ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 6855
BIP archiwalny do maja 2012 185

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
COViD 19 7448
WSPIERAJ SENIORA 100
Aktualności 1063624
Sprawy w województwie 120632
Wakaty w województwie 9392
Zamówienia pub. w województwie 16108
Spis powszechny 2021 580
KONTAKT 20614
Telefony 19184
Cyfrowy urząd, e-usługi 75973
Co i jak załatwić 94
Koncesje alk., zameldowanie cudzoziemca 76238
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 104552
Infrastruktura techniczna 62189
Podatki, umorzenia 51393
Sprawy dot. targowiska, Działalność gospodarcza 18630
Stypendia 808
USC - Urząd Stanu Cywilnego 131021
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 10454
Pomoc społeczna 58849
Gospodarka odpadami 101274
Wnioski dla przedsiębiorców 13793
Wnioski dla mieszkańców 34831
Sprawozdania 25022
Koordynator ds spraw dostępności 574
Urząd Gminy 252
Dane podstawowe 51343
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 39572
Godziny urzędowania 7792
Telefony 28633
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 8566
Struktura organizacyjna Urzędu 96845
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4496
Jednostki organizacyjne 208
Miejski Zakład Komunalny 37636
Miejski Ośrodek Kultury 19638
Ośrodek Pomocy Społecznej 20068
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 10620
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 9157
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 44448
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 8497
Centrum Kulturalno Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy 117
RODO 5481
RODO OPS 4170
Gospodarka odpadami 1448
Karta Dużej Rodziny 13150
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
Informator SMS 4660
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 12227
Program parnterski 9142
Druki do pobrania 7616
Podstawy prawne 10185
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 8907
Wykaz numerów kart aktywnych 16512
RODZINA 500 plus 17077
Pomoc społeczna 22
PROGRAM Wspieraj Seniora 829
Obsługa osób niepełnosprawnych 3369
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 36960
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 2098
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 22655
Transmisja obrad RM na żywo 0
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 1002
Interpelacje i zapytania radnych 0
Komisje Rady 13091
Archiwum protkoły z sesji RM 47969
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Prawo lokalne 36934
Baza aktów własnych 1238
Bip archiwum 15430
Budżet 137
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 127857
Sprawozdania finansowe 10376
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 55140
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 28760
Opinie RIO 6795
Podatki i opłaty lokalne 722
Zagospodarowanie przestrzenne 608
Zarządzenia Kierownika Urzędu 21145
Protokoły z kontroli 5642
Dokumenty strategiczne 16849
Statut Gminy 20659
Informacja o stanie mienia komunalnego 35722
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 333058
Informacje, ogłoszenia 516771
Przetargi 301650
Przetargi do V.2012 77225
Zamówienia publiczne 219959
Aktualne 322145
W toku 226404
Wyniki 231658
Archiwalne 209600
Wyniki innych postępowań 199178
Zamówienia poniżej 130 tys. złotych 98637
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 374433
Zasady Przejrzystości Urzędu 193579
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 56692
Ogłoszenia o pracy 91247
Aktualne 27899
W toku 48434
Wyniki 288194
Ogłoszenia do V.2012 13612
Regulamin naboru 8214
Administracja publiczna, stan prawny 7551
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Prawo miejscowe 2964
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 170
Ochrona środowiska 1776
Wykaz dokumentów 704
Sprawozdania z próbek wody 679
Program ochrony środowiska 748
Usuwanie azbestu 714
Wykazy lekarzy weterynarii 702
Rejestr decyzji środowiskowych 716
Rejestr informacji o środowisku 23035
Plan gospodarki niskoemisyjnej 9989
Inne dokumenty 724
Oświadczenia majątkowe 939624
Wybory 6030
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 488
2020 18488
2015 93741
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 7131
2019 17394
2015 45397
2011 5174
Wybory samorządowe 0
2018 82130
2014 86201
Wybory uzupełniające do RM 0
2020 3404
2021 2020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 49853
2019 34195
Uzupełniające do Rady Miejskiej 96553
Przedterminowe na Burmistrza 83233
Referenda 46674
Galerie zdjęć 16796
Projekty 3933
Informacja geoprzestrzenna 253
Organizacje pozarządowe (NGO) 4424
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 114556
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 93080
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 3550
Otwarty Konkurs Ofert 212633
Formularze i wzory dok. 1420
Małe granty dla NGO 663
Warunki i tryb finansowania sportu 6824
Miesięcznik INFO NGO 9
Petycje 11510
Ustawa 6287
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 39272
Łowiectwo 4751
Programy zdrowotne 15646
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 14153
Rejestr informacji o środowisku 28145
Wykaz Rejestrów i ewidencji 1212
Rejestr skarg i wniosków 516
Oświata 19140
Koordynator ds spraw dostępności 10

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 1595
Rejestr zmian 4131431
Redakcja biuletynu 53943
Mapa serwisu 7027
Statystyki 7287
Kontakt 121482
Kanały RSS 6419
« powrót do poprzedniej strony