ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Pani Emilii Filik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świeczka za zmarłych
 
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Emilii Filik,
 
długoletniej emerytowanej pracownicy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, Sekretarza Gminy Łęknica w latach 1990 - 2010, Osoby niezwykle mądrej, serdecznej i wrażliwej.
 
Rodzinie zmarłej wyrazy współczucia składają
Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Łęknicy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-16 10:42:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-16 10:43:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Łęknica z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
 
Burmistrz Łęknicy ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego  sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).
 
Projekt uchwały został opublikowany w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.
 
Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego dotyczących cytowanego wyżej projektu uchwały. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania informacyjnokonsultacyjnego. Termin konsultacji ustala się na dzień 12 listopada 2021 r. o godzinie 13:30 w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy.
 
Zasięg terytorialny obejmuje Gminę Łęknica (organizację pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz Gminy Łęknica).
 
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy Łęknica.
 
Załączniki
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Ostrzeżenie meteorologiczne

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Perczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-04 15:03:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Perczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-04 15:04:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Perczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

5 listopada 2021r. sprawy związane z dowodami osobistymi przyjmowane są tylko do godz. 11:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
Informujemy, że w dniu 5 listopada 2021r. sprawy związane z dowodami osobistymi przyjmowane są tylko do godz.11.00 z uwagi na zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych. Do czasu wdrożenia nowej wersji systemu wykonywanie operacji w RDO będzie niemożliwe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-28 13:57:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-28 13:57:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
562 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SZCZEPIMY SIĘ

Akapit nr 1 - brak tytułu

W obliczu nadchodzącej kolejnej fali koronawirusa, tylko szczepienia są w stanie uchronić nas przed zachorowaniem oraz kolejnym lockdownem i zamknięciem gospodarki.
 
W tej chwili sytuacja w Gminie Łęknica wygląda następująco: 
    • Liczba zaszczepionych mieszkańców minimum 1 dawką wynosi: 1 386,  co stanowi  57,8% ogółu mieszkańców;
    • Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych wynosi: 1 358, co stanowi  56,6% ogółu mieszkańców.
 
Łęknica zajmuje 122 miejsce w rankingu ogólnopolskim na 2477 gmin w całej Polsce. 
 
Poniższa tabela przedstawia dane statystyczne w Gminie Łęknica 
 
Przedział wiekowy
Liczba mieszkańców
Liczba zaszczepionych mieszkańców
minimum 1 dawką
Procent zaszczepionych w poszczególnych
grupach wiekowych
0-11
276
nie dotyczy
nie dotyczy
12-19
221
99
45%
20-39
693
358
52%
40-59
687
485
71%
60-69
295
252
86%
70+
224
192
86%
 
Z danych z Ministerstwa Zdrowia z dnia 18.10.2021 r. wynika, że mamy kolejnych  1537 nowych przypadków zakażenia koronawirusem  (SARS-CoV-2). Przypadków tych z dnia na dzień przybywa i będzie coraz więcej. Zmarło dotychczas 76 115 osób. Dane te są przerażające. Gmina Łęknica wychodzi z inicjatywą i zorganizowała po raz kolejny dodatkowy punkt szczepień w Łęknicy. Będzie możliwość zaszczepienia się jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson oraz dwudawkową szczepionką Pfizer. Będzie można również  przyjąć trzecią dawkę. Zapewniamy również szczepienie w domu pacjenta. Zastanówmy się, czy chcemy kolejnego lockdownu i zamknięcia gospodarki jak było to wcześniej, powrotu do problemów, z jakimi borykaliśmy się po zamknięciu granic. Pamiętamy, jak wtedy wyglądało nasze miasteczko? Bierzmy przykład z tych, którzy już się zaszczepili i czują się bezpieczni. Każdy z nas może zatrzymać kolejną falę pandemii !
 
Osoby, które chcą się jeszcze zaszczepić, zachęcamy do skorzystania z Mobilnego Punktu Szczepień,
który będzie w Łęknicy w dniu 26 października 2021 r. (wtorek) od godziny  15:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łęknicy
Zapisy na szczepienia pod numerem telefonu: 683624711 lub 683624717. Zapraszamy do skorzystania. Ilość szczepionek ograniczona.
 
Więcej informacji na temat szczepień można znaleźć na stronie internetowej: www.gov.pl/szczepimysie
 
Od godziny 16:00 zapraszamy na miłe spędzenie popołudnia z Miejskim Ośrodkiem Kultury, gdzie będzie  zorganizowany grill, a czas dodatkowo będzie umilał  koncert  skrzypcowy Tomasza Żelaśkiewicza. Tomasz Żelaśkiewicz grał między innymi ze Zbigniewem Wodeckim, Michałem Bajorem, Piaskiem oraz Grzegorzem Markowskim z zespołu Perfect. Brał udział w licznych programach radiowych i telewizyjnych, co zaowocowało nagraniami z muzyką klasyczną i rozrywkową.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-19 12:25:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-19 12:25:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Perczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-21 11:25:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
685 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
            Gmina Łęknica ogłasza sprzedaż drewna opałowego z gatunku topola osika. Przedmiotowe drzewo zlokalizowane jest na działce nr 267/3 przy ul. Dworcowej. Załadunek, rozładunek i transport zakupionego drewna odbywa się na koszt nabywcy. Cena drewna 50zł netto/ mp. Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.
 
            Zapłata za zakupione drewno musi nastąpić przed odbiorem drewna, na podstawie wystawionej przez Gminę Łęknica faktury VAT.
            Odbiór zakupionego drewna musi nastąpić w ciągu 3 dni od dnia sprzedaży drewna.
 
            Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w Referacie ds Gospodarki Nieruchomościami lub telefonicznie  68 362 47 08.
 
            Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków. O sprzedaży drewna decyduje kolejność wpływu wniosków.
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-18 13:50:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-18 13:50:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-18 13:50:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
697 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat w sprawie występowania bakterii z grupy coli w wodzie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.09.2021 r. otrzymaliśmy wyniki badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli.
W próbce wody pobranej w punkcie poboru na Stacji Uzdatniania Wody w Łęknicy stwierdzono obecność bakterii z grupy coli.
W związku z powyższym do czasu odwołania, zaleca się wodę do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków – używać wyłącznie po przegotowaniu.
Woda bez przegotowania może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).
Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zawartość chloru w wodzie.
 
O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MZK
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-30 13:08:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-30 13:08:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
991 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Łęknicy ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (hpv) w gminie Łęknica” w 2021 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

działając na podstawie art. 48 b ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV.202.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej
 
OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA „PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ŁĘKNICA” w 2021 roku
 
I.  Przedmiot konkursu ofert:
Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi
w 2021r. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
Beneficjentami szczepień są dziewczęta urodzone w 2007 i 2008 roku ok. 30 dziewcząt - zamieszkałych na terenie gminy Łęknica, tj. zamieszkałych/zameldowanych na pobyt stały lub czasowy kwalifikujących się do szczepień. Ostateczna liczba dziewcząt objętych szczepieniami uzależniona jest od pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych dziewcząt na udział w programie.
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:
 
Rocznik
urodzenia
Liczba
dziewcząt
Liczba chłopców
Liczba rodziców z danego rocznika
Razem populacja objęta edukacją
Rok Realizacji programu
 
 
 
 
 
 
2007
17
13
60
90
2021
2008
14
14
56
84
2021
 
Termin realizacji programu:
- rozpoczęcie realizacji programu nastąpi od dnia podpisania umowy.
W roku 2021 podanie pierwszej dawki szczepionki.
- zakończenie realizacji programu nastąpi w 2022r.
2. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu polityki zdrowotnej
Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), prowadzących placówkę NZOZ/ZOZ na terenie powiatu żarskiego z wyposażonym gabinetem zabiegowym lub punktem szczepień, dysponujących personelem medycznym posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Przedmiotowy zakres realizacji konkursu:
1) przeprowadzenie spotkania edukacyjno-zdrowotnego dla dziewcząt i chłopców oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci z rocznika 2007 i 2008 według przygotowanego scenariusza uwzględniającego wymogi organizatora, o których mowa w załączniku nr 1 do projektu umowy;
2) przeprowadzenie dwukrotnie testu (na początku spotkania i na końcu) dla młodzieży i ankiety wśród rodziców/opiekunów prawnych objętych programem (według załącznika nr 2 i 3 do projektu umowy);
3) uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów na przeprowadzenie szczepień dziecka wraz z pisemnym oświadczeniem rodziców/opiekunów o wyrażeniu zgody na przekazanie i przetwarzanie danych na potrzeby realizacji programu (według załącznika nr 4 do projektu umowy);
4) zakup szczepionek dziewięciowalentnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV);
5) wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do wykonania szczepienia, bezpośrednio przed podaniem każdej dawki szczepionki, udokumentowanego stosownym wpisem, oraz przekazanie informacji uczestnikom o skutkach jakie niesie za sobą ewentualne przerwanie kursu szczepień oraz możliwości wystąpienia działań niepożądanych w trakcie cyklu szczepień;
6) wykonanie szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) , zgodnie z obowiązującą procedurą i schematem szczepień obowiązującym dla danej grupy wiekowej przez uprawniony personel;
7) utylizacja zużytych materiałów i sprzętu medycznego do szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) wydanie zaświadczenia o wykonaniu zleconego szczepienia;
9) sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i standardami stosowanymi przez NFZ (dokonanie stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień) oraz archiwizowanie danych przez okres 5 lat w siedzibie zakładu realizującego szczepienia. W dokumentacji powinna zostać odnotowana informacja o przeprowadzeniu badań kwalifikacyjnych oraz zarejestrowana informacja o niepożądanych objawach poszczepiennych;
10) prowadzenia rejestru świadczeń wykonywanych w ramach Programu w formie papierowej;
11) sporządzenie i złożenie na żądanie Organizatora informacji na temat realizacji zadania;
12) sporządzenie i złożenie sprawozdania końcowego merytoryczno – finansowego z realizacji programu (wg załącznika nr 6 do projektu umowy) w terminie 10 dni od jego zakończenia;
13) przeprowadzenie w/w działań według harmonogramu realizacji programu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
14) inne ważne czynności niezbędne dla realizacji szczepień.
przy opracowaniu oferty należy uwzględnić do realizacji wszystkie ww. przedsięwzięcia
3. Termin i miejsce składania ofert
1. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia z dołączonymi kopiami dokumentów, tj.:
a) wypisem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
o którym mowa w art. 106 w związku z art. 217 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany,
b) odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, potwierdzającym m.in. status prawny oferenta, zakres prowadzonej działalności i sposób reprezentacji, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany, jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień – stosowne upoważnienia udzielone tym organom,
c) decyzją w sprawie nadania numeru NIP,
d) zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON,
e) polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, ważną
w okresie wykonania umowy, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenie, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy;
2) opis sposobu realizacji zadania wskazujący dni i godziny,
w których będzie realizowane szczepienie (część IV pkt 2 oferty);
3) cenę jednostkową brutto za wykonanie szczepienia: podanie jednej dawki szczepionki dla jednego dziecka wraz z usługą uwzględniającą koszt: szczepionki, kwalifikacyjnego badania lekarskiego i podania szczepionki (część V pkt. 1 oferty);
4) koszt jednostkowy przeprowadzenia spotkania edukacyjno-zdrowotnego brutto (część V pkt 2 oferty);
2. Cena jednostkowa brutto wskazana przez oferenta w ofercie nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji świadczeń, za wyjątkiem warunków zmiany wynagrodzenia wskazanych w projekcie umowy (Załącznik nr 3). Całkowity koszt szczepień ulegnie zmianie w przypadku mniejszej liczby dziewcząt objętych szczepieniem.
3. Podpis pod ofertą i załącznikami do oferty składa osoba upoważniona do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli, zgodnie z KRS lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
4. W formularzu oferty należy wypełnić wszystkie pola czytelnie. W pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą być uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
6. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty.
7. Oferent winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie, która będzie zaadresowana, opieczętowana pieczątką firmową oferenta oraz oznaczona
„ KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ŁĘKNICA w 2021 roku”.
8. Kompletną ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 października 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica do godz. 1430.
9. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
10. Oferta złożona na innym formularzu lub po upływie terminu określonego w niniejszym ogłoszeniu nie zostanie rozpatrzona i podlega odrzuceniu.
1. Z wyłonionym w drodze konkursu podmiotem zostanie zawarta umowa na realizację zadania, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
2. Konkurs na realizację zadania może zostać przeprowadzony w innym terminie w przypadku nie złożenia ofert lub nie rozstrzygnięcia konkursu.
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
4. Burmistrz Łęknicy ma prawo do odwołania postępowania konkursowego, unieważnienia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Łęknica, tel 68 36 24 707, email
Załączniki:
1. Harmonogram realizacji programu
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy
4. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica”
 
Załączniki oraz pełna treść zarządzenia znajdują się pod tym linkiem: baw.umleknica.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-24 15:11:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-24 15:12:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-24 15:15:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Łęknicy ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65 + w gminie Łęknica”

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
BURMISTRZ ŁĘKNICY
działając na podstawie art. 48 b ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV.254.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej
 
Ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65 + w gminie Łęknica”
 
I.  Przedmiot konkursu ofert:
Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi w 2021r. „ Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
II.  Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), prowadzący placówkę NZOZ/ZOZ na terenie powiatu żarskiego z wyposażonym gabinetem zabiegowym lub punktem szczepień, dysponujący personelem medycznym posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Szczepienia powinny być wykonywane w gabinecie lekarskim podmiotu leczniczego spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019r. poz. 595), w tym:
- szczepienia będą przeprowadzone przez wyspecjalizowane pielęgniarki pod nadzorem lekarskim,
- posiadających punkt szczepień oraz lodówkę do przechowywania szczepionek.
III.  Beneficjenci szczepień:
Beneficjentami szczepień są osoby po 65 roku życia.
Szacunkowa liczba osób w wieku 65 + w 2021 roku to 337 osób (urodzonych do 31.12.1955r.)
IV.  Termin realizacji programu:
1. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi od dnia podpisania umowy.
2. Rozpoczęcie szczepień będzie następowało:
- w roku 2021: październik 2021r.
3. Zakończenie realizacji zadania nastąpi do 20 grudnia 2021r.
V.   Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu polityki zdrowotnej
1) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej przez organizatora programu jak i realizatora. Przygotowane zostaną przez Urząd Miejski w Łęknicy plakaty i ulotki, które zamieszczone będą w urzędzie, ośrodku zdrowia, instytucjach publicznych, stronach internetowych;
2) działania edukacyjne podczas wizyty lekarskiej przeprowadzone przez lekarza lub pielęgniarkę. Zakres zagadnień poruszanych podczas edukacji powinien dotyczyć propagowania prawidłowych nawyków zdrowotnych: zachowania zasad higieny, unikanie potencjalnych miejsc rozprzestrzeniania się choroby, możliwe unikanie kontaktów z osobami chorymi oraz przedstawienie sposobu postępowania w trakcie zakażenia grypą w celu uniknięcia jej powikłań;
3) uzyskanie pisemnej zgody na przeprowadzenie szczepień wraz z pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przekazanie i przetwarzanie danych na potrzeby realizacji programu (wg załącznika Nr 1 do projektu umowy);
4) prowadzenie rejestru uczestników programu;
5) zakup szczepionek przeciw grypie;
6) badanie lekarskie: kwalifikacja lekarska uwzględniająca przeciwwskazania do szczepień i ocenę ryzyka wystąpienia powikłań poszczepiennych będzie polegała na zbieraniu wywiadu lekarskiego i przeprowadzeniu fizykalnego badania lekarskiego. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań czasowych należy poinformować o najwcześniejszym możliwym terminie wykonania szczepienia, natomiast w wyniku trwałych przeciwwskazań do szczepienia przeciw grypie trzeba poinformować pacjenta o możliwości realizacji szczepień u osób z najbliższego otoczenia w celu zmniejszenia ryzyka transmisji zakażenia;
7) szczepienie według przyjętego schematu, zgodnego ze wskazaniem producenta szczepionki;
8) wydanie osobie poddanej szczepieniu zaświadczenia o wykonaniu zaleconego szczepienia ochronnego;
8) utylizacja zużytych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) odebranie wypełnionej ankiety od uczestników programu (załącznik Nr 2 do projektu umowy) i dostarczenie wraz ze sprawozdaniem do organizatora programu;
10) składanie sprawozdań z realizacji programu (liczba osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie; liczba osób, którym wykonano szczepienie w danym roku trwania programu w zestawieniu z ogólną populacją, która kwalifikowałaby się do programu; liczba osób, którym nie podano szczepionki z uwagi na: aspekty zdrowotne, inne) za dany rok do 31 grudnia danego roku trwania programu (załącznik Nr 3 do projektu umowy);
11) sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień;
12) sporządzenie i złożenie na żądanie organizatora informacji na temat realizacji zadania;
13) inne ważne czynności niezbędne dla realizacji szczepień.
Przy opracowaniu oferty należy uwzględnić do realizacji wszystkie ww. przedsięwzięcia.
 Termin i miejsce składania ofert
1. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia z dołączonymi kopiami dokumentów, tj.:
a) wypisem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106 w związku z art. 217 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711  z późn. zm.) zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany,
b) odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, potwierdzającym m.in. status prawny oferenta, zakres prowadzonej działalności i sposób reprezentacji, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany, jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień – stosowne upoważnienia udzielone tym organom,
c) decyzją w sprawie nadania numeru NIP,
d) zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON,
e) polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, ważną
w okresie wykonania umowy, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenie, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy;
2) opis sposobu realizacji zadania wskazujący dni i godziny,
w których będzie realizowane szczepienie (część IV pkt 2 oferty);
3) cenę jednostkową brutto za wykonanie szczepienia (część V pkt 1) zawierającą:
a) koszt zakupu szczepionki
b) koszt kwalifikacyjnego badania lekarskiego
c) koszt podania szczepionki
d) koszt działania edukacyjnego
(część V pkt. 1 lit. a, b, c, d oferty);
2. Cena jednostkowa brutto wskazana przez oferenta w ofercie nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji świadczeń. Całkowity koszt szczepień ulegnie zmianie w przypadku mniejszej liczby osób objętych szczepieniem.
3. Podpis pod ofertą i załącznikami do oferty składa osoba upoważniona do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli, zgodnie z KRS lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
4. W formularzu oferty należy wypełnić wszystkie pola czytelnie. W pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą być uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
6. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty.
7. Oferent winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie, która będzie zaadresowana, opieczętowana pieczątką firmową oferenta oraz oznaczona
„ KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW W WIEKU 65 + W GMINIE ŁĘKNICA”.
8. Kompletną ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica do godz. 1430.
9. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
10. Oferta złożona na innym formularzu lub po upływie terminu określonego w niniejszym ogłoszeniu nie zostanie rozpatrzona i podlega odrzuceniu.
4. Otwarcie ofert nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
1. Z wyłonionym w drodze konkursu podmiotem zostanie zawarta umowa na realizację zadania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2. Konkurs na realizację zadania może zostać przeprowadzony w innym terminie w przypadku nie złożenia ofert lub nie rozstrzygnięcia konkursu.
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
4. Burmistrz Łęknicy ma prawo do odwołania postępowania konkursowego, unieważnienia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Łęknica, tel. 68 36 24 707, email sekretarz(malpa)umleknica.pl
Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
3. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica”.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-21 13:59:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-21 14:00:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-21 14:23:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji