ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7309
BIP archiwalny do maja 2012 210

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1157417
Sprawy w województwie 130184
Wakaty w województwie 9952
Zamówienia pub. w województwie 17591
Gazyfikacja Łęknicy 968
Co i jak załatwić 145
Zgłaszanie awarii 229
Dotacje 145
Koncesje alk., zameldowanie cudzoziemca 81022
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 110911
Infrastruktura techniczna 65456
Podatki, umorzenia 54375
Sprawy dot. targowiska, Działalność gospodarcza 20195
Stypendia 1666
USC - Urząd Stanu Cywilnego 138979
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 10918
Pomoc społeczna 63010
Koordynator ds spraw dostępności 1078
Gospodarka odpadami 112428
Wnioski dla przedsiębiorców 15388
Wnioski dla mieszkańców 38601
Sprawozdania 31457
Obsługa osób niepełnosprawnych 4129
Cyfrowy urzad e-uslugi 79503
KONTAKT 22752
Telefony 20346
Urząd Gminy 279
Dane podstawowe 54379
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 41851
Godziny urzędowania 8182
Telefony 30536
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 9018
Struktura organizacyjna Urzędu 102391
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4640
Raport o stanie gminy 505
Informator SMS 5376
Jednostki organizacyjne 231
Miejski Zakład Komunalny 39387
Miejski Ośrodek Kultury 21638
Ośrodek Pomocy Społecznej 21215
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 11104
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 9730
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 52324
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 8956
Centrum Kulturalno Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy 1207
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 38398
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 2416
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 24395
Transmisja obrad RM na żywo 0
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 1109
Interpelacje i zapytania radnych 0
Komisje Rady 13930
Archiwum protkoły z sesji RM 50392
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
COViD 19 14510
RODO 6110
RODO OPS 5278
Spis powszechny 2021 3243
WSPIERAJ SENIORA 984
Gospodarka odpadami 1454
Karta Dużej Rodziny 14734
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 12908
Program parnterski 10723
Druki do pobrania 8109
Podstawy prawne 10711
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 9422
Wykaz numerów kart aktywnych 17743
Pomoc społeczna 31
PROGRAM Wspieraj Seniora 2039
RODZINA 500 plus 19932
Prawo lokalne 41852
Baza aktów własnych 1505
Bip archiwum 16396
Budżet 142
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 137519
Sprawozdania finansowe 15388
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 59033
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 30674
Opinie RIO 8734
Podatki i opłaty lokalne 741
Zagospodarowanie przestrzenne 642
Zarządzenia Kierownika Urzędu 22148
Protokoły z kontroli 5817
Dokumenty strategiczne 17857
Statut Gminy 21852
Informacja o stanie mienia komunalnego 38271
Informacje, ogłoszenia 571442
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 374081
Przetargi 321515
Przetargi do V.2012 80730
Zamówienia publiczne 239585
Platforma zakupowa 1343
Zamówienia do 11.06.2021 10402
Zamówienia poniżej 130 tys. złotych 122572
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 399859
Plan postępowań 780
Zasady Przejrzystości Urzędu 208352
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 66406
Ogłoszenia o pracy 98854
Aktualne 30382
W toku 53550
Wyniki 309787
Ogłoszenia do V.2012 14240
Regulamin naboru 8617
Administracja publiczna, stan prawny 7863
Dzienniki Ustaw 21
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 12
Prawo miejscowe 3056
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 202
Ochrona środowiska 2038
Wykaz dokumentów 811
Sprawozdania z próbek wody 877
Program ochrony środowiska 861
Usuwanie azbestu 812
Wykazy lekarzy weterynarii 901
Rejestr decyzji środowiskowych 832
Rejestr informacji o środowisku 29111
Plan gospodarki niskoemisyjnej 11134
Inne dokumenty 827
Oświadczenia majątkowe 1005187
Wybory 6146
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 491
2020 31480
2015 104471
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 7314
2019 23131
2015 48202
2011 5473
Wybory samorządowe 0
2018 96297
2014 89824
Wybory uzupełniające do RM 0
2020 7486
2021 7769
Wybory do Parlamentu Europejskiego 51427
2019 43684
Uzupełniające do Rady Miejskiej 101057
Przedterminowe na Burmistrza 86761
Referenda 52841
Galerie zdjęć 17619
Projekty 4922
Organizacje pozarządowe (NGO) 5207
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 118634
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 105688
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 3724
Otwarty Konkurs Ofert 237176
Formularze i wzory dok. 2195
Małe granty dla NGO 1142
Warunki i tryb finansowania sportu 7158
Miesięcznik INFO NGO 24
Informacja geoprzestrzenna 253
Petycje 14134
Ustawa 6655
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 45086
Łowiectwo 6304
Programy zdrowotne 22844
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 14989
Rejestr informacji o środowisku 35449
Wykaz Rejestrów i ewidencji 1532
Rejestr skarg i wniosków 665
Koordynator ds spraw dostępności 19
Oświata 24241

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 2947
Rejestr zmian 4495355
Redakcja biuletynu 58328
Mapa serwisu 7265
Statystyki 7576
Kontakt 130267
Kanały RSS 6654
« powrót do poprzedniej strony