ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8170
BIP archiwalny do maja 2012 240

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić 192
Preferencyjny zakup węgla 1215
Dotacje (piece, dodatki węglowe, elektryczne, refundacja VAT) 5139
Zgłaszanie awarii 1030
Koncesje alk., zameldowanie cudzoziemca 96682
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 126524
Infrastruktura techniczna 76103
Podatki, umorzenia 61419
Sprawy dot. targowiska, Działalność gospodarcza 23722
Stypendia 4387
USC - Urząd Stanu Cywilnego 158332
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 12152
Pomoc społeczna 73537
Koordynator ds spraw dostępności 2510
Gospodarka odpadami 145261
Wnioski dla przedsiębiorców 22746
Wnioski dla mieszkańców 52930
Sprawozdania 49005
Informacje, ogłoszenia 700977
Cyfrowy urzad e-uslugi 88778
KONTAKT 26789
Telefony 23307
Aktualności 1387111
Sprawy w województwie 152711
Wakaty w województwie 13917
Zamówienia pub. w województwie 21467
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 470902
Obsługa osób niepełnosprawnych 6314
Ogłoszenia o pracy 115071
Aktualne 35487
W toku 64894
Wyniki 356851
Ogłoszenia do V.2012 15787
Regulamin naboru 9617
Przetargi 365475
Przetargi do V.2012 88666
Informator SMS 7357
Prawo lokalne 56592
Baza aktów własnych 2002
Bip archiwum 18670
Budżet 144
Budżet Uchwały i Zarządzenia 19
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 159987
Sprawozdania finansowe 31672
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 68330
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 35396
Opinie RIO 13477
Podatki i opłaty lokalne 802
Zagospodarowanie przestrzenne 857
Zarządzenia Kierownika Urzędu 24783
Protokoły z kontroli 6225
Dokumenty strategiczne 20251
Statut Gminy 24508
Urząd Gminy 325
Dane podstawowe 61174
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 46918
Godziny urzędowania 9185
Telefony 35476
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 10029
Struktura organizacyjna Urzędu 115102
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4867
Raport o stanie gminy 6461
Zamówienia publiczne 279434
Platforma zakupowa 8219
Zamówienia do 11.06.2021 36115
Zamówienia poniżej 130 tys. złotych 161738
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 452525
Plan postępowań 3880
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 41940
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 2980
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 28684
Transmisja obrad RM na żywo 0
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 1329
Interpelacje i zapytania radnych 0
Komisje Rady 15995
Archiwum protkoły z sesji RM 56307
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 19
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
RODO 14311
RODO OPS 11866
RODZINA 500 plus 29494
Gospodarka odpadami 1488
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 16044
Program parnterski 18090
Druki do pobrania 9320
Podstawy prawne 12104
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 14827
Wykaz numerów kart aktywnych 20407
Cyberbezpieczeństwo 0
Karta Dużej Rodziny 18028
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
Pomoc społeczna 48
PROGRAM Wspieraj Seniora 5186
Programy zdrowotne 45549
WSPIERAJ SENIORA 8401
COViD 19 32097
Jednostki organizacyjne 277
Miejski Zakład Komunalny 43843
Miejski Ośrodek Kultury 26360
Ośrodek Pomocy Społecznej 23891
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 12283
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 11000
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 72382
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 10070
Centrum Kulturalno Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy 8326
Informacja o stanie mienia komunalnego 44665
Gazyfikacja Łęknicy 4292
Zasady Przejrzystości Urzędu 246977
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 91787
Administracja publiczna, stan prawny 8630
Dzienniki Ustaw 41
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 45
Prawo miejscowe 3124
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 264
Wybory 6374
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 502
2020 61289
2015 131144
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 7710
2019 39288
2015 54746
2011 6240
Wybory samorządowe 0
2018 131520
2014 98674
Wybory uzupełniające do RM 0
2020 18998
2021 23649
Wybory do Parlamentu Europejskiego 54723
2019 68114
Uzupełniające do Rady Miejskiej 111531
Przedterminowe na Burmistrza 94901
Ochrona środowiska 2681
Wykaz dokumentów 1072
Sprawozdania z próbek wody 2011
Program ochrony środowiska 1112
Usuwanie azbestu 1052
Wykazy lekarzy weterynarii 1450
Rejestr decyzji środowiskowych 1656
Rejestr informacji o środowisku 51449
Plan gospodarki niskoemisyjnej 13846
Inne dokumenty 1083
Oświadczenia majątkowe 1167808
Galerie zdjęć 19896
Referenda 71188
Projekty 10404
Skarby pogranicza - ochrona i promocja polsko-niemieckiego dziedzictwa natury i kultury 1378
Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu 135
Cyfrowa Gmina 466
PROW 417
RPO Lubuskie 280
Organizacje pozarządowe (NGO) 11438
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 128230
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 138623
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 4199
Otwarty Konkurs Ofert 299246
Formularze i wzory dok. 3965
Małe granty dla NGO 5350
Warunki i tryb finansowania sportu 7944
Miesięcznik INFO NGO 49
Informacja geoprzestrzenna 273
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 62021
Petycje 23287
Ustawa 7544
Rejestry 10
Rejestr umów 9810
Rejestr instytucji kultury 17120
Rejestr informacji o środowisku 64740
Rejestr skarg i wniosków 1029
Wykaz Rejestrów i ewidencji 2285
Łowiectwo 14371
Oświata 42085
Koordynator ds spraw dostępności 49
Spis powszechny 2021 14409
Zadania z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych 1740
Zagospodarowanie przestrzenne 2521
REWITALIZACJA 450

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 6050
Rejestr zmian 5353362
Redakcja biuletynu 68613
Mapa serwisu 7916
Statystyki 8332
Kontakt 153128
Kanały RSS 7215
« powrót do poprzedniej strony