ˆ

Sprawy w województwie

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2022-05-06 10:24:14 Wydanie karty kwalifikacji kierowcy (KKK) Powiat Słubicki Zobacz
2 2022-05-06 08:54:46 Zasady i tryb udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na potrzeby budowy infrastruktury technicznej Powiat Krośnieński Zobacz
3 2022-05-04 11:59:18 Wydanie karty kwalifikacji kierowcy. Miasto Gorzów Zobacz
4 2022-04-15 11:28:52 Wniosek o wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Powiat Wschowski Zobacz
5 2022-04-13 14:30:34 Naliczenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości spowodowanego jej podziałem Miasto Gorzów Zobacz
6 2022-04-07 10:41:36 Wnioski o wydanie orzeczenia w języku polskim i ukraińskim Powiat Nowosolski Zobacz
7 2022-03-31 14:07:06 Karta usług: Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym Gmina Babimost Zobacz
8 2022-03-31 11:49:59 Wniosek o wpis zmian do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Powiat Zielonogórski Zobacz
9 2022-03-31 09:28:25 ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY Miasto Żagań Zobacz
10 2022-03-29 09:50:45 Zgłoszenie rozbiórki Powiat Nowosolski Zobacz
11 2022-03-28 15:08:15 Karta usług: Wniosek o uzgodnienie przyłącza Gmina Babimost Zobacz
12 2022-03-28 11:22:35 Wniosek o wykup lokalu niemieszkalnego Miasto Żagań Zobacz
13 2022-03-24 13:21:03 Sprzedaż lokalu mieszkalnego dla najemcy Gmina Lipinki Łużyckie Zobacz
14 2022-03-22 11:20:47 Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobów gminy Lipinki Łużyckie Gmina Lipinki Łużyckie Zobacz
15 2022-03-22 10:26:39 Rejestracja Obywateli Ukrainy Gmina Świdnica Zobacz
16 2022-03-21 13:52:38 Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Powiat Międzyrzecki Zobacz
17 2022-03-18 07:56:26 Karta usług: Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu Gmina Babimost Zobacz
18 2022-03-17 13:01:02 Nadawanie numeru PESEL dla obywateli UKR oraz na podstawie odrębnych przepisów Gmina Bobrowice Zobacz
19 2022-03-14 19:22:50 Nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy / Надання номеру PESEL для громадян України Od dnia 16 marca 2022 roku Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
20 2022-03-07 13:25:36 2021 Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji