowotne 28974
Rejestry 10
Rejestr umów 885
Rejestr instytucji kultury 15669
Rejestr informacji o środowisku 41876
Rejestr skarg i wniosków 783
Wykaz Rejestrów i ewidencji 1751
Koordynator ds spraw dostępności 27
Oświata 29257
Zadania z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych 447
Zagospodarowanie przestrzenne 676

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 4213
Rejestr zmian 4780794
Redakcja biuletynu 65340
Mapa serwisu 7474
Statystyki 7838
Kontakt 137303
Kanały RSS 6860
« powrót do poprzedniej strony