ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:08:48 Edycja elementu informacja Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu przestrzennego zagospodarowania Agnieszka Ślebiedzińska
12:02:32 Edycja elementu informacja SPRAWY PROWADZI: Agnieszka Ślebiedzińska
12:00:42 Edycja elementu informacja Bezprzetargowe zbywanie części nieruchomości gruntowych Agnieszka Ślebiedzińska
12:00:21 Edycja elementu informacja Naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego Agnieszka Ślebiedzińska
11:56:22 Edycja elementu informacja Bezprzetargowe zbywanie części nieruchomości gruntowych Agnieszka Ślebiedzińska
11:54:19 Edycja elementu informacja Dzierżawa gruntu (bezprzetargowa) na rzecz osób, które wybudowały na gruncie gminy Agnieszka Ślebiedzińska
11:33:49 Edycja elementu informacja Prawo pierwokupu nieruchomości Agnieszka Ślebiedzińska
11:33:14 Edycja elementu informacja Zbywanie nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste w drodze przetargu Agnieszka Ślebiedzińska
11:17:17 Edycja elementu informacja Dzierżawa gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Paulina Nicpoń
11:15:40 Edycja elementu informacja Dzierżawa gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Paulina Nicpoń

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony