ˆ

Sprawy w województwie

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2023-03-23 11:24:11 Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków Gmina Świdnica Zobacz
2 2023-03-22 11:26:55 Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (WD-06) Powiat Wschowski Zobacz
3 2023-03-13 08:24:47 Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Czerwieńsk Gmina Czerwieńsk Zobacz
4 2023-03-06 11:04:27 Dopisanie do rejestru wyborców. Gmina Dąbie Zobacz
5 2023-03-02 08:44:01 2022 Miasto Gorzów Zobacz
6 2023-02-28 13:53:18 ZWOLNIENIA OD PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH STANOWIĄCE REGIONALNĄ POMOC INWESTYCYJNĄ Miasto Gorzów Zobacz
7 2023-02-27 15:40:01 Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji Gmina Świdnica Zobacz
8 2023-02-27 14:42:26 Sprawa numer 3/1 - dane do anonimizacji. Zobacz
9 2023-02-27 14:20:04 Wysyłanie faktur elektronicznych Zakład Usług Komunalnych Zobacz
10 2023-02-23 08:04:01 Wniosek o wynajem świetlicy wiejskiej Gmina Lipinki Łużyckie Zobacz
11 2023-02-16 12:17:50 Wydanie dowodu osobistego Gmina Brody Zobacz
12 2023-02-16 12:17:49 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy Gmina Brody Zobacz
13 2023-02-16 12:17:47 Wymeldowanie Gmina Brody Zobacz
14 2023-02-15 13:53:06 UZYSKANIE REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. Miasto Zielona Góra Zobacz
15 2023-02-06 10:08:52 Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu Gmina Lubrza Zobacz
16 2023-02-02 08:58:26 Gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Gubin Zobacz
17 2023-01-30 12:49:15 Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy Powiat Żarski Zobacz
18 2023-01-30 12:39:45 Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy Powiat Żarski Zobacz
19 2023-01-30 12:35:06 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy Powiat Żarski Zobacz
20 2023-01-30 12:28:52 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Powiat Żarski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji