ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:34:07 Upublicznienie elementu informacja Raport o stanie gminy Łęknica za 2020r. Dawid Śliwiński

Zmiany z dnia: 2021-05-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:46:33 Upublicznienie elementu informacja Centrum Kulturalno-Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy Dawid Śliwiński
14:24:36 Usunięcie elementu informacja Referat ds. Rozwoju Marki Łuk Mużakowa Dawid Śliwiński
14:09:48 Upublicznienie elementu informacja Bilans z wykonania budżetu jednostki Gmina Łęknica 2020r. Dawid Śliwiński
13:40:31 Edycja elementu informacja INFORMACJA BURMISTRZA dot. dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łęknica na 2021 rok
(widoczna od 2021-03-05 00:00:00 do 2026-03-05 00:00:00)
Iwona Michalska
12:15:11 Upublicznienie elementu informacja Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 rok Dawid Śliwiński
12:12:52 Upublicznienie elementu informacja Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za IV kwartał 2020 roku Dawid Śliwiński
12:11:18 Upublicznienie elementu informacja Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za IV kwartał 2020 roku Dawid Śliwiński
12:10:19 Upublicznienie elementu informacja Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za III kwartał 2020 roku Dawid Śliwiński
12:05:44 Upublicznienie elementu informacja Informacja dla przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży dotycząca zwolnienia z opłaty Dawid Śliwiński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony