ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dostawa mebli biurowych oraz mebli warsztatowych na potrzeby wyposażenia Centrum kulturalno - edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Łęknica

Termin składania ofert / wniosków: 2021-08-13 08:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-08-13 09:00:00

Załączniki