ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-14 15:00:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku przekazuje informację dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia ASF.
Działania które nalezy podjąć to:
  •  zaopatrzenie wszystkich przydrożnych parkingów, stacji benzynowych, miejsc obsługi podróżnych oraz wszystkich pozostałych miejsc postojowych w pojemniki/kontenery przeznaczone na odpady żywnościowe oraz regularne ich opróżnianie
  • zamieszczenie we wskazanych miejscach  materiałówe informacyjnych o roli żywności w rozprzestrzenianiu się ASF (w załączniku ulotka).
Działania te są istotne w związku z tym , iż analiza czynników ryzyka wskazuje na fakt, że to właśnie czynniki ludzki jest jednym z najbardziej prawdopodobnych nieprzewidywalnych wektorów szerzenia się ASF. W załączeniu tablica informacyjna dla podróżujących z informacją dotyczącą wyrzucania resztek jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.

Załączniki

  • ASF (PDF, 796.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-14 15:01:40 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-14 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-07-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-14 15:00:35
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-07-14 15:02:02
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-07-14 15:02:02
Artykuł był wyświetlony: 3192 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW W LGD

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-23 11:56:50

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW W LGD

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje, iż nabory wniosków w zakresie:
- Przedsięwzięcie 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – 94 940,00 zł;
- Przedsięwzięcie 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 480 000,00 zł;
- Przedsięwzięcie 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy – 75 000,00 zł;
- Przedsięwzięcie 3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków – 250 000,00 zł
planowane są na wrzesień 2017 roku.
O terminach i szczegółach będziemy informować na bieżąco.
Warunki i zasady udzielania pomocy zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  Zostały również zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, umów oraz wniosków o płatność dostępne są w zakładce FORMULARZE WNIOSKÓW.
Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać w biurze Stowarzyszenia w Lubsku, ul. Kopernika 19 lub pod numerem telefonu 68 457 61 51.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-06-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-23 11:56:50
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-06-23 11:57:41
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-06-23 11:57:41
Artykuł był wyświetlony: 3158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana nazw ulic XX-lecia i Hanki Sawickiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-21 08:13:30

Zmiana nazw ulic XX-lecia i Hanki Sawickiej

Na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 744) Rada Miejska w Łęknicy w dniu 2 czerwca 2017r. podjęła uchwałę nr XXXIII.191.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy XX-lecia w Łęknicy na ulicę Graniczną oraz uchwałę nr XXXIII.192.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w Łęknicy na ulicę Nad Nysą. Uchwały po akceptacji Wojewody Lubuskiego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 6 czerwca 2017r.
Zgodnie z uchwałami nowe nazwy ulic obowiązują po upływie 14 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, czyli od 21 czerwca 2017r.
W związku z powyższym mieszkańcy wyżej wymienionych ulic powinni podjąć następujące czynności:
1. Urząd Skarbowy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu zeznania podatkowego podając nową nazwę ulicy. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3 lub w siedzibie Urzędu Skarbowego w Żarach. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3.
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu ZUS-ER-WZD-01 lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.
3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychw terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmiany powinny złozyć w Urzędzie wniosek CEIDG-1.
4. Instytucje podległe Urzędowi Miasta (MZK, Przedszkole, Szkoły) naniosą zmiany „z urzędu”.
5. Banki, dostawcy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.
Ponadto Burmistrz Łęknicy informuje, że wymiana dokumentów takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu są zwolnione z opłat. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 2 w/w ustawy dokumenty te zachowują swoją ważność pomimo zmiany nazwy ulicy. Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust. 2 w/w ustawy przesądzając, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających dotychczasową nazwę.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Informujemy również, iż Burmistrz Łęknicy wystosował pisemne powiadomienia o zmianie nazw ulic do instytucji takich jak: pogotowie, straż pożarna, policja, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy w Żarach, Sąd Rejonowy w Żarach, Poczta Polska, Starostwo Powiatowe w Żarach, ZUS Żary, KRUS Placówka Terenowa Żary.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-21 08:13:30
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-06-21 08:13:47
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-06-21 08:13:47
Artykuł był wyświetlony: 3681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA BURMISTRZA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-07 11:22:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA BURMISTRZA
 
             Działając zgodnie z § 19 Uchwały Nr XXI.117.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie
kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach, z dnia 1 lipca 2016r., Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości listę kolejnych wnioskodawców,
którym na mocy Uchwały Nr XXXIII.187.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Łęknica, z dnia 2 czerwca 2017r., zostanie udzielone dofinansowanie
na zmianę lub budowę systemu ogrzewania w budynkach w 2017r.
Decyzją Rady Miejskiej w Łęknicy dofinansowania udzielono wszystkim wnioskodawcom, zwiększając tym samym plan wydatków na ten cel.
 
Poniższa lista stanowi kontynuację listy rankingowej z dnia 16 maja 2017r.:
9. Robert Skowron,
10. Krzysztof Wawruch,
11. Zofia Dybka,
12. Krystyna Zweifler,
13. Stanisław Wełniak,
14. Edward Bryła.
 
 
Burmistrz Łęknicy                                                                              
                                                                      
/-/Piotr Kuliniak                                                                                

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2017-06-07 11:17:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dagmara Malik Data wprowadzenia do BIP 2017-06-07 11:22:52
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2017-06-07 11:23:02
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2017-06-07 11:23:02
Artykuł był wyświetlony: 3355 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA NR XXXIII.190.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łęknica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-06 13:49:28

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA PRZEPUSTKĄ DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-05 15:55:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2017-06-05 15:55:40
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-06-05 15:55:49
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-06-05 15:55:49
Artykuł był wyświetlony: 2852 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Łęknicy ogłasza konkurs na: "Najładniejszą posesję Gminy Łęknica w 2017r."

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-05 15:38:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konkurs prowadzony jest w kategoriach:
1) Najładniejsza posesja indywidualna;
2) Najładniejsza posesja wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.
W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne za zajęcie I lub II miejsca.
Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać do 15 czerwca 2017 r.  Warunkiem  przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz pisemne zgłoszenie  na karcie konkursowej.
Kartę konkursową można pobrać w Urzędzie Miasta w Łęknicy, pok. 201.
Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem tel. 68 36 24 711,
68 36 24 707. Zapraszamy!

                                                                                                         Burmistrz Łęknicy
                                                                                                          (-) Piotr Kuliniak  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2017-06-05 15:38:18
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-06-05 15:38:22
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-06-05 15:38:22
Artykuł był wyświetlony: 2689 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA BURMISTRZA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-05 11:03:38

INFORMACJA BURMISTRZA

INFORMACJA BURMISTRZA
 
dot. dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach na 2017 rok.
 
             Działając zgodnie z § 3 Uchwały Nr XXI.117.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. Rady Miejskiej w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości ogólną wartość środków
przeznaczonych przez Radę Miejską w Łęknicy na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach w 2017 roku.
 
Kwota na dzień 1 stycznia 2017r. - 32.000,00zł,
 
Podwyższona, na mocy Uchwały Nr XXXIII.187.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2017r. dot. m.in. zwiększenia planu wydatków na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy
systemu ogrzewania w budynkach, o dodatkowe 24.000,00zł.
 
Kwota łączna na dzień 2 czerwca 2017r. - 56.000,00zł.
 
 
 
 
Burmistrz Łęknicy                                
 
/-/Piotr Kuliniak                                 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2017-06-05 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dagmara Malik Data wprowadzenia do BIP 2017-06-05 11:03:38
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2017-06-05 11:05:06
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2017-06-05 11:05:06
Artykuł był wyświetlony: 2623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Święto Produktów Regionalnych 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-19 12:22:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-05-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grupa Łużycka Data wprowadzenia do BIP 2017-05-19 12:22:23
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-05-19 12:22:33
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-05-19 12:22:33
Artykuł był wyświetlony: 3128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zestawienie wyników z Ankiet konsultacyjnych w sprawie zmiany nazw ulic

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-15 14:09:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Brzezińska Data wytworzenia informacji: 2017-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-15 14:09:59
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2017-05-15 14:11:46
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2017-05-15 14:11:46
Artykuł był wyświetlony: 2983 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu