ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8297
BIP archiwalny do maja 2012 241

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić 193
Preferencyjny zakup węgla 2077
Dotacje (piece, dodatki węglowe, elektryczne, refundacja VAT) 7782
Zgłaszanie awarii 1254
Koncesje alk., zameldowanie cudzoziemca 99479
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 130726
Infrastruktura techniczna 78376
Podatki, umorzenia 63272
Sprawy dot. targowiska, Działalność gospodarcza 24741
Stypendia 5413
USC - Urząd Stanu Cywilnego 162665
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 12406
Pomoc społeczna 76090
Koordynator ds spraw dostępności 2955
Gospodarka odpadami 152428
Wnioski dla przedsiębiorców 23794
Wnioski dla mieszkańców 55517
Sprawozdania 51603
Informacje, ogłoszenia 729625
Cyfrowy urzad e-uslugi 91335
KONTAKT 28170
Telefony 23937
Aktualności 1443864
Sprawy w województwie 158383
Wakaty w województwie 14384
Zamówienia pub. w województwie 22695
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 491657
Obsługa osób niepełnosprawnych 6883
Ogłoszenia o pracy 118484
Aktualne 36592
W toku 67205
Wyniki 366313
Ogłoszenia do V.2012 16155
Regulamin naboru 9833
Przetargi 376545
Przetargi do V.2012 90649
Informator SMS 7808
Prawo lokalne 58699
Baza aktów własnych 2017
Bip archiwum 19174
Budżet 149
Budżet Uchwały i Zarządzenia 21
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 166394
Sprawozdania finansowe 34934
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 70765
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 36676
Opinie RIO 14992
Podatki i opłaty lokalne 811
Zagospodarowanie przestrzenne 896
Zarządzenia Kierownika Urzędu 25396
Protokoły z kontroli 6322
Dokumenty strategiczne 20773
Statut Gminy 25202
Urząd Gminy 329
Dane podstawowe 62614
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 48009
Godziny urzędowania 9420
Telefony 36764
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 10278
Struktura organizacyjna Urzędu 117852
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4905
Raport o stanie gminy 7475
Zamówienia publiczne 289156
Platforma zakupowa 10470
Zamówienia poniżej 130 tys. złotych 172978
Plan postępowań 5203
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 42701
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 3061
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 29625
Transmisja obrad RM na żywo 0
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 1379
Interpelacje i zapytania radnych 0
Komisje Rady 16494
Archiwum protkoły z sesji RM 57369
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 21
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
RODO 16608
RODO OPS 12308
RODZINA 500 plus 30244
Gospodarka odpadami 1499
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 17177
Program parnterski 18715
Druki do pobrania 9656
Podstawy prawne 12447
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 16196
Wykaz numerów kart aktywnych 21186
Cyberbezpieczeństwo 0
Karta Dużej Rodziny 18955
Info. ogólne 14
Wnioski 6
Partnerzy, co możesz uzyskać 5
Pytania i odpowiedzi 9
Pomoc społeczna 53
PROGRAM Wspieraj Seniora 6120
Programy zdrowotne 50431
WSPIERAJ SENIORA 9405
COViD 19 35171
Jednostki organizacyjne 282
Miejski Zakład Komunalny 44840
Miejski Ośrodek Kultury 27296
Ośrodek Pomocy Społecznej 24460
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 12559
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 11321
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 73711
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 10344
Centrum Kulturalno Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy 9888
Informacja o stanie mienia komunalnego 46189
Gazyfikacja Łęknicy 5027
Zasady Przejrzystości Urzędu 256850
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 96587
Administracja publiczna, stan prawny 8866
Dzienniki Ustaw 42
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 49
Prawo miejscowe 3130
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 274
Wybory 6442
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 507
2020 66354
2015 135734
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 7809
2023 2938
2019 42143
2015 56544
2011 6437
Wybory samorządowe 5
2018 137853
2014 100959
Wybory uzupełniające do RM 0
2020 21791
2021 26503
Wybory do Parlamentu Europejskiego 55316
2019 72134
Uzupełniające do Rady Miejskiej 114011
Przedterminowe na Burmistrza 96821
Ochrona środowiska 2886
Wykaz dokumentów 1126
Sprawozdania z próbek wody 2437
Program ochrony środowiska 1188
Usuwanie azbestu 1209
Wykazy lekarzy weterynarii 1639
Rejestr decyzji środowiskowych 1801
Rejestr informacji o środowisku 61074
Plan gospodarki niskoemisyjnej 14682
Inne dokumenty 1142
Oświadczenia majątkowe 1207830
Galerie zdjęć 20495
Referenda 74193
Projekty 10928
Skarby pogranicza - ochrona i promocja polsko-niemieckiego dziedzictwa natury i kultury 1850
Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu 196
Cyfrowa Gmina 683
PROW 876
RPO Lubuskie 458
Organizacje pozarządowe (NGO) 12118
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 130561
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 145205
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 4294
Otwarty Konkurs Ofert 312853
Formularze i wzory dok. 4382
Małe granty dla NGO 6941
Warunki i tryb finansowania sportu 8142
Miesięcznik INFO NGO 51
Informacja geoprzestrzenna 275
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 64842
Petycje 25679
Ustawa 7767
Rejestry 14
Rejestr umów 13629
Rejestr instytucji kultury 17680
Rejestr informacji o środowisku 75426
Rejestr skarg i wniosków 1122
Wykaz Rejestrów i ewidencji 2467
Łowiectwo 15294
Oświata 46242
Koordynator ds spraw dostępności 56
Spis powszechny 2021 16050
Zadania z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych 2301
Zagospodarowanie przestrzenne 3499
REWITALIZACJA 1315

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 6892
Rejestr zmian 5558710
Redakcja biuletynu 70094
Mapa serwisu 8091
Statystyki 8540
Kontakt 159245
Kanały RSS 7390
« powrót do poprzedniej strony