ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej ZSP w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 19A

Status: unieważniony

Tryb: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Łęknica

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 2021/BZP 00072958/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-06-17 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-06-17 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2021-06-02 przez

Załączniki