ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 6130
BIP archiwalny do maja 2012 146

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 958816
Sprawy w województwie 109193
Wakaty w województwie 8669
Zamówienia pub. w województwie 14289
COViD 19 umorzenia opłat 1289
KONTAKT 18517
Telefony 17826
Cyfrowy urząd, e-usługi 71295
Co i jak załatwić 79
Koncesje alk., zameldowanie cudzoziemca 71948
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 97629
Infrastruktura techniczna 58472
Podatki, umorzenia 48009
Sprawy dot. targowiska, Działalność gospodarcza 16808
Stypendia 44
USC - Urząd Stanu Cywilnego 120030
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 9909
Pomoc społeczna 53406
Gospodarka odpadami 90529
Wnioski dla przedsiębiorców 12603
Wnioski dla mieszkańców 32196
Sprawozdania 20944
Urząd Gminy 221
Dane podstawowe 47890
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 37106
Godziny urzędowania 7337
Telefony 26199
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 7967
Struktura organizacyjna Urzędu 90370
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4377
Jednostki organizacyjne 182
Miejski Zakład Komunalny 35074
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 18159
Ośrodek Pomocy Społecznej 18443
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 10035
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 8495
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 39093
Gimnazjum w Łęknicy 12311
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 7873
RODO 4670
RODO OPS 3540
Gospodarka odpadami 1437
Informator SMS 3767
Karta Dużej Rodziny 12285
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 11404
Program parnterski 8110
Druki do pobrania 6981
Podstawy prawne 9429
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 8223
Wykaz numerów kart aktywnych 15177
RODZINA 500 plus 14627
Pomoc społeczna 13
Obsługa osób niepełnosprawnych 2462
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 35180
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 1650
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 20387
Transmisja obrad RM na żywo 0
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 857
Interpelacje i zapytania radnych 0
Komisje Rady 12022
Archiwum protkoły z sesji RM 44854
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Prawo lokalne 33310
Baza aktów własnych 1073
Bip archiwum 14340
Budżet 129
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 116574
Sprawozdania finansowe 6320
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 50913
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 26871
Opinie RIO 5301
Podatki i opłaty lokalne 692
Zagospodarowanie przestrzenne 595
Zarządzenia Kierownika Urzędu 19866
Protokoły z kontroli 5415
Dokumenty strategiczne 15559
Statut Gminy 19218
Informacja o stanie mienia komunalnego 32895
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 295647
Informacje, ogłoszenia 467406
Przetargi 275301
Przetargi do V.2012 72808
Zamówienia publiczne 195429
Aktualne 296422
W toku 208014
Wyniki 211264
Archiwalne 191809
Wyniki innych postępowań 181782
Zamówienia poniżej 30 tys Euro 79497
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 351763
Zasady Przejrzystości Urzędu 177068
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 50529
Ogłoszenia o pracy 81463
Aktualne 25414
W toku 41638
Wyniki 264621
Ogłoszenia do V.2012 12839
Regulamin naboru 7766
Administracja publiczna, stan prawny 7222
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Prawo miejscowe 2872
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 154
Ochrona środowiska 1515
Wykaz dokumentów 593
Sprawozdania z próbek wody 587
Program ochrony środowiska 630
Usuwanie azbestu 608
Wykazy lekarzy weterynarii 609
Rejestr decyzji środowiskowych 604
Rejestr informacji o środowisku 16915
Plan gospodarki niskoemisyjnej 8686
Inne dokumenty 611
Oświadczenia majątkowe 862640
Wybory 5906
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 480
2020 8274
2015 85390
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 6919
2019 12501
2015 41683
2011 4768
Wybory samorządowe 0
2018 68571
2014 81272
Wybory do Parlamentu Europejskiego 47714
2019 26713
Przedterminowe na Burmistrza 78891
Uzupełniające do Rady Miejskiej 90741
Referenda 41531
Galerie zdjęć 15712
Projekty 3227
Informacja geoprzestrzenna 253
Organizacje pozarządowe (NGO) 3889
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 108848
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 81989
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 3352
Otwarty Konkurs Ofert 189986
Formularze i wzory dok. 473
Małe granty dla NGO 279
Warunki i tryb finansowania sportu 6429
Miesięcznik INFO NGO 6
Petycje 8559
Ustawa 5766
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 34661
Łowiectwo 3887
Programy zdrowotne 9829
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 13139
Rejestr informacji o środowisku 19731
Wykaz Rejestrów i ewidencji 781
Rejestr skarg i wniosków 263
Oświata 14896

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 432
Rejestr zmian 3754668
Redakcja biuletynu 52479
Mapa serwisu 6702
Statystyki 6819
Kontakt 111268
Kanały RSS 6118
« powrót do poprzedniej strony