ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBOWIĄZKI POSIADACZA DROBIU

OBOWIĄZKI POSIADACZA DROBIU

OBOWIĄZKI POSIADACZA DROBIU
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 
zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie
ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz
ptaków łownych;
 
nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
 
Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
1) zwiększonej śmiertelności;
2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-10 08:24:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-10 08:24:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-15 07:44:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10932 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA OPAŁOWEGO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Łęknica ogłasza sprzedaż drewna opałowego z gatunku lipa. Przedmiotowe drzewo zlokalizowane jest na działce nr 107 przy ul. Fabrycznej. Załadunek, rozładunek i transport zakupionego drewna odbywa się na koszt nabywcy. Cena drewna 50zł netto/ mp. Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.
 
Zapłata za zakupione drewno musi nastąpić przed odbiorem drewna, na podstawie wystawionej przez Gminę Łęknica faktury VAT.
Odbiór zakupionego drewna musi nastąpić w ciągu 3 dni od dnia sprzedaży drewna.
 
Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w Referacie ds Gospodarki Nieruchomościami lub telefonicznie 68 362 47 09.
 
Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków. O sprzedaży drewna decyduje kolejność wpływu wniosków.
 
 
 
Burmistrz Łęknica                                                                                      
 
Piotr Kuliniak                                                                                         
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-08 07:15:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-08 07:16:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-08 07:16:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13017 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GRYPA PTAKÓW

Akapit nr 1 - brak tytułu

GRYPA PTAKÓW
W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia 2016r. wydał rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016r. poz. 2091).
W myśl § 1 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
W związku z powyższym Burmistrz Łęknicy informuje, iż zgłoszenia takiego można dokonać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Łęknicy (pokój 206 II piętro) . Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie.
Ponadto zgodnie z § 1 pkt 2 lit. a) w/w rozporządzenia nakazuje się odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.
Dodatkowe informacje:
  • Urząd Miejski w Łęknicy Agnieszka Ślebiedzińska tel. 68/3624709
  • Powiatowy Inspektor Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku tel.68/3720446
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-07 09:23:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-07 09:23:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-07 09:23:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10823 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.
 
Burmistrz Łęknicy, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r.
 
stan na: 27.01.2017 r.
 
 
L.p.
 
Przedmiot zamówienia
 
Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)
 
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówień
 
Orientacyjna wartość zamówienia bez VAT
 
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1
Przebudowa ul. Szkolnej w Łęknicy
roboty budowlane
przetarg nieograniczony
608.697,56 PLN
II
2
Przebudowa ul. T. Kościuszki w Łęknicy
roboty budowlane
przetarg nieograniczony
2 063 837,31 PLN
II
3
Przebudowa zabytkowego budynku OKSiR w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 2
roboty budowlane
przetarg nieograniczony
1.764.992,73 PLN
III
4
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Łęknica
dostawy
przetarg nieograniczony
322.131,03 PLN
IV
5
Remont oczyszczalni ścieków w Łęknicy
roboty budowlane
przetarg nieograniczony
2.628.834,80 PLN
II
6
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ul. Żurawskiej w Łęknicy
roboty budowlane
przetarg nieograniczony
831.595,15 PLN
II
 
 
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                         /-/ Piotr Kuliniak

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH – OCZEKUJĄCYCH NA SKIEROWANIE DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO (KOMUNALNEGO)/SOCJALNEGO W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY ŁĘKNICA (2016r.)

Akapit nr 1 - brak tytułu

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH – OCZEKUJĄCYCH NA SKIEROWANIE DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO (KOMUNALNEGO) W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY ŁĘKNICA (2016r.)

 
Lp.
Imie i nazwisko
Data złożenia wniosku
1.
Antoni Szumyło
10.06.2016r.
2.
Edyta Kulik
20.06.2016r.
3.
Mariusz Sękowski
20.06.2016r.
4.
Paulina Gołąb
07.07.2016r.
5.
Justyna Drzumyło
12.07.2016r.
6.
Olga Mrzygłoscka
25.07.2016r.
7.
Marta Warzyniak
05.09.2016r.
8.
Dorota Wilczyńska
22.08.2016r.
9.
Marta Ezulin
07.11.2016
10.
Mirosaw Leszczyński
26.10.2016
 
LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH – OCZEKUJĄCYCH NA SKIEROWANIE DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY ŁĘKNICA (2016r.)
 
Lp.
Imie i nazwisko
Data złożenia wniosku
1.
Anna Stychlerz
07.01.2016r.
2.
Julian Bury
13.01.2016r.
3.
Iwona Brzezińska
02.02.2016r.
4.
Iwona Górniak
06.06.2016r.
5.
Krystyna Wiera
25.07.2016r.
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
Piotr Kuliniak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-30 11:08:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-30 11:08:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-30 11:08:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12079 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na remoncie oczyszczalni ścieków Łęknicy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 29 grudnia 2016r,
RGN. 6220.11.2016
 
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających
 
zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm.), art.73 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn.zm.)
 
zawiadamiam
 
na wniosek z dnia 17.11.2016r. złożony przez Ecokube Sp. z o.o. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Remoncie (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Łęknicy” na działce nr 171/28 obręb 0001 Łęknica wszczęto postępowanie administracyjne i wystąpiono do organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach.
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łęknicy i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1.
 
Informuje o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 10 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwagi wniosków wszystkich zainteresowanych.
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, art. 3 ust. 1 pkt 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016r., poz. 71) postanowienie co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia i jego zakresie wydaje się po uzgodnieniu z państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żarach oraz Regionalnym Dyrektorem ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.
 
Burmistrz Łęknicy
 
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-29 14:54:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-29 14:56:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-29 14:56:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PTASIA GRYPA

PTASIA GRYPA

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia 2016r. wydał rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016r. poz. 2091).
W myśl § 1 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
W związku z powyższym Burmistrz Łęknicy informuje, iż zgłoszenia takiego można dokonać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Łęknicy (pokój 206 II piętro) . Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie.
Ponadto zgodnie z § 1 pkt 2 lit. a) w/w rozporządzenia nakazuje się odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.
 
Dodatkowe informacje:
  • Urząd Miejski w Łęknicy Agnieszka Ślebiedzińska tel. 68/3624709
  • Powiatowy Inspektor Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku tel.68/3720446

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-29 14:06:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-29 14:06:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-29 14:06:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11197 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o odwołaniu przetargu

Informacja o odwołaniu przetargu

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU
Burmistrz Łęknicy odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezbudowanych położonych w Łęknicy – działka 540/2 i 193/1.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn.zm.) Burmistrz Łęknicy odwołuje:
  • I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Dworcowej oznaczonej według ewidencji gruntów działką nr 540/2 o pow. 1025m² wyznaczony na dzień 15 listopada 2016r. godz. 12.00 (ogłoszenie nr RGN. 6845.13.2016 z dnia 13.10.2016r.)
  • I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego oznaczonej według ewidencji gruntów działką nr 193/1 o pow. 252m² wyznaczony na dzień 15 listopada 2016r. godz. 9.00 (ogłoszenie nr RGN. 6845.14.2016 z dnia 13.10.2016r.)
Przyczyną odwołania przetargów jest wskazanie w ogłoszeniu jako ostatniego dnia, w którym upływa termin wpłaty wadium w powyższych przetargach, na dzień 11.11.2016r., który jest dniem wolnym od pracy. Takie określenie terminu mogło uniemożliwić dokonania wpłaty wadium przez oferentów w wymaganym terminie i przystąpieniu do przetargu.
Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
 
                                                                     Burmistrz Łęknicy
                                                                         Piotr Kuliniak
 
 
Łęknica dnia 15 listopada 2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-15 08:58:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-15 08:59:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-15 08:59:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12514 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łęknica na lata 2016-2020”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Perczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Perczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-08-19 14:07:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Perczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-08-19 14:09:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Perczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-19 14:09:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16817 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łęknica”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Perczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Perczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-01 12:42:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Perczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-01 12:44:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Perczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-01 12:44:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji