ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 6380
BIP archiwalny do maja 2012 168

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 991733
Sprawy w województwie 112793
Wakaty w województwie 8846
Zamówienia pub. w województwie 14819
COViD 19 2026
KONTAKT 18942
Telefony 18236
Cyfrowy urząd, e-usługi 72829
Co i jak załatwić 86
Koncesje alk., zameldowanie cudzoziemca 73317
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 100210
Infrastruktura techniczna 59783
Podatki, umorzenia 49089
Sprawy dot. targowiska, Działalność gospodarcza 17343
Stypendia 269
USC - Urząd Stanu Cywilnego 123657
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 10097
Pomoc społeczna 55390
Gospodarka odpadami 93622
Wnioski dla przedsiębiorców 12989
Wnioski dla mieszkańców 33046
Sprawozdania 22076
Koordynator ds spraw dostępności 118
Urząd Gminy 235
Dane podstawowe 48977
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 37933
Godziny urzędowania 7497
Telefony 26879
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 8180
Struktura organizacyjna Urzędu 92533
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4406
Jednostki organizacyjne 189
Miejski Zakład Komunalny 35865
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 18577
Ośrodek Pomocy Społecznej 18915
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 10235
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 8727
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 40517
Gimnazjum w Łęknicy 12545
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 8080
RODO 4911
RODO OPS 3721
Gospodarka odpadami 1440
Informator SMS 4081
Karta Dużej Rodziny 12512
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 11697
Program parnterski 8426
Druki do pobrania 7182
Podstawy prawne 9684
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 8437
Wykaz numerów kart aktywnych 15708
RODZINA 500 plus 15410
Pomoc społeczna 15
Obsługa osób niepełnosprawnych 2758
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 35793
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 1806
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 21152
Transmisja obrad RM na żywo 0
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 922
Interpelacje i zapytania radnych 0
Komisje Rady 12410
Archiwum protkoły z sesji RM 46009
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Prawo lokalne 34359
Baza aktów własnych 1081
Bip archiwum 14705
Budżet 130
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 120681
Sprawozdania finansowe 7358
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 52349
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 27547
Opinie RIO 5831
Podatki i opłaty lokalne 701
Zagospodarowanie przestrzenne 596
Zarządzenia Kierownika Urzędu 20337
Protokoły z kontroli 5484
Dokumenty strategiczne 15976
Statut Gminy 19765
Informacja o stanie mienia komunalnego 33802
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 307191
Informacje, ogłoszenia 481819
Przetargi 284246
Przetargi do V.2012 74459
Zamówienia publiczne 204363
Aktualne 305346
W toku 214898
Wyniki 218675
Archiwalne 198583
Wyniki innych postępowań 188560
Zamówienia poniżej 30 tys Euro 85025
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 358959
Zasady Przejrzystości Urzędu 183093
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 52331
Ogłoszenia o pracy 85258
Aktualne 26316
W toku 44523
Wyniki 273842
Ogłoszenia do V.2012 13087
Regulamin naboru 7906
Administracja publiczna, stan prawny 7320
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Prawo miejscowe 2891
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 158
Ochrona środowiska 1596
Wykaz dokumentów 625
Sprawozdania z próbek wody 619
Program ochrony środowiska 660
Usuwanie azbestu 639
Wykazy lekarzy weterynarii 638
Rejestr decyzji środowiskowych 639
Rejestr informacji o środowisku 18991
Plan gospodarki niskoemisyjnej 9103
Inne dokumenty 647
Oświadczenia majątkowe 890014
Wybory 5948
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 480
2020 11342
2015 87942
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 6966
2019 13978
2015 42927
2011 4905
Wybory samorządowe 0
2018 72764
2014 83035
Wybory uzupełniające do RM 0
2020 86
Wybory do Parlamentu Europejskiego 48573
2019 29171
Uzupełniające do Rady Miejskiej 92835
Przedterminowe na Burmistrza 80533
Referenda 43022
Galerie zdjęć 16058
Projekty 3443
Informacja geoprzestrzenna 253
Organizacje pozarządowe (NGO) 4051
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 110917
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 85321
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 3409
Otwarty Konkurs Ofert 197773
Formularze i wzory dok. 784
Małe granty dla NGO 393
Warunki i tryb finansowania sportu 6547
Miesięcznik INFO NGO 6
Petycje 9462
Ustawa 5933
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 35928
Łowiectwo 4174
Programy zdrowotne 11415
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 13425
Rejestr informacji o środowisku 22355
Wykaz Rejestrów i ewidencji 925
Rejestr skarg i wniosków 351
Oświata 16159
Koordynator ds spraw dostępności 3

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 783
Rejestr zmian 3888632
Redakcja biuletynu 52929
Mapa serwisu 6817
Statystyki 6986
Kontakt 114285
Kanały RSS 6218
« powrót do poprzedniej strony