ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7180
BIP archiwalny do maja 2012 207

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1131138
Sprawy w województwie 127423
Wakaty w województwie 9775
Zamówienia pub. w województwie 17165
Gazyfikacja Łęknicy 634
Co i jak załatwić 138
Koncesje alk., zameldowanie cudzoziemca 79629
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 108490
Infrastruktura techniczna 64424
Podatki, umorzenia 53483
Sprawy dot. targowiska, Działalność gospodarcza 19760
Stypendia 1350
USC - Urząd Stanu Cywilnego 136718
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 10780
Pomoc społeczna 61658
Gospodarka odpadami 109169
Wnioski dla przedsiębiorców 14688
Wnioski dla mieszkańców 37306
Sprawozdania 29609
Koordynator ds spraw dostępności 929
Zgłaszanie awarii 147
Obsługa osób niepełnosprawnych 3928
Cyfrowy urzad e-uslugi 78546
KONTAKT 22136
Telefony 20051
Urząd Gminy 272
Dane podstawowe 53489
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 41229
Godziny urzędowania 8056
Telefony 30035
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 8881
Struktura organizacyjna Urzędu 100769
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4603
Raport o stanie gminy 333
Informator SMS 5174
Jednostki organizacyjne 225
Miejski Zakład Komunalny 38874
Miejski Ośrodek Kultury 21112
Ośrodek Pomocy Społecznej 20909
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 10957
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 9553
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 49409
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 8841
Centrum Kulturalno Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy 820
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 38001
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 2358
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 23931
Transmisja obrad RM na żywo 0
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 1078
Interpelacje i zapytania radnych 0
Komisje Rady 13695
Archiwum protkoły z sesji RM 49609
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
COViD 19 12724
RODO 5921
RODO OPS 4751
Spis powszechny 2021 2366
WSPIERAJ SENIORA 526
Gospodarka odpadami 1450
Karta Dużej Rodziny 14460
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 12703
Program parnterski 9998
Druki do pobrania 7972
Podstawy prawne 10558
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 9297
Wykaz numerów kart aktywnych 17399
Pomoc społeczna 29
PROGRAM Wspieraj Seniora 1693
RODZINA 500 plus 18879
Prawo lokalne 40214
Baza aktów własnych 1420
Bip archiwum 16119
Budżet 141
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 134770
Sprawozdania finansowe 13870
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 57961
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 30241
Opinie RIO 8177
Podatki i opłaty lokalne 739
Zagospodarowanie przestrzenne 631
Zarządzenia Kierownika Urzędu 21849
Protokoły z kontroli 5772
Dokumenty strategiczne 17546
Statut Gminy 21516
Informacja o stanie mienia komunalnego 37627
Informacje, ogłoszenia 554075
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 362313
Przetargi 315441
Przetargi do V.2012 79794
Zamówienia publiczne 234026
Platforma zakupowa 1000
Zamówienia do 11.06.2021 7320
Zamówienia poniżej 130 tys. złotych 115856
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 393005
Plan postępowań 490
Zasady Przejrzystości Urzędu 203914
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 63711
Ogłoszenia o pracy 96767
Aktualne 29736
W toku 52129
Wyniki 303963
Ogłoszenia do V.2012 14073
Regulamin naboru 8504
Administracja publiczna, stan prawny 7779
Dzienniki Ustaw 14
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11
Prawo miejscowe 3034
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 196
Ochrona środowiska 1958
Wykaz dokumentów 786
Sprawozdania z próbek wody 803
Program ochrony środowiska 821
Usuwanie azbestu 787
Wykazy lekarzy weterynarii 827
Rejestr decyzji środowiskowych 805
Rejestr informacji o środowisku 27487
Plan gospodarki niskoemisyjnej 10842
Inne dokumenty 805
Oświadczenia majątkowe 986941
Wybory 6114
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 490
2020 27924
2015 101544
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 7267
2019 21422
2015 47486
2011 5397
Wybory samorządowe 0
2018 92390
2014 88786
Wybory uzupełniające do RM 0
2020 6352
2021 5605
Wybory do Parlamentu Europejskiego 50998
2019 40846
Uzupełniające do Rady Miejskiej 99763
Przedterminowe na Burmistrza 85785
Referenda 51078
Galerie zdjęć 17372
Projekty 4400
Organizacje pozarządowe (NGO) 4836
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 117533
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 102221
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 3680
Otwarty Konkurs Ofert 230089
Formularze i wzory dok. 1992
Małe granty dla NGO 898
Warunki i tryb finansowania sportu 7069
Miesięcznik INFO NGO 20
Informacja geoprzestrzenna 253
Petycje 13391
Ustawa 6565
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 43334
Łowiectwo 5778
Programy zdrowotne 20621
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 14762
Rejestr informacji o środowisku 33333
Wykaz Rejestrów i ewidencji 1448
Rejestr skarg i wniosków 627
Koordynator ds spraw dostępności 16
Oświata 22579

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 2424
Rejestr zmian 4384835
Redakcja biuletynu 55560
Mapa serwisu 7197
Statystyki 7496
Kontakt 127932
Kanały RSS 6582
« powrót do poprzedniej strony