ˆ

Sprawy w województwie

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2021-11-25 07:22:25 WYDANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI Powiat Nowosolski Zobacz
2 2021-11-17 12:38:47 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Powiat Żarski Zobacz
3 2021-11-17 12:36:54 ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Powiat Żarski Zobacz
4 2021-11-17 12:34:50 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Powiat Żarski Zobacz
5 2021-11-17 12:33:00 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ Powiat Żarski Zobacz
6 2021-10-27 10:41:20 Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Powiat Wschowski Zobacz
7 2021-10-20 08:24:13 Przyznanie i wypłata zasiłku rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy Zobacz
8 2021-10-18 10:51:17 Krośnieńska Karta Seniora Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
9 2021-10-11 12:57:38 AKT MAŁŻEŃSTWA – transkrypcja zagranicznego aktu MAŁŻEŃSTWA - przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego Gmina Zwierzyn Zobacz
10 2021-10-08 14:39:10 Przyłączenia do sieci wodno–kanalizacyjnej Zakład Komunalny w Jasieniu Zobacz
11 2021-10-07 14:37:20 Ustalanie i odtwarzanie aktu stanu cywilnego Gmina Zwierzyn Zobacz
12 2021-10-07 14:37:20 Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego Gmina Zwierzyn Zobacz
13 2021-10-07 14:37:20 Nadanie dziecku nazwiska męża matki Gmina Zwierzyn Zobacz
14 2021-10-07 14:37:20 AKT ZGONU – sporządzenie aktu zgonu Gmina Zwierzyn Zobacz
15 2021-10-07 14:37:20 AKT ZGONU – transkrypcja zagranicznego aktu zgonu- przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego Gmina Zwierzyn Zobacz
16 2021-10-07 14:37:20 AKT URODZENIA – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia - przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego Gmina Zwierzyn Zobacz
17 2021-10-07 14:37:19 Zmiana nazwiska po rozwodzie Gmina Zwierzyn Zobacz
18 2021-10-07 14:37:19 Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska Gmina Zwierzyn Zobacz
19 2021-10-07 14:37:19 Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia Gmina Zwierzyn Zobacz
20 2021-10-07 14:37:19 Zaświadczenie o stanie cywilnym Gmina Zwierzyn Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji