ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-08-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-11 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parterowego budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości Łęknica na dz. nr 52
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 190.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Rozdział III - załącznik nr 1 - Przedmiar robót (PDF, 155.5 KiB)
 • Rozdział III - załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (7Z, 13.3 MiB)
 • Rozdział III - załącznik nr 3 - STWiORB (PDF, 1.5 MiB)
 • Załączniki do oferty wersja edytowalna (DOCX, 40.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 637.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 651 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-27 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parterowego budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości Łęknica na dz. nr 52
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 190.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Rozdział III - załącznik nr 1 - Przedmiar robót (PDF, 155.5 KiB)
 • Rozdział III - załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (7Z, 13.3 MiB)
 • Rozdział III - załącznik nr 3 - STWiORB (PDF, 1.5 MiB)
 • Załączniki do oferty wersja edytowalna (DOCX, 47.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 74.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 430 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-17 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynków przy ul. Dworcowej 13A i 13B w Łęknicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 236.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącziki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 37.9 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1a - Przedmiar robót budynek mieszkalny (ZIP, 511.7 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1a - Przedmiar robót budynek mieszkalny - ath (ZIP, 19.9 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1b - Przedmiar robót budynek niemieszkalny (PDF, 150.8 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1b - Przedmiar robót budynek niemieszkalny - ath (ATH, 14.7 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna (PDF, 2.7 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 3 - STWiORB (PDF, 9.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 454 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 382.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-13 07:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Szkolnej w Łęknicy - drogi gminnej nr 101921F
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 245.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącziki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 38.5 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1 - Przedmiar robót (ZIP, 423.8 KiB)
 • Rozdział III - Załącznk nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 75.7 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 3 - STWiORB (PDF, 2.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 466.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 398.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Łęknica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącziki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 45.8 KiB)
 • Załacznik nr 10 - Regulamin (PDF, 198.1 KiB)
 • Załacznik nr 10 - Regulamin - zmiana (PDF, 164.9 KiB)
 • Pytania od wykonawców - część 1 (PDF, 1.5 MiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 804.9 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr 1 (PDF, 124.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 231.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 414 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynków przy ul. Dworcowej 13A i 13B w Łęknicy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 235.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącziki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 37.6 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1a - Przedmiar robót budynek mieszkalny (ZIP, 511.7 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1a - Przedmiar robót budynek mieszkalny - ath (ZIP, 19.9 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1b - Przedmiar robót budynek niemieszkalny (PDF, 150.8 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1b - Przedmiar robót budynek niemieszkalny - ath (ATH, 14.7 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna (PDF, 2.7 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 3 - STWiORB (PDF, 9.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 426.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 383.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-18 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja budynku przemysłowego przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 18 w Łęknicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 251.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącziki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 40.9 KiB)
 • Rozdział III – Załącznik nr 1 – Przedmiar (ZIP, 3.3 MiB)
 • Rozdzaił III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 84 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 4 - STWiORB (ZIP, 4.7 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 5 - Tabela równoważności (PDF, 1019.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr 1 (PDF, 112.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 311.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 (PDF, 306.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr 2 (PDF, 112.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 3 (PDF, 381.1 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr 3 (PDF, 112.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 4 (PDF, 542.9 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr 4 (PDF, 112.2 KiB)
 • Pytania wykonawców (PDF, 1.3 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1 - Przedmiar robót - UZUPEŁNIONY (ZIP, 3.7 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1 - Przedmiar robót - UZUPEŁNIONY - ATH (ZIP, 64.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 319.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 375 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-30 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Szkolnej w Łęknicy - drogi gminnej nr 101921F
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 272.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącziki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 38.3 KiB)
 • Rozdział III – Załącznik nr 1 – Przedmiar (ZIP, 423.8 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 75.7 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 3 - STWiORB (PDF, 2.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 371.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 319.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 268.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-30 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej przy Placu Pokoju w Łęknicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 267.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącziki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 38.3 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1 - Przedmiar robót (ZIP, 201.7 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 5 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 3 - STWiORB (PDF, 1.6 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr 1 (PDF, 112.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 355.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 310.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-04 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja budynku przemysłowego przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 18 w Łęknicy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 251.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniiki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 41.2 KiB)
 • Rozdział III – Załącznik nr 1 – Przedmiar (ZIP, 2.2 MiB)
 • Rozdzaił III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 16.8 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 4 - STWiORB (ZIP, 4.5 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 5 - Tabela równoważności (PDF, 1019.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 235.9 KiB)
 • Rozdział III – Załącznik nr 1 – Przedmiar - ZMIANA (ZIP, 3.3 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 4 - STWiORB (ZIP, 4.7 MiB)
 • Rozdzaił III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 84 MiB)
 • Przedmiary w formacie ath (ZIP, 62.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 (PDF, 308.4 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr 1 (PDF, 112.7 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 3 (PDF, 276.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 4 (PDF, 301.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr 2 (PDF, 112.6 KiB)
 • Pytanie wykonawcy nr 1 (PDF, 280.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 220.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 205.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji