ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7929
BIP archiwalny do maja 2012 230

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1293146
Sprawy w województwie 144190
Wakaty w województwie 10806
Zamówienia pub. w województwie 19606
Gazyfikacja Łęknicy 2477
Co i jak załatwić 177
Dotacje (piece, dodatki węglowe) 901
Zgłaszanie awarii 723
Koncesje alk., zameldowanie cudzoziemca 90945
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 121066
Infrastruktura techniczna 72028
Podatki, umorzenia 58929
Sprawy dot. targowiska, Działalność gospodarcza 22442
Stypendia 3351
USC - Urząd Stanu Cywilnego 151240
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 11681
Pomoc społeczna 69551
Koordynator ds spraw dostępności 1938
Gospodarka odpadami 131393
Wnioski dla przedsiębiorców 20214
Wnioski dla mieszkańców 47124
Sprawozdania 42428
Obsługa osób niepełnosprawnych 5585
Cyfrowy urzad e-uslugi 85461
KONTAKT 24895
Telefony 22341
Urząd Gminy 315
Dane podstawowe 58841
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 45431
Godziny urzędowania 8819
Telefony 33575
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 9654
Struktura organizacyjna Urzędu 110990
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4785
Raport o stanie gminy 3395
Informator SMS 6674
Jednostki organizacyjne 258
Miejski Zakład Komunalny 42207
Miejski Ośrodek Kultury 24768
Ośrodek Pomocy Społecznej 22965
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 11862
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 10574
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 65224
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 9635
Centrum Kulturalno Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy 5620
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 40747
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 2794
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 27099
Transmisja obrad RM na żywo 0
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 1246
Interpelacje i zapytania radnych 0
Komisje Rady 15315
Archiwum protkoły z sesji RM 54325
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 15
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
COViD 19 25328
RODO 10524
RODO OPS 9514
Cyberbezpieczeństwo 0
WSPIERAJ SENIORA 5021
Spis powszechny 2021 9800
Gospodarka odpadami 1462
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 14129
Program parnterski 15659
Druki do pobrania 8905
Podstawy prawne 11567
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 12008
Wykaz numerów kart aktywnych 19436
Karta Dużej Rodziny 16187
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
Pomoc społeczna 38
PROGRAM Wspieraj Seniora 3855
RODZINA 500 plus 26213
Prawo lokalne 51079
Baza aktów własnych 1849
Bip archiwum 17866
Budżet 144
Budżet Uchwały i Zarządzenia 12
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 152017
Sprawozdania finansowe 25403
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 65048
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 33642
Opinie RIO 11542
Podatki i opłaty lokalne 766
Zagospodarowanie przestrzenne 761
Zarządzenia Kierownika Urzędu 23857
Protokoły z kontroli 6078
Dokumenty strategiczne 19407
Statut Gminy 23593
Informacja o stanie mienia komunalnego 42190
Informacje, ogłoszenia 645146
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 436025
Przetargi 348700
Przetargi do V.2012 85897
Zamówienia publiczne 264344
Platforma zakupowa 3400
Zamówienia do 11.06.2021 26156
Zamówienia poniżej 130 tys. złotych 144846
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 433344
Plan postępowań 2364
Zasady Przejrzystości Urzędu 231778
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 81819
Ogłoszenia o pracy 108871
Aktualne 33454
W toku 60594
Wyniki 341626
Ogłoszenia do V.2012 15202
Regulamin naboru 9286
Administracja publiczna, stan prawny 8315
Dzienniki Ustaw 36
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 36
Prawo miejscowe 3111
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 243
Ochrona środowiska 2398
Wykaz dokumentów 971
Sprawozdania z próbek wody 1481
Program ochrony środowiska 1014
Usuwanie azbestu 955
Wykazy lekarzy weterynarii 1263
Rejestr decyzji środowiskowych 1257
Rejestr informacji o środowisku 39903
Plan gospodarki niskoemisyjnej 12786
Inne dokumenty 982
Oświadczenia majątkowe 1100812
Wybory 6290
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 494
2020 49695
2015 121112
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 7529
2019 32895
2015 52513
2011 5961
Wybory samorządowe 0
2018 117843
2014 95500
Wybory uzupełniające do RM 0
2020 14655
2021 17452
Wybory do Parlamentu Europejskiego 53634
2019 58606
Uzupełniające do Rady Miejskiej 107914
Przedterminowe na Burmistrza 92160
Referenda 63561
Galerie zdjęć 18998
Projekty 8368
Skarby pogranicza - ochrona i promocja polsko-niemieckiego dziedzictwa natury i kultury 614
Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu 56
Cyfrowa Gmina 172
Organizacje pozarządowe (NGO) 9344
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 124894
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 125658
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 3993
Otwarty Konkurs Ofert 275525
Formularze i wzory dok. 3385
Małe granty dla NGO 3036
Warunki i tryb finansowania sportu 7646
Miesięcznik INFO NGO 44
Informacja geoprzestrzenna 253
Petycje 19882
Ustawa 7212
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 55584
Łowiectwo 11579
Programy zdrowotne 36080
Rejestry 10
Rejestr umów 5175
Rejestr instytucji kultury 16401
Rejestr informacji o środowisku 49999
Rejestr skarg i wniosków 900
Wykaz Rejestrów i ewidencji 1985
Koordynator ds spraw dostępności 35
Oświata 34957
Zadania z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych 1022
Zagospodarowanie przestrzenne 1470

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 5132
Rejestr zmian 5052445
Redakcja biuletynu 66709
Mapa serwisu 7639
Statystyki 8077
Kontakt 143609
Kanały RSS 7023
« powrót do poprzedniej strony