ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kongres Geodetów Polskich, Piotrków Trybunalski 2018 19-21 kwietnia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-22 08:02:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2018-03-22 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dagmara Malik Data wprowadzenia do BIP 2018-03-22 08:02:24
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2018-03-22 08:05:07
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2018-03-22 08:07:40
Artykuł był wyświetlony: 4011 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Próba syren alarmowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-20 10:43:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy mieszkańców Łęknicy, że dniu 22.03.2018 r. w godzinach 12.00-12.30 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie sygnał:
  • ogłoszenie alarmu - modulowany dżwięk syreny trwający 3min.
  • odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syreny, trwający 3min.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Zielińskia Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 10:43:34
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 10:43:40
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 10:43:39
Artykuł był wyświetlony: 3987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na wolne stanowisko straznika w Parku Krajobrazowym "Łuk Mużakowa"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-19 15:00:23

Załączniki

  • NABÓR 2 (PDF, 1.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-19 15:01:40 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-19 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego Data wytworzenia informacji: 2018-03-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-03-19 15:00:23
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-03-19 15:01:46
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-03-19 15:01:46
Artykuł był wyświetlony: 4027 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szczepienia dla dziewcząt przeciw wirusowi HPV

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-19 10:14:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-03-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2018-03-19 10:14:48
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-03-19 10:15:01
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-03-19 10:15:01
Artykuł był wyświetlony: 4032 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE - pomoc w rozliczeniach rocznych (PIT)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-13 08:48:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

16 marca od godziny 9:00 w Urzędzie Miejskim w Łęknicy (parter-sala posiedzeń), pracownik Urzędu Skarbowego z Żar, będzie udzielał pomocy przy rozliczeniach rocznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 08:48:35
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 08:48:40
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 08:48:40
Artykuł był wyświetlony: 3622 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE Nr 351. 2018 BURMISTRZA ŁĘKNICY w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 10:37:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 351. 2018
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 19 stycznia 2018r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert  na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) , art. 9a, 9b i 48b  ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1938 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.  Ogłasza się konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w  zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łęknica.
§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 10:27:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 10:37:38
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 10:42:19
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 10:49:17
Artykuł był wyświetlony: 5148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na stanowisko Strażnik w Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-04 10:39:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego Data wytworzenia informacji: 2018-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 10:39:07
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 10:44:08
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 10:44:08
Artykuł był wyświetlony: 5681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA BURMISTRZA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 11:39:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA BURMISTRZA
 
dot. dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach na 2018 rok.
 
Działając zgodnie z § 3 Uchwały Nr XXI.117.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. Rady Miejskiej w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości ogólną wartość środków przeznaczonych przez Radę Miejską w Łęknicy na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach w 2018 roku.
 
Kwota na dzień 1 stycznia 2018r. - 40.000,00zł,

 
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Gębska Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Gębska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 11:39:27
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 11:39:38
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 11:39:38
Artykuł był wyświetlony: 5512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zamknięcie kasy i stanowiska ds. obsługi targowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-22 14:10:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, że w dniach
od 02.01.2018 do 05.01.2018
KASA oraz stanowisko ds. obsługi targowiska
będą nieczynne.
 
BURMISTRZ
/-/ Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Sztrajbel Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2017-12-22 14:10:40
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-12-22 14:10:45
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-12-22 14:10:45
Artykuł był wyświetlony: 5740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana lokalizacji kontenerów na odzież używaną

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-22 12:59:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2018 r. kontenery na odzież używaną będą umieszczone na terenie punktu PSZOK w Łęknicy. Niepotrzebną odzież będzie można oddać w dni otwarcia punktu PSZOK.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-22 12:59:47
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-12-22 14:14:10
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-12-22 14:18:07
Artykuł był wyświetlony: 7918 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu