ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 6645
BIP archiwalny do maja 2012 174

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
COViD 19 3594
Aktualności 1027428
Sprawy w województwie 116594
Wakaty w województwie 9088
Zamówienia pub. w województwie 15479
WSPIERAJ SENIORA 0
KONTAKT 19756
Telefony 18694
Cyfrowy urząd, e-usługi 74388
Co i jak załatwić 91
Koncesje alk., zameldowanie cudzoziemca 74736
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 102198
Infrastruktura techniczna 60996
Podatki, umorzenia 50215
Sprawy dot. targowiska, Działalność gospodarcza 17917
Stypendia 534
USC - Urząd Stanu Cywilnego 127179
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 10270
Pomoc społeczna 57168
Gospodarka odpadami 97315
Wnioski dla przedsiębiorców 13383
Wnioski dla mieszkańców 33744
Sprawozdania 23396
Koordynator ds spraw dostępności 341
Urząd Gminy 244
Dane podstawowe 50140
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 38739
Godziny urzędowania 7638
Telefony 27743
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 8355
Struktura organizacyjna Urzędu 94599
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4452
Jednostki organizacyjne 198
Miejski Zakład Komunalny 36754
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 19001
Ośrodek Pomocy Społecznej 19416
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 10431
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 8967
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 42163
Gimnazjum w Łęknicy 12788
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 8304
RODO 5197
RODO OPS 3962
Gospodarka odpadami 1440
Informator SMS 4396
Karta Dużej Rodziny 12788
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 11976
Program parnterski 8733
Druki do pobrania 7374
Podstawy prawne 9944
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 8664
Wykaz numerów kart aktywnych 16082
RODZINA 500 plus 16145
Pomoc społeczna 20
PROGRAM Wspieraj Seniora 367
Obsługa osób niepełnosprawnych 3060
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 36354
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 1958
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 21893
Transmisja obrad RM na żywo 0
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 968
Interpelacje i zapytania radnych 0
Komisje Rady 12761
Archiwum protkoły z sesji RM 46974
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Prawo lokalne 35646
Baza aktów własnych 1092
Bip archiwum 15109
Budżet 134
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 124364
Sprawozdania finansowe 8603
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 53756
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 28109
Opinie RIO 6297
Podatki i opłaty lokalne 709
Zagospodarowanie przestrzenne 604
Zarządzenia Kierownika Urzędu 20743
Protokoły z kontroli 5558
Dokumenty strategiczne 16376
Statut Gminy 20182
Informacja o stanie mienia komunalnego 34684
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 319075
Informacje, ogłoszenia 497074
Przetargi 293632
Przetargi do V.2012 75884
Zamówienia publiczne 212323
Aktualne 313856
W toku 220822
Wyniki 224974
Archiwalne 204273
Wyniki innych postępowań 194059
Zamówienia poniżej 30 tys Euro 91067
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 366098
Zasady Przejrzystości Urzędu 188172
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 54111
Ogłoszenia o pracy 88155
Aktualne 27144
W toku 46692
Wyniki 281358
Ogłoszenia do V.2012 13351
Regulamin naboru 8050
Administracja publiczna, stan prawny 7419
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Prawo miejscowe 2917
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 161
Ochrona środowiska 1680
Wykaz dokumentów 667
Sprawozdania z próbek wody 652
Program ochrony środowiska 713
Usuwanie azbestu 676
Wykazy lekarzy weterynarii 677
Rejestr decyzji środowiskowych 674
Rejestr informacji o środowisku 20968
Plan gospodarki niskoemisyjnej 9503
Inne dokumenty 689
Oświadczenia majątkowe 916237
Wybory 5989
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 483
2020 14693
2015 90465
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 7072
2019 15624
2015 44168
2011 5045
Wybory samorządowe 0
2018 77434
2014 84731
Wybory uzupełniające do RM 0
2020 1611
2021 325
Wybory do Parlamentu Europejskiego 49223
2019 31746
Uzupełniające do Rady Miejskiej 94658
Przedterminowe na Burmistrza 81849
Referenda 44688
Galerie zdjęć 16441
Projekty 3675
Informacja geoprzestrzenna 253
Organizacje pozarządowe (NGO) 4215
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 112673
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 89054
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 3473
Otwarty Konkurs Ofert 204421
Formularze i wzory dok. 1088
Małe granty dla NGO 510
Warunki i tryb finansowania sportu 6676
Miesięcznik INFO NGO 6
Petycje 10505
Ustawa 6106
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 37475
Łowiectwo 4464
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 13790
Rejestr informacji o środowisku 24888
Wykaz Rejestrów i ewidencji 1087
Rejestr skarg i wniosków 445
Programy zdrowotne 13488
Koordynator ds spraw dostępności 7
Oświata 17529

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 1166
Rejestr zmian 4006159
Redakcja biuletynu 53451
Mapa serwisu 6923
Statystyki 7146
Kontakt 117775
Kanały RSS 6328
« powrót do poprzedniej strony