ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Od 1 lutego 2015 r. zmieniły się rejony działania pracowników socjalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-12 08:59:42

Rejon działania poszczególnych pracowników socjalnych z podziałem na ulice:

Beata Sierszulska – pracownik socjalny
Przyjmuje w pokoju nr 12, tel. 68/3624721, email:
Ulice: Biała, Czerwona, Dworcowa (bloki nr: 3, 3a, 3b, 3c, 5, 5a, 7, 7a, 9, 9a, 19), Leśna, Polna (z wyłączeniem bloków nr: 2, 9, 9a, 11, 11a, 11b), Szkolna, Wolności, Wyzwolenia, XX Lecia.
 
Marta Balcerzak – pracownik socjalny
Przyjmuje w pokoju nr 12, tel. 68/3624721, email:
Ulice: Cicha, Chabrowa, Fabryczna, Hutnicza, Parkowa, Polna (bloki nr: 2, 9, 9a, 11, 11a, 11b), Wojska Polskiego, Wybrzeżna, Żurawska.
 
Maciej Malara – pracownik socjalny
Przyjmuje w pokoju nr 12, tel. 68/3624721, email:
Ulice: Dworcowa (z wyłączeniem bloków nr: 3, 3a, 3b, 3c, 5, 5a, 7, 7a, 9, 9a, 19), Kościuszki, Kwiatowa, 1 Maja, Ogrodowa, Hanki Sawickiej, Wiejska, Wypoczynkowa.
 
 

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem lub członkiem rodziny pokrzywdzonego możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-14 11:06:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Dżumyło Data wytworzenia informacji: 2015-01-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Malara Data wprowadzenia do BIP 2015-01-14 11:06:26
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2015-01-14 11:07:47
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2015-01-14 11:07:47
Artykuł był wyświetlony: 12179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nowe boisko do piłki nożnej z dofinansowaniem z PROW - zobacz załączniki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-11-20 09:46:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2014-11-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2014-11-20 09:46:34
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2014-11-20 09:49:55
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2014-11-20 10:11:04
Artykuł był wyświetlony: 14066 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat MZK - 10 listopada 2014r. biuro nieczynne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-11-06 15:10:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

  Szanowni Mieszkańcy Łęknicy,
Informuję, że dnia 10 listopada 2014 r. biuro Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy przy ul. Hanki Sawickiej 1, będzie nieczynne.
W sprawach pilnych proszę o kontakt pod numerem telefonu alarmowego 514 043 486
                         Dyrektor
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy
                      Ewa Chudzik
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-11-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Chudzik Data wprowadzenia do BIP 2014-11-06 15:10:41
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-11-06 15:10:45
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-11-06 15:10:45
Artykuł był wyświetlony: 14930 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór dot. prowadzenia zajęć z umiejętności dokonywania drobnych prac krawieckich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-27 14:57:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy informuje, iż w związku z ogłoszeniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie zajęć:
 
z umiejętności dokonywania drobnych prac krawieckich
 
została przyjęta oferta złożona przez Panią Agnieszkę Żelazińską zam. Łęknica. Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu. Jest korzystna ze względu na umiejętności, doświadczenie,  dyspozycyjność oferenta oraz cenę.
 
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Alina Andrus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-10-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Andrus Data wprowadzenia do BIP 2014-10-27 14:57:04
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-10-27 14:57:08
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-10-27 14:57:08
Artykuł był wyświetlony: 15251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie przy kawie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-27 14:54:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-10-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Andrus Data wprowadzenia do BIP 2014-10-27 14:54:24
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-10-27 14:54:34
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-10-27 14:54:34
Artykuł był wyświetlony: 14784 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie dot. „Strategii Rozwoju Gminy Łęknica na lata 2014-2020”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-07-14 15:05:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Spotkanie dot. Strategii Rozwoju Gminy Łęknica na lata 2014-2020
ZAPROSZENIE
 
Władze Miasta Łęknica przystąpiły do opracowania:
 
„Strategii Rozwoju Gminy Łęknica na lata 2014-2020”
 
jednego z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby. Strategia określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
Strategia rozwoju jest również jednym z dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki unijne, stąd Władze Miasta Łęknica przykładają dużą wagę do jej opracowania w oparciu o procedury z udziałem społeczności lokalnej.
Mając na względzie powyższe zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się:
23 lipca 2014 r. (środa) o godzinie 12:00
w sali głównej w OKSIR
 
Przeprowadzone konsultacje pozwolą na uzyskanie opinii, stanowisk, propozycji, które po analizie znajdą swoje odzwierciedlenie w opracowywanym dokumencie. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-07-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2014-07-14 15:05:53
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-07-14 15:06:12
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-07-14 15:06:12
Artykuł był wyświetlony: 19655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt pn. „Polsko-Niemiecki System Transferu Ekoinnowacji”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-07-08 13:47:21

Zaproszenie dla firm

Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zapraszają do udziału w projekcie pn. „Polsko-Niemiecki System Transferu Ekoinnowacji”.
Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze produkcyjnym na terenie województwa lubuskiego.
Projekt ma za zadanie „uzbroić” firmy w niezbędną wiedzę i narzędzia dotyczące efektywności energetycznej oraz alternatywnych źródeł pozyskiwania energii.
 
Zakres tematyczny projektu obejmuje:
- Efektywność energetyczna (maszyn, urządzeń, procesów przemysłowych, pasywność budynków).
- Odnawialne Źródła Energii (energetyka wiatrowa, słoneczna, biomasa i biogaz),
- CHP – kogeneracja ciepła i energii elektrycznej,
 
Projekt zakłada wytypowanie 20 przedsiębiorstw, które będą miały możliwość uczestnictwa w 4 etapach projektu:
1)         Doradztwo indywidualne: dwugodzinne spotkanie z ekspertem ds. energetyki służące „mini” audytowi na podstawie którego sporządzony zostanie raport dotyczący oceny potrzeb danej firmy i rekomendacji dotyczących najkorzystniejszych rozwiązań technicznych.
2)         Szkolenia dla pracowników firmy w zakresie wybranym przez przedsiębiorcę na podstawie raportu sporządzonego przez eksperta podczas doradztwa (dwa szkolenia po 6 godzin). Szkolenia mają za zadanie prezentację praktycznych rozwiązań z zakresu OZE, CHP i efektywności energetycznej oraz przegląd rozwiązań stosowanych w Polsce i w Niemczech. Szkolenia będą prowadzone przez polskich i niemieckich ekspertów i pracowników naukowych.
3)         Wyjazdy studyjne do Niemiec mające na celu prezentację rozwiązań funkcjonujących u naszych zachodnich sąsiadów. Program wyjazdów będzie obejmował 3 dni, podczas których będzie miało miejsce:
- zwiedzanie ośrodków naukowych, B+R, parków naukowych i przedsiębiorstw, które wdrożyły ekoinnowacje.
- doradztwo eksperta niemieckiego prowadzone w formie seminaryjnej obejmujące analizę poszczególnych zaprezentowanych rozwiązań pod kątem wymagań i możliwości ich wdrożenia wraz z przedstawieniem w formie pisemnej katalogu dostępnych na rynku niemieckim rozwiązań.
4)         Doradztwo indywidualne (30 godzin na przedsiębiorstwo) dotyczące możliwości wdrożenia rozwiązań w przedsiębiorstwie. Spotkania te mają na celu określenie, które modernizacje są opłacalne w badanym przedsiębiorstwie oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze wraz z określeniem ich opłacalności.
Wszystkie wyżej wymienione działania są objęte dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego i tym samym dla firm biorących udział w projekcie całkowicie bezpłatne.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszam do kontaktu:
Tomasz Molski, tel. 696-007-665, e-mail:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-07-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2014-07-08 13:47:21
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-07-08 13:47:24
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-07-08 13:47:24
Artykuł był wyświetlony: 19234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór do klasy I - ZSP w Łęknicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-06-23 13:36:20

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Gimnazjum w Łęknicy z dnia 20.06. 2014 r. o liczbie wolnych miejsc w szkole w roku szkolnym 2014/2015

 
podstawa prawna:
Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
 
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Gimnazjum w Łęknicy informuje, że nabór do klasy I – wszej w roku szkolnym 2014/2015 będzie prowadzony na wolne miejsca w szkole w terminie
do 08.07.2014 r.
 
Liczba wolnych miejsc wynosi:
 
  1. Klasa I - 25 uczniów
Łęknica, 20.06.2014 r. Sławomira Marszałek
( miejscowość i data) (pieczęć i podpis dyrektora)

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomira Marszałek Data wprowadzenia do BIP 2014-06-23 13:36:20
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-06-23 13:38:36
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-06-23 14:39:05
Artykuł był wyświetlony: 17412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-06-09 07:59:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się.

Do kogo skierowana jest oferta telefonu? Do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.

Czy to telefon dla mnie?
Tak, jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko popadło w nadmierne zaabsorbowanie internetem i komputerem, a wirtualna rzeczywistość staje się dla niego ważniejsza niż realni znajomi i przyjaciele.
Tak, jeśli granie doprowadziło Cię do kłopotów finansowych lub rodzinnych, zdarza Ci się grać do ostatniej złotówki lub pożyczać pieniądze na granie.
Tak, jeśli masz poczucie, że poszukiwanie doświadczeń seksualnych wymyka Ci się spod kontroli, podejmujesz zachowania ryzykowne dla zdrowia lub naruszające prawo. Jeśli seks przestał był przyjemnością a stał się wewnętrznym przymusem.
Tak, jeśli z powodu zaabsorbowania pracą zapominasz o ważnych uroczystościach rodzinnych i sprawach swoich dzieci. Jeśli poświęcasz pracy dużo więcej myśli, czasu i energii niż realizowaniu pasji, rozrywkom, sportowi i związkom z partnerem, dziećmi, rodziną.

Działalność telefonu zaufania obejmuje:
- prowadzenie konsultacji telefonicznych dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich
- rozwijanie i udostępnianie bazy informacji o lokalnie działających specjalistach i instytucjach prowadzących terapię uzależnień behawioralnych
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych
Konsultacje telefoniczne prowadzą doświadczeni specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przeszkoleni w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych.

Nowy telefon zaufania 801-889-880 jest czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17 do 22. Koszt połączenia to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora.

Projekt uruchomienia i prowadzenia telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych dofinansowywany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Sztrajbel Data wprowadzenia do BIP 2014-06-09 07:59:22
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-06-09 07:59:26
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-06-09 07:59:26
Artykuł był wyświetlony: 17462 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu