ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dowóz osób starszych lub niepełnosprawnych

INFORMACJA Burmistrza Łęknicy

Informuję o możliwości dowozu osób starszych lub niepełnosprawnych do lokali wyborczych w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego tj.
25 maja 2014r. w godzinach 1500- 1800.
 
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 68 36 24 700 lub przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy celem uzgodnienia dowozu.
Transport zapewni Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy.
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-16 10:34:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-16 10:37:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-16 10:37:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA o sporządzeniu spisu wyborców

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                    
Burmistrza Łęknicy z dnia 06 maja 2014r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.
 
   Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112) zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w Gminie Łęknica w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.
    Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w pok. 105 /I piętro/ codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Wzór wniosku o udostępnienie spisu stanowi załącznik do informacji.
Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
 
                                                                                                          Burmistrz Łęknicy
 
                                                                                                          /-/ Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Pietrzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-06 15:01:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-06 15:01:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-06 15:01:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE Nr 354.2014 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. powołuję 2 obwodowe komisje wyborcze, jak w załączniku do zarządzenia.
§ 2. Komisja zbiera się na pierwszym posiedzeniu niezwłocznie po jej powołaniu.
§ 3. Zadania i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji określa art. 182 § 10 i art. 185 ww ustawy oraz Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (...) (M.P. Nr 30, poz.345).
§ 4. Skład komisji podaje się do wiadomości wyborców przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak

 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 354.2014
Burmistrza Łęknicy
z dnia 5 maja 2014 r.
 
I. S K Ł A D Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Łęknicy
adres siedziby komisji: Łęknica, ul. Wojska Polskiego nr 19
1. Ewa Barbara Jaślanek
zam. Łęknica
2. Stanisław Mazurenko
zam. Łęknica
3. Janina Ganczar
zam. Łęknica
4. Mirosław Michał Lewicki
zam. Łęknica
5. Violetta Katarzyna Głuszkowska
zam. Łęknica
6. Teresa Beata Kasperska
zam. Łęknica
7. Krystyna Zweifler
zam. Łęknica
 
II. S K Ł A D Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Łęknicy
adres siedziby komisji: Łęknica ul. Żurawska 1
1. Joanna Maria Dżumyło
zam. Łęknica
2. Bogusław Junke
zam. Łęknica
3. Bartłomiej Roland Jeziorski
zam. Łęknica
4. Andrzej Paweł Marszałek
zam. Łęknica
5. Bettina Kowalska-Targońska
zam. Łęknica
6. Barbara Irena Janusz
zam. Łęknica
7. Ewa Krystyna Marcela
zam. Łęknica

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-05 10:35:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-05 10:36:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-05 10:36:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osobą upoważnioną do udzielania informacji dla wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców w Gminie Łęknica jest Sekretarz Gminy Marzena Brzezińska, tel. 68 36 24 707, sekretarz(malpa)umleknica.pl
W szczególności  dotyczy udzielania informacji o:
a)    właściwym dla wyborcy okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
b) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
c)    warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w wybranym przez niego obwodzie głosowania dostosowanym dla osób niepełnosprawnych;
d)    terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
e) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
f)    warunkach oraz formach głosowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-11 13:44:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-11 13:44:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-11 14:00:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4640 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rejonowa Komisja Wyborcza w Zielonej Górze

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-07 15:35:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-07 15:35:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-07 15:35:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4616 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 4 kwietnia 2014 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Okręgowa Komisja Wyborcza w Gorzowie Wielkopolskim w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., na pierwszym posiedzeniu, w dniu 4 kwietnia 2014 r., ukonstytuowała się w następującym składzie:
 
Przewodniczący: ZBIGNIEW PIĄTEK
sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim
Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim
Zastępcy przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej:
ALINA STEFANIA CZUBIENIAK
sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim
ROBERT ARTUR MOKRZECKI
sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim
Członkowie komisji: DARIUSZ ARTUR HENDLER
sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim
ROMAN ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI
sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim
ROMAN JAN MAKOWSKI
sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim
JOACHIM ZBIGNIEW WIELICZUK
sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim
ANDRZEJ JACEK KRZYŻOWSKI
sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim
 
Na sekretarza Komisji powołano DOROTĘ JURCZYŃSKĄ – Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Terytorialny zasięg działania Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim obejmuje obszar: województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego - Okręg wyborczy Nr 13.
 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, VI piętro, pokój 602, tel. (95) 7115 – 307,
tel./fax. (95) 7115 – 597.
Członkowie Komisji będą pełnić dyżury we wtorki i czwartki w godz. 12.00 - 15.00 w siedzibie Komisji.

 
Komisja przyjmuje zgłoszenia list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, w sali nr 320, III piętro, tel./fax. (95) 7 115 191, tel. (95) 7 115 192:
  • od dnia 7 kwietnia do 11 kwietnia 2014 r. w godz. od 12.00 do 15.00,
  • dnia 12 kwietnia 2014 r. (sobota) w godz. od 10.00 do 12.00,
  • dnia 14 kwietnia 2014 r. w godz. od 12.00 do 15.00,
  • dnia 15 kwietnia 2014 r. w godz. od 12.00 do 24.00.
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
(-) Zbigniew Piątek
 
Gorzów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2014 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Piątek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-07 15:33:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-07 15:35:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-07 15:35:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4640 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU dot. zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Okręgowa Komisja Wyborcza w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że zgłoszenia list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przyjmuje w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, w sali nr 320 - (III piętro):
 
  • od dnia 7 kwietnia do 11 kwietnia 2014 r. w godz. od 12.00 do 15.00,
  • dnia 12 kwietnia 2014 r. (sobota) w godz. od 10.00 do 12.00,
  • dnia 14 kwietnia 2014 r. w godz. od 12.00 do 15.00,
  • dnia 15 kwietnia 2014 r. w godz. 12.00 do 24.00.
 
 
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
(-) Zbigniew Piątek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Piątek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-07 15:32:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-07 15:33:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-07 15:33:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aktualności Państwowa Komisja Wyborcza

Akapit nr 1 - brak tytułu

kliknij, aby wyświetlić stronę:

Obwieszczenie Burmistrza Łęknicy z dnia 26 marca 2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-27 12:57:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-27 12:58:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-27 12:58:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4407 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 341. 2014 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn.zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2014r. poz. 231) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Łęknicy
/-/Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-27 12:53:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-27 12:58:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-27 12:58:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji