ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-27 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parterowego budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości Łęknica na dz. nr 52
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 190.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Rozdział III - załącznik nr 1 - Przedmiar robót (PDF, 155.5 KiB)
 • Rozdział III - załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (7Z, 13.3 MiB)
 • Rozdział III - załącznik nr 3 - STWiORB (PDF, 1.5 MiB)
 • Załączniki do oferty wersja edytowalna (DOCX, 47.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 74.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 430 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynków przy ul. Dworcowej 13A i 13B w Łęknicy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 235.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącziki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 37.6 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1a - Przedmiar robót budynek mieszkalny (ZIP, 511.7 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1a - Przedmiar robót budynek mieszkalny - ath (ZIP, 19.9 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1b - Przedmiar robót budynek niemieszkalny (PDF, 150.8 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1b - Przedmiar robót budynek niemieszkalny - ath (ATH, 14.7 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna (PDF, 2.7 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 3 - STWiORB (PDF, 9.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 426.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 383.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-04 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja budynku przemysłowego przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 18 w Łęknicy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 251.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniiki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 41.2 KiB)
 • Rozdział III – Załącznik nr 1 – Przedmiar (ZIP, 2.2 MiB)
 • Rozdzaił III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 16.8 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 4 - STWiORB (ZIP, 4.5 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 5 - Tabela równoważności (PDF, 1019.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 235.9 KiB)
 • Rozdział III – Załącznik nr 1 – Przedmiar - ZMIANA (ZIP, 3.3 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 4 - STWiORB (ZIP, 4.7 MiB)
 • Rozdzaił III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 84 MiB)
 • Przedmiary w formacie ath (ZIP, 62.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 (PDF, 308.4 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr 1 (PDF, 112.7 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 3 (PDF, 276.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 4 (PDF, 301.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr 2 (PDF, 112.6 KiB)
 • Pytanie wykonawcy nr 1 (PDF, 280.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 220.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 205.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa ogólnodostępnych punktów zbiórki odpadów komunalnych w gminie Łęknica
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOCX, 40.4 KiB)
 • Załacznik nr 10 - Regulamin (PDF, 220.8 KiB)
 • Załacznik nr 10 - Regulamin - Zmiana (PDF, 190.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 447.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 383.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa zabytkowego budynku OKSiR w Łęknicy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 256.5 KiB)
 • SIWZ Część I-II (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ Część III - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 411 KiB)
 • SIWZ Część III - Decyzje (ZIP, 4.7 MiB)
 • SIWZ Część III - Przedmiary robót (ZIP, 1.2 MiB)
 • SIWZ Część III - STWiORB (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 45 KiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt budowlany (ZIP, 56 MiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt wykonawczy (ZIP, 65.7 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 114.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-28 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęknica
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 246.3 KiB)
 • SIWZ Część I-II (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ Część III - STWiORB (PDF, 868.8 KiB)
 • SIWZ Część III - budowa kanalizacji - Projekt budowlano-wykonawczy (ZIP, 4.4 MiB)
 • SIWZ Część III - budowa kanalizacji - Przedmiar robót - poglądowy (PDF, 881.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji - budowa kanalizacji (DOCX, 126.3 KiB)
 • Zgłoszenie (PDF, 221.3 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 110 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa zabytkowego budynku OKSiR w Łęknicy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 257.1 KiB)
 • SIWZ Część I-II (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ Część III - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 368.3 KiB)
 • SIWZ Część III - Decyzje (ZIP, 4.7 MiB)
 • SIWZ Część III - Przedmiary robót (ZIP, 1.2 MiB)
 • SIWZ Część III - STWiORB (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 44.8 KiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt budowlany (ZIP, 56 MiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt wykonawczy (ZIP, 65.7 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 108.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. Żurawskiej w Łęknicy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 251.5 KiB)
 • SIWZ Część I-II (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ Część III - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 333.5 KiB)
 • SIWZ Część III - Przedmiar - sieci (PDF, 318.7 KiB)
 • SIWZ Część III - Przedmiar - przyłącza (PDF, 248.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 45.6 KiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt budowlany (PDF, 52.3 MiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt wykonawczy (PDF, 54.5 MiB)
 • SIWZ Część III - STWiORB (ZIP, 2.4 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 113.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa zabytkowego budynku OKSiR w Łęknicy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 255.5 KiB)
 • SIWZ Część I-II (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ Część III - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 368.3 KiB)
 • SIWZ Część III - Decyzje (ZIP, 4.7 MiB)
 • SIWZ Część III - Przedmiary robót (ZIP, 1.2 MiB)
 • SIWZ Część III - STWiORB (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 44.7 KiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt wykonawczy (ZIP, 65.7 MiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt budowlany (ZIP, 56 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 165.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-02 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęknica
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 246.3 KiB)
 • SIWZ Część I-II (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ Część III - budowa kanalizacji - STWiORB Łęknica (PDF, 868.8 KiB)
 • SIWZ Część III - budowa kanalizacji - Projekt budowlano-wykonawczy (ZIP, 4.4 MiB)
 • SIWZ Część III - budowa kanalizacji - Przedmiar robót - poglądowy (PDF, 881.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji - budowa kanalizacji (DOCX, 124.3 KiB)
 • Zgłoszenie (PDF, 221.3 KiB)
 • ZMIANA SIWZ NR 1 (PDF, 330.6 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 113.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 166.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji