ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy z dn. 21.02.2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

  ZARZĄDZENIE NR 477.2024
BURMISTRZA  ŁĘKNICY
      z  dnia 21 lutego 2024r.
 
 
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
 
 
      
      
              Na podstawie art.33 ust.1 i 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.2023.40 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami  (tekst. Dz.U.2023.344 t.j. z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej  w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie  zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim  (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia  2005r., poz. 405 z późn.zm. )
zarządza  się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowane i niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 21.02.2024r. do 13.03.2024r.
 
§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Nieruchomościami i Funduszy Zewnętrznych. 
                                                                                                                          
§ 4.   Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-21 14:19:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-21 14:20:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
 
Od 12 lutego 2024 r. w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z programem szkolenia Sił Zbrojnych RP, na drogach niemal całego kraju będzie odbywał się wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych.
 
Przybycie i przejazdy kolumn będą wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.
 
Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.
 
Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu.
 
Kolumny wojskowe będą eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.
 
Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności.
Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.
 
Zwracamy się również z  apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. 
Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.
Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-09 14:58:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-09 14:58:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 473.2024 Burmistrza Łęknicy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 473.2024
BURMISTRZA  ŁĘKNICY
z  dnia 9 lutego 2024r.
 
 
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej
 
 
              Na podstawie art.33 ust.1 i 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.2023.40 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami  (tekst. Dz.U.2023.344 t.j. z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej  w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie  zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim  (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia  2005r., poz. 405 z późn.zm. )
zarządza  się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowane i niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 09.02.2024r. do 04.03.2024r.
 
§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Nieruchomościami i Funduszy Zewnętrznych.
                                                                                                                         
§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  Burmistrz Łęknicy
                             
  /-/ Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-09 11:38:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-09 11:38:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na stanowisko: Asystent rodziny

Ogłoszenie o pracę: Asystent rodziny

Nabór na stanowisko: Asystent rodziny na stronie BIP OPS w Łęknicy:
https://ops.umleknica.pl/wakaty/2/1/Asystent_rodziny/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-05 13:37:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-05 13:38:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2024r roku.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH
[projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2024 roku]
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2024 roku.
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 01 lutego 2024r. do 08 lutego 2024 r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji pok. 206 UM w Łęknicy lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Sekretarz Gminy tel. (68) 3624707, stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łęknicy tel.(68) 3624708.
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-01 12:32:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-01 12:32:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-02 08:06:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE Burmistrza Łęknicy z dnia 22 stycznia 2024r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 154 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023r. poz. 900 z późn. zm.), zgodnie z Uchwałą Nr XXX.174.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Łęknica jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół oraz Uchwałą Nr XXX.173.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 marca 2017r. sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Łęknica podaje się do publicznej wiadomości
kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w roku szkolnym 2024/2025:
 
1. Do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Łęknica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami:
a) w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 5 pkt - potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu w danej szkole,
b) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 5 pkt - potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu w danej szkole,
c) przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata jest zatrudnione lub prowadzi działalność gospodarczą w gminie Łęknica - 5 pkt - zaświadczenie o zatrudnieniu na terenie gminy Łęknica lub wydruk z CEIDG o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie gminy Łęknica.
 
2. Do Przedszkola - drugi etap rekrutacji:
a) pozostawanie obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka albo rodzica samotnie wychowującego w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej - 100 pkt - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów),
b) pozostawanie jednego z rodziców/ opiekunów prawnych dziecka w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej - 50 pkt - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów),
c) posiadanie rodzeństwa, które będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu - 10 pkt - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów),
d) deklarowany pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie - 50 pkt - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów). Burmistrz Łęknicy
 
/-/Piotr Kuliniak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-23 14:12:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-23 14:12:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-25 07:54:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
452 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kwalifikacja wojskowa 2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

W okresie od 02 do 29 kwietnia 2024 roku na terenie Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w budynku Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach przy ul. Pszennej 2.
Więcej informacji w art.:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-22 11:25:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-22 11:25:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Łęknicy o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łęknica na lata 2023 - 2030”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, 10 stycznia 2024 roku
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY
Na podstawie art. 48  ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.)
Burmistrz Łęknicy informuje o
odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn.
„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łęknica na lata 2023 - 2030”
Burmistrz Łęknicy w dniu 17 listopada 2023 roku wystąpił na podstawie 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęknica na lata 2023 - 2030.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w piśmie o numerze WZŚ.411.185.2023.JF z dnia 11 grudnia 2023 roku uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęknica na lata 2023 - 2030.
Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie o numerze NZ.9022.586.2023.JZ z dnia 22 listopada 2023 roku stwierdził, iż dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęknica na lata 2023 - 2030 nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Przy rozważaniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania:
  1. Charakter działań przewiedzianych w projektowanym dokumencie – program stanowi kluczowy dokument programowania rozwoju lokalnego, stanowiący zapis misji i wizji rozwoju gminy. Gminny Program Rewitalizacji stanowi długookresowy plan działania, wyznacza kierunki i priorytety działania, które są niezbędne dla realizacji dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych.
 
  1. Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko – w ramach realizacji zadań wskazanych w gminnym programie rewitalizacji nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań na środowisko w związku z realizacją jego ustaleń. Należy mieć także na względzie, że omawiany dokument ma charakter ogólny, który nie posiada założeń projektowych, a także nie przesądza o technologii stosowanej w trakcie realizacji inwestycji, a potem o jej funkcjonowaniu.
Dokładne określenie oddziaływania poszczególnych działań inwestycyjnych przewidzianych do zrealizowania, będzie można ocenić dopiero w oparciu o konkretne dane projektowe dla poszczególnych przedsięwzięć. Ponadto, rodzaj działań ujętych w przedmiotowym dokumencie wskazuje, że większość z nich nie będzie wyznaczała ram dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku, gdy na późniejszych etapach planowania okaże się, że działania inwestycyjne będą wymagały przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zostaną one poddane stosownej ocenie.
  1. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko – ze względu na swój koncepcyjny charakter oraz skupienie większości działań przewidzianych do zrealizowania na terenach już zurbanizowanych i antropogenicznie przekształconych, nie wpłynie negatywnie na walory ustanowionych form ochrony przyrody, a jego wdrożenie pozwoli na poprawę części parametrów środowiska. Jednocześnie działania inwestycyjne prowadzone na terenach objętych formami ochrony przyrody, będą musiały być prowadzone w sposób, który nie będzie naruszał przedmiotu ich ochrony oraz nie będzie wpływał znacząco negatywnie na integralność tych obszarów, stąd nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań na formy ochrony przyrody.
 
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęknica na lata 2023 - 2030.
 
Piotr Kuliniak
/-/ Burmistrz Łęknicy
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-12 08:41:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-12 08:43:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
494 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy nr 462.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 462.2024
BURMISTRZA  ŁĘKNICY
z  dnia 10 stycznia 2024r.
 
 
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej
 
 
              Na podstawie art.33 ust.1 i 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.2023.40 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami  (tekst. Dz.U.2023.344 t.j. z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej  w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie  zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim  (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia  2005r., poz. 405 z późn.zm. )
zarządza  się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowane i niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 10.01.2024r. do 31.01.2024r.
 
§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
                                                                                                                          
§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
/-/ Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-10 13:58:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-10 14:00:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
519 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Skrócone godziny przyjmowania wniosków o dowód osobisty i wydawania dowodów osobistych

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wprowadzeniem w życie z dniem 29 grudnia br. rozwiązań technicznych przedłużających proces wnioskowania o dowód osobisty i wydawania dowodu osobistego, informujemy, że od 29 grudnia 2023 r. wnioskowanie i odbiór dowodu osobistego następuje do g.14.00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-29 14:10:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-29 14:10:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji