ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Burmistrza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-14 10:11:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA BURMISTRZA

 
dot. dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach na 2019 rok.

 
Działając zgodnie z § 3 Uchwały Nr XXI.117.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. Rady Miejskiej w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości ogólną wartość środków przeznaczonych przez Radę Miejską w Łęknicy na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach w 2019 roku.
 
Kwota na dzień 1 stycznia 2019r. - 40.000,00zł,
 
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Michalska Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Michalska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-14 10:11:08
Wprowadził informację do BIP: Iwona Michalska Data udostępnienia informacji: 2019-01-14 10:12:16
Osoba, która zmieniła informację: Iwona Michalska Data ostatniej zmiany: 2019-01-14 10:12:16
Artykuł był wyświetlony: 2065 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 10. 2019 Burmistrza Łęknicy z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica” w roku 2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-03 14:40:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 48, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXV.202.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica” w roku 2019, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Regulamin konkursu na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica” stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2019-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-03 14:40:56
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2019-01-03 14:43:14
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2019-01-03 14:43:13
Artykuł był wyświetlony: 2200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

50-lecie nadania praw miejskich Łęknicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-31 11:04:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z 50-leciem nadania praw miejskich Łęknicy publikujemy rozporządzenie Prezesa Rady Ministrtów z 20 grudnia 1968 w sprawie utworzenia niektórych miast w woj. zielonogórskim.
 
Z okazji rocznicy zapraszamy Państwa na inaugurację obchodów 50-lecia nadania praw miejskich - w programie:
  • Koncert zespołu „For Reasons”
  • Słodki poczęstunek
  • Upominek okolicznościowy
  • Pokaz fajerwerków

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-12-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2018-12-31 11:04:28
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-12-31 12:09:21
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-12-31 12:09:53
Artykuł był wyświetlony: 2307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Godziny pracy kasy i stanowiska ds. obsługi targowiska w styczniu 2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-28 14:45:51

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że KASA oraz stanowisko ds. obsługi targowiska
będą nieczynne po nowym roku, do 7.01.2019r. Utrudnienia spowodowane są tworzeniem przypisów wymiarowych na nowy rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-12-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2018-12-28 14:45:51
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-12-28 14:45:55
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-12-28 14:45:55
Artykuł był wyświetlony: 2403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na III sesję Rady Miejskiej w Łęknicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-21 13:52:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 17 grudnia 2018r.
Mieszkańcy Łęknicy
 
Zaproszenie
 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994) oraz §26 ust.1 Statutu Gminy Łęknica, zapraszam na III sesję Rady Miejskiej w Łęknicy, która odbędzie się w piątek 28 grudnia 2018r., o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Porządek obrad sesji:
 
 
  1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Informacja o działalności Burmistrza:
a) pytania radnych dotyczące ww. informacji.
4. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
5. Informacja o treści udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Łęknica:
1) przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;
3) odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Miejskiej;
4) odczytanie stanowiska Burmistrza Łęknicy w sprawie opinii i wniosków Komisji;
5) dyskusja nad projektem budżetu;
6) głosowanie nad projektem.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2019-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Łęknica.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2018-2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łęknica na lata 2019-2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknica na 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy na 2019r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęknica.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
18. Sprawy różne.
19. Przyjęcie protokołu z II sesji.
20. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Henryk Klapa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-12-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Cielińska Data wprowadzenia do BIP 2018-12-21 13:52:11
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-12-21 13:52:15
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-12-21 13:52:15
Artykuł był wyświetlony: 2528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OPS nie będzie czynny dla interesantów w wigilię 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-19 13:07:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że dnia 24 grudnia 2018r.
(wigilia Bożego Narodzenia)
Ośrodek Pomocy Społecznej Łęknicy
nie będzie czynny dla interesantów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Malara Data wprowadzenia do BIP 2018-12-19 13:07:55
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-12-19 13:08:00
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-12-19 13:07:59
Artykuł był wyświetlony: 2556 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs na: „Najładniejszą iluminację świetlną w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku” 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-12 08:43:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Burmistrz Łęknicy ogłasza konkurs na:
„Najładniejszą iluminację świetlną w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku”
 
Cel konkursu:
Zachęcenie do dbania o estetykę swojego najbliższego otoczenia, do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia w naszym mieście.
 
Konkurs prowadzony jest w kategoriach:
1) Najładniejsza iluminacja świetlna na posesji indywidualnej
2) Najładniejsza iluminacja świetlna na wspólnotach mieszkaniowych lub Spóldzielniach Mieszkaniowych
 
W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne za zajęcie I lub II miejsca.
Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać w terminie do 21 grudnia.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz pisemne zgłoszenie na karcie konkursowej.
Kartę konkursową można pobrać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy, pok. 201. Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem tel.. 68 362 47 11.
 
Zapraszamy serdecznie mieszkańców Łęknicy do wzięcia udziału w konkursie.

Wyniki konkursu

Do konkursu na „Najładniejszą iluminację świetlną posesji w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku” w 2018 r. wpłynęła 1 karta zgłoszeniowa:
1) Elżbieta Pilarska
 
Ustalenia z przebiegu konkursu:

Komisji konkursowa zdecydowała wyróżnić i nagrodzić zgłoszenie Pani Elżbiety Pilarskiej, poniżej prezentujemy iluminację posesji:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-12-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-12 08:43:19
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-12-12 08:45:48
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2019-01-29 08:42:26
Artykuł był wyświetlony: 2514 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wigilia - urząd nie będzie czynny dla interesantów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-07 14:42:43

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że dnia
24 grudnia 2018r. (wigilia Bożego Narodzenia) Urząd Miejski w Łęknicy nie będzie czynny dla interesantów.
W sprawach niecierpiących zwłoki dotyczących USC (zgłaszanie zgonów) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telef. 784 508 803.

ZARZĄDZENIE Nr 15. 2018 BURMISTRZA ŁĘKNICY

ZARZĄDZENIE Nr 15. 2018
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 6 grudnia 2018r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. (wigilia Bożego Narodzenia) dniem nieczynnym dla interesantów w Urzędzie Miejskim w Łęknicy

 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Burmistrz Łęknicy zarządza, co następuje:
§ 1. Dnia 24 grudnia 2018r. (wigilia Bożego Narodzenia) Urząd Miejski w Łęknicy nie będzie czynny dla interesantów.
§ 2. O powyższym ustaleniu informuje się interesantów poprzez:
1) wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego;
2) zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 3. W sprawach niecierpiących zwłoki dotyczących USC (zgłaszanie zgonów) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telef. 784 508 803.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2018-12-07 14:42:43
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-12-07 14:43:02
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-12-07 14:43:02
Artykuł był wyświetlony: 2610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknicy, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica na 2019r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-28 10:37:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Cielińska Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Cielińska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-28 10:37:52
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-11-28 10:43:04
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-11-28 10:43:04
Artykuł był wyświetlony: 2840 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskie w Łęknicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-27 13:12:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Z A P R O S Z E N I E
 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994) oraz §26 ust.1 Statutu Gminy Łęknica, zapraszam na II sesję Rady Miejskiej w Łęknicy, która odbędzie się w piątek 30 listopada 2018r., o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Porządek obrad sesji:
 
 
  1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym:
a) pytania radnych dotyczące ww. informacji.
4. Informacja o działalności Burmistrza:
a) pytania radnych dotyczące ww. informacji.
5. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
6. Informacja o treści udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Łęknica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2018-2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łęknicy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie miasta Łęknicy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta
Łęknica na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od
nieruchomości rekultywowanych gruntów po składowiskach odpadów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Łęknica
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu najmu
lokalu komunalnego przy ul. Hutniczej w Łęknicy, przypadających Gminie Łęknica
reprezentowanej przez Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy.
16. Informacja o stanie Gminy.
17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę w roku szkolnym 2017-2018.
18. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza, Urzędu Skarbowego dotyczące
analizy oświadczeń majątkowych.
19. Sprawy różne.
20. Przyjęcie protokołu z I sesji.
21. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Henryk Klapa
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Cielińska Data wytworzenia informacji: 2018-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Cielińska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-27 13:12:34
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 13:18:35
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-11-27 13:18:35
Artykuł był wyświetlony: 2805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu