ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8083
BIP archiwalny do maja 2012 239

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić 189
Preferencyjny zakup węgla 682
Dotacje (piece, dodatki węglowe, elektryczne) 3467
Zgłaszanie awarii 914
Koncesje alk., zameldowanie cudzoziemca 94531
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 124540
Infrastruktura techniczna 74723
Podatki, umorzenia 60582
Sprawy dot. targowiska, Działalność gospodarcza 23211
Stypendia 3990
USC - Urząd Stanu Cywilnego 155813
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 11967
Pomoc społeczna 72111
Koordynator ds spraw dostępności 2261
Gospodarka odpadami 140098
Wnioski dla przedsiębiorców 21971
Wnioski dla mieszkańców 50652
Sprawozdania 46578
Informacje, ogłoszenia 679387
Cyfrowy urzad e-uslugi 87420
KONTAKT 25762
Telefony 22887
Aktualności 1349369
Sprawy w województwie 149025
Wakaty w województwie 12606
Zamówienia pub. w województwie 20625
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 458622
Obsługa osób niepełnosprawnych 6019
Ogłoszenia o pracy 113045
Aktualne 34651
W toku 63552
Wyniki 351207
Ogłoszenia do V.2012 15551
Regulamin naboru 9496
Przetargi 358709
Przetargi do V.2012 87654
Informator SMS 7053
Prawo lokalne 54607
Baza aktów własnych 1961
Bip archiwum 18359
Budżet 144
Budżet Uchwały i Zarządzenia 19
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 156817
Sprawozdania finansowe 28901
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 66987
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 34615
Opinie RIO 12692
Podatki i opłaty lokalne 790
Zagospodarowanie przestrzenne 822
Zarządzenia Kierownika Urzędu 24442
Protokoły z kontroli 6169
Dokumenty strategiczne 19917
Statut Gminy 24142
Urząd Gminy 324
Dane podstawowe 60257
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 46344
Godziny urzędowania 9047
Telefony 34606
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 9895
Struktura organizacyjna Urzędu 113546
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4843
Raport o stanie gminy 5145
Zamówienia publiczne 273218
Platforma zakupowa 4086
Zamówienia do 11.06.2021 32166
Zamówienia poniżej 130 tys. złotych 154839
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 445402
Plan postępowań 3208
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 41402
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 2917
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 28006
Transmisja obrad RM na żywo 0
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 1297
Interpelacje i zapytania radnych 0
Komisje Rady 15753
Archiwum protkoły z sesji RM 55548
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 19
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
RODO 13053
RODO OPS 11176
RODZINA 500 plus 28541
Gospodarka odpadami 1482
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 15169
Program parnterski 17413
Druki do pobrania 9181
Podstawy prawne 11899
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 13739
Wykaz numerów kart aktywnych 20043
Cyberbezpieczeństwo 0
Karta Dużej Rodziny 17216
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
Pomoc społeczna 43
PROGRAM Wspieraj Seniora 4520
Programy zdrowotne 41947
WSPIERAJ SENIORA 7138
COViD 19 29639
Jednostki organizacyjne 270
Miejski Zakład Komunalny 43131
Miejski Ośrodek Kultury 25642
Ośrodek Pomocy Społecznej 23566
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 12125
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 10819
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 70125
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 9914
Centrum Kulturalno Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy 7227
Informacja o stanie mienia komunalnego 43730
Gazyfikacja Łęknicy 3606
Zasady Przejrzystości Urzędu 241091
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 88109
Administracja publiczna, stan prawny 8499
Dzienniki Ustaw 40
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 42
Prawo miejscowe 3119
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 260
Wybory 6344
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 497
2020 56932
2015 127543
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 7647
2019 36916
2015 53910
2011 6133
Wybory samorządowe 0
2018 126440
2014 97431
Wybory uzupełniające do RM 0
2020 17172
2021 21364
Wybory do Parlamentu Europejskiego 54328
2019 64516
Uzupełniające do Rady Miejskiej 110110
Przedterminowe na Burmistrza 93833
Ochrona środowiska 2524
Wykaz dokumentów 1029
Sprawozdania z próbek wody 1735
Program ochrony środowiska 1068
Usuwanie azbestu 1010
Wykazy lekarzy weterynarii 1376
Rejestr decyzji środowiskowych 1465
Rejestr informacji o środowisku 46182
Plan gospodarki niskoemisyjnej 13347
Inne dokumenty 1043
Oświadczenia majątkowe 1141680
Galerie zdjęć 19530
Referenda 68513
Projekty 9796
Skarby pogranicza - ochrona i promocja polsko-niemieckiego dziedzictwa natury i kultury 1047
Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu 98
Cyfrowa Gmina 350
PROW 241
RPO Lubuskie 184
Organizacje pozarządowe (NGO) 10874
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 126874
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 133666
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 4112
Otwarty Konkurs Ofert 289064
Formularze i wzory dok. 3741
Małe granty dla NGO 4190
Warunki i tryb finansowania sportu 7816
Miesięcznik INFO NGO 49
Informacja geoprzestrzenna 272
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 59671
Petycje 21922
Ustawa 7415
Rejestry 10
Rejestr umów 7909
Rejestr instytucji kultury 16810
Rejestr informacji o środowisku 58575
Rejestr skarg i wniosków 979
Wykaz Rejestrów i ewidencji 2166
Łowiectwo 13493
Oświata 39234
Koordynator ds spraw dostępności 44
Spis powszechny 2021 12578
Zadania z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych 1452
Zagospodarowanie przestrzenne 2086

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 5702
Rejestr zmian 5232894
Redakcja biuletynu 67773
Mapa serwisu 7781
Statystyki 8229
Kontakt 149387
Kanały RSS 7134
« powrót do poprzedniej strony