ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Raport o stanie gminy 2021

Debata nad raportem o stanie gminy Łęknica za 2021r.

            Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, t.j. 26 maja 2022 roku, odbędzie się debata nad Raportem Burmistrza o stanie gminy Łęknica za 2021 rok, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.
W debacie nad przedstawionym Raportem  oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Łęknicy. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska w Łęknicy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.
            Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęknicy, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie (wzór zgłoszenia w załączeniu).
Zgłoszenia mieszkańców Łęknicy do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 25 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Łęknicy, ul. Żurawska 1, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00, na I piętrze, w pokoju numer 104 – Biuro Rady Miejskiej w Łęknicy, tel. 68 36 24 723.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-13 10:57:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-13 10:59:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
70 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Badania mammograficzne 26 kwietnia 2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z postojem naszego mammobusu, zachęcamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat do BEZPŁATNYCH BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH
ZADZWOŃ A ZBADAMY CIĘ W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI.
26 kwietnia 2022 w rejonie Miejskiego Ośrodka Kultury
Zapraszamy do rejestracji: 68 41 41 411
Każda kobieta urodzona od 1953 r. do 1972 r. może wykonać
Bezpłatne Badanie mammograficzne w ramach profilaktyki.
Plakat badania mammograficzne 26 kwietnia 2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-21 07:55:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-21 07:55:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Relokacja uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Łęknica

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Relokacja uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Łęknica 
 
Procedura relokacji uchodźców z Ukrainy przybywających do Polski po 24 lutym 2022 r. zgodnie z wytycznymi Wojewody Lubuskiego przedstawia się w sposób następujący:
 
1. Wszystkich uchodźców przybyłych na teren gminy Łęknica prosimy o zgłoszenie się do
Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, tel.68 362 47 11, w celu
zarejestrowania, dane te zostaną przekazane do Punktu Koordynacyjno – Informacyjnego Relokacji Uchodźców w Gorzowie Wielkopolskim w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.
 
2. Osoby przybyłe z Ukrainy na teren gminy Łęknica, które nie mają zapewnionego miejsca zakwaterowania po zgłoszeniu się do urzędu, zostaną zakwaterowani w miejscu pobytu zorganizowanego przez Wojewodę Lubuskiego.
 
3. Mieszkańcy Łęknicy lub inne organizacje, które zapewniły schronienie uchodźcom z Ukrainy na koszt własny mogą zgłaszać się po pomoc ze środków zgromadzonych ze zbiórek społecznych do Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy nr telefonu 788-045-473
 
4. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie MEiN uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) mogą być przyjęci do szkół publicznych oraz objęci opieką, a także nauczaniem na tych samych warunkach co polskie dzieci.
Przyjęcie do szkoły będzie możliwe w ciągu całego roku szkolnego. Ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywać się będzie na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Przyjmowanie ukraińskich dzieci do polskich szkół odbywać się będzie bez względu na podstawę pobytu na terenie Polski.
 
Chcąc zapisać dziecko do szkoły, należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-04 13:31:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-04 13:31:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-04 13:31:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1028 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Burmistrza Łęknicy o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków Gminy Łęknica kart adresowych zabytków nieruchomych (stanowisk) archeologicznych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Łęknica , dnia 03.03.2022 r.
RGN.411.1.2022
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Burmistrz Łęknicy działając na podstawie § 18b. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r., w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2021.56 ) niniejszym zawiadamia o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków Gminy Łęknica kart adresowych zabytków nieruchomych (stanowisk) archeologicznych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia, których lokalizację przedstawiono na załączonej mapie.  
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710) nałożyła na Burmistrza obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy (art. 22 punkt 4 ustawy). Zgodnie z art. 22 punkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez Burmistrza (Burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Obiekty zabytkowe, których dotyczy niniejsze zawiadomienia zostały ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, prowadzonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. 
 
/-/ Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak     
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-03 11:15:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-03 11:17:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-03 11:18:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
838 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Pomoc dla Ukrainy

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Drodzy mieszkańcy Łęknicy
W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie niezbędna  jest pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów.
Do Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy  można dostarczać w godz. od 12:00 do 20:00 (codziennie) produkty i środki, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznym).
 
Lista potrzebnych rzeczy:
Odzież i okrycie:
 • Koce zwykłe i termiczne
 • Śpiwory
 • Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
 • Materace
 • Ubrania nowe
 • Płaszcze przeciwdeszczowe
Środki higieny i czystości:
 • Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
 • Dezodoranty
 • Pasta do zębów
 • Szczoteczki do zębów
 • Grzebienie
 • Bielizna damska, męska, dziecięca
 • Podpaski
 • Pampersy
 • Pieluchy dla dorosłych
 • Papier toaletowy i ręczniki papierowe
 • Ręczniki (w tym z mikrofibry)
 • Worki na śmieci
 • Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
 • Maski filtrujące lub jednorazowe
Żywność:
 • woda
 • żywność do szybkiego przygotowania (instant)
 • batony (w tym energetyczne),
 • bakalie, orzechy,
 • konserwy,
 • makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
 • narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)
Inne:
 • Zapałki
 • Baterie, powerbanki
 • Oświetlenie, w tym latarki
 • Świece
 • Zestawy pierwszej pomocy
Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?
UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz przekazać coś z poniższej listy
 • Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
 • Broń biała
 • Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
 • Inny sprzęt militarny i paramilitarny
 • Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
 • Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-28 11:12:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-28 11:12:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
984 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYKAZ URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII, WYZNACZONYCH I UPOWAŻNIONYCH DO BADANIA MIĘSA ZWIERZĄT PODDANYCH UBOJOWI W GOSPODARSTWIE ORAZ MIĘSA ODSTRZELONYCH ZWIERZĄT ŁOWNYCH, PRZEZNACZONEGO NA UŻYTEK WŁASNY, NA OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ŻARACH Z SIEDZIBĄ W LUBSKU W 2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-23 10:28:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-23 10:29:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
908 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
informujemy o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym ze względu na wielonarodowe ćwiczenia SABER STRIKE 2022 (Sbs22):
od wtorku, 15 lutego, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z przygotowanymi do wielonarodowego ćwiczenia Saber Strike 2022 (SbS22), które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.
W ramach przygotowań do ćwiczeń, od 15 lutego do końca marca 2022 br., po drogach województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego, będzie się odbywał ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać m.in. na autostradach A1, A2 i A4, drogach ekspresowych S8 i S61 oraz DK16, DK18 i D
Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności !!!

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-16 13:59:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-16 13:59:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1035 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostrzeżenie meteorologiczne.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uwaga bardzo silny wiatr!! Od godz. 01:00 dnia 17.02.2022 do godz. 16:00 dnia 17.02.2022 prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 120 km/h,. Nad ranem lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Prosimy o zachowanie ostrożności i zabezpieczenie wolno stojących rzeczy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-16 13:55:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-16 13:56:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1030 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w sprawie szacowania wartości zwierząt.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku  w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz i sprzętu, które nie mogą być poddane odkażaniu przy zwalczaniu chorób zakażonych zwierząt informuję, że chętne osoby zamieszkałe na terenie miasta Łęknica mogą wnioskować o powołanie na rzeczoznawcę.
 
Kandydaci muszą spełniać wymagania, określone w Rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1161). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy (ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica) w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku. Z wnioskiem mogą  wystąpić również: sołtys, izba rolnicza, związek zawodowy rolników oraz inne podmioty, o których mowa w Rozporządzeniu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-14 13:00:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-14 13:05:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-14 13:05:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na stanowisko Dyrektora/Dyrektor EUWT Geopark Muskauer Faltenbogen/Łuk Mużakowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Autor - źródła podanego w linku.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-28 10:14:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-28 10:14:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1405 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji