ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Sprawy w województwie

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2020-08-06 14:04:51 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
2 2020-08-06 13:41:02 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ Miasto Zielona Góra Zobacz
3 2020-08-06 07:48:59 Wniosek o udostępnianie materiałów-PZGiK Powiat Nowosolski Zobacz
4 2020-08-04 15:15:51 Wniosek o sprzedaż wypisu z EGiB Powiat Zielonogórski Zobacz
5 2020-08-04 15:14:27 Wniosek o sprzedaż map Powiat Zielonogórski Zobacz
6 2020-08-04 12:53:37 Zgłoszenie prac geodezyjnych Powiat Zielonogórski Zobacz
7 2020-07-31 14:21:51 Rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Powiat Międzyrzecki Zobacz
8 2020-07-28 09:33:19 WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Miasto Żagań Zobacz
9 2020-07-24 11:01:04 Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
10 2020-07-21 08:53:16 Dofinansowanie do budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych Gmina Żary Zobacz
11 2020-07-06 13:38:03 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Miasto Żagań Zobacz
12 2020-07-06 13:34:26 Pozwolenie na wycinkę drzewa Miasto Żagań Zobacz
13 2020-07-06 13:31:00 Usuwanie azbestu Miasto Żagań Zobacz
14 2020-07-06 12:42:49 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH wnioski i oświadczenia Miasto Żagań Zobacz
15 2020-07-06 12:30:43 Wniosek o opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Miasto Żagań Zobacz
16 2020-07-06 12:26:59 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Żagań Miasto Żagań Zobacz
17 2020-07-06 11:54:56 Wniosek o pozwolenie na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, reklam itp. Miasto Żagań Zobacz
18 2020-07-06 11:52:15 Wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Miasto Żagań Zobacz
19 2020-07-06 11:50:16 Wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku Miasto Żagań Zobacz
20 2020-07-06 11:48:35 Wniosek o pozwolenie na prowadzenie innych działań przy zabytku Miasto Żagań Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji