ˆ

Oświata

Szczegóły informacji

Kryterianaboru i odpowiadającej im punktacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-29 11:03:10 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-29 11:03:14 przez Dawid Śliwiński

OGŁOSZENIE Burmistrza Łęknicy z dnia 29 stycznia 2018r.

Na podstawie art. 154 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.), zgodnie z Uchwałą Nr XXX.174.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Łęknica jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół oraz Uchwałą Nr XXX.173.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 marca 2017r. sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz  z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Łęknica                             podaje się do publicznej wiadomości 
kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w roku szkolnym 2018/2019:
1. Do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Łęknica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami:
a) w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 5 pkt - potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu w danej szkole;
b) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 5 pkt - potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu w danej szkole;
c) przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata jest zatrudnione lub prowadzi działalność gospodarczą w gminie Łęknica - 5 pkt - zaświadczenie o zatrudnieniu na terenie gminy Łęknica lub wydruk z CEIDG o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie gminy Łęknica.
2. Do Przedszkola - drugi etap rekrutacji:
a) pozostawanie obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka  albo rodzica samotnie wychowującego w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej - 100 pkt - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów),
b) pozostawanie jednego z rodziców/ opiekunów prawnych dziecka w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej - 50 pkt - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów),
c) posiadanie rodzeństwa, które będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu - 10 pkt - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów),
d) deklarowany pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie - 50 pkt - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów).                                                                                 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-29 11:03:10
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-01-29 11:03:14
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2019-01-28 14:40:57
Artykuł był wyświetlony: 1445 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy