ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dostawa witryn i gablot wystawienniczych na potrzeby wyposażenia Centrum kulturalno – edukacyjnego Światowego Geoparki UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy RGN.271.32.2021

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Łęknica

Termin składania ofert / wniosków: 2021-08-13 08:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-08-13 09:00:00

Załączniki