ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KAMPANIA: „Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz!”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-05 12:58:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
To hasło kampanii edukacyjnej, prowadzonej przez Łużycki Związek Gmin. Na jej realizację związek pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Łużycki Związek Gmin jest jednym z pięciu laureatów konkursu na najlepszą kampanię edukacyjnej w obszarze gospodarki odpadami ogłoszonego przez WFOŚiGW. Wykonawcą kampanii jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie
Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w obszarze gospodarki odpadami poprzez ukształtowanie przyzwyczajeń i nawyków zmierzających do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz prawidłowej segregacji u źródła.
Swoim zasięgiem obejmie mieszkańców gmin należących do 15 gmin Łużyckiego Związku Gmin: Brody, Gozdnica, Gubin (miasto), Iłowa, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Żagań (gmina i miasto), Żary (gmina i miasto).
 
Kampania rozpoczęła się w czerwcu i potrwa do października 2016 r. Działania w ramach kampanii będą prowadzone w 2 etapach:
 1. I etap: czerwiec – sierpień 2016 r.
  Przygotowanie materiałów edukacyjnych: broszur „Kodeks dobrych praktyk ekologicznych”, kolorowanek ekologicznych dla dzieci, plansz edukacyjnych oraz opracowanie strony kampanii.
 2. II etap: wrzesień – październik 2016 r.
  Organizacja działań edukacyjnych: konkursów ekologicznych, warsztatów edukacyjnych w ZZO Marszów, eventów podczas obchodów Sprzątania Świata, emisja publikacji edukacyjnych w prasie.
Głównymi odbiorcami kampanii są dzieci i młodzież.
Do tej grupy skierowano najwięcej działań edukacyjnych tj. konkursy, warsztaty oraz eventy. W ramach konkursów dzieci będą miały za zadanie przygotować grupową pracę przestrzenną przedstawiającą obieg odpadów. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych ( klasy I-III, IV-VI szkół podstawowych oraz szkoły gimnazjalne). W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów odbędą się warsztaty edukacyjne dla uczniów z 15 gmin ŁZG. Podczas warsztatów dzieci zwiedzą zakład i wezmą udział w zajęciach ekologicznych. Eventy, które zostaną zorganizowane w Żaganiu i w Żarach będą połączone z obchodami Sprzątania Świata. Podczas eventów zostaną przeprowadzone konkurencje i zabawy związane z gospodarką odpadami. Celem eventów jest promocja postaw zmierzających do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów.
Dla osób dorosłych dedykowana jest broszura pt. „Kodeks dobrych praktyk ekologicznych” oraz publikacje edukacyjne w prasie. W broszurze zawarto niezbędne informacje na temat prawidłowej segregacji odpadów u źródła, zasady ekologicznych zakupów, porady jak zostać ekokonsumentem oraz na czym polega zasada 3R. Elektroniczną wersję broszury można pobrać na stronie www.edu.lzg.com.pl.

 
Więcej informacji na temat kampanii na stronach: www.edu.lzg.com.pl. oraz na https://www.facebook.com/ekoszkola.marszow/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2016-09-05 12:58:21
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-09-05 12:58:25
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-09-05 12:58:25
Artykuł był wyświetlony: 8491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Newsletter LGD Grupy Łużyckiej - informacje o spotkaniach i dotacjach - sierpień 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-01 08:05:25

SPOTKANIE

Środa z Funduszami dla… instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację” – 07.09.2016 r.
 
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację”, które odbędą się 7 września 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.
 
Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków na inwestycje związane z e-administracją i cyfryzacją w ramach planowanych form wsparcia w okresie programowania 2014-2020. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki.
 
Spotkania odbędą się 7 września 2016 r. w godzinach 10:00-13:00
 • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0);
 • w Gorzowie Wielkopolskim: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216, piętro II).
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o wypełnienie formularza poniżej. Na zgłoszenia czekamy w dniach 24 sierpnia 2016 r. do 6 września 2016 roku. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o wypełnienie formularza poniżej. Na zgłoszenia czekamy w dniach 24 sierpnia 2016 r. do 6 września 2016 roku. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wielkopolskim).
 
FORMULARZ
 
Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/-/sroda-z-funduszami-dla-instytucji-publicznych-na-e-administracje-i-cyfryzac-1
 
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.
 
Serdecznie zapraszamy!

KONKURSY

"Równać Szanse”
Do 25 października trwa nabór w Regionalnym Konkursie Grantowym "Równać Szanse". Na działania młodzieży można otrzymać grant w wysokości 8 500 zł! Zapraszamy do aplikowania.
Czas na projekt dla młodych, otwartych osób w Waszej miejscowości!
Ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2016”. Zapraszamy do konkursu fundacje i stowarzyszenie, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status lokalnego realizatora skutecznych działań dla młodzieży.
Start w Regionalnym Konkursie Grantowym to szansa na dotację do 8 500 zł na projekt 6-miesięczny (trwający od 1 lutego do 31 sierpnia 2017 r.).
Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, o godzinie 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na naszej stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.
W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach.
Zaproście młodych ludzi do wspólnego przygotowania projektu, który pozwoli im lepiej poznać siebie i swoje środowisko! Odkryć samych siebie i swoje możliwości! Poznać ludzi, organizacje i instytucje, które gotowe są wspólnie z młodymi zmieniać ich świat!
Więcej informacji na stronie www.rownacszanse.pl lub u Partnera Regionalnego, którym jest Stowarzyszenie Instytut Zachodni www.siz.poznan.pl, zakładka Równać Szanse.
Dotacje na innowacje społeczne dla osób zależnych
Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych), wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin końcowy naboru wniosków 30 września 2016 roku.
Celem głównym projektu jest wsparcie procesu inkubacji innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu całej Polski.
Grupą docelową projektu są odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań, tj. osoby zależne wraz z opiekunami, w szczególności: opiekunowie osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego oraz opiekunowie osób starszych.
Grantobiorcą (innowatorem społecznym) może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-09-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2016-09-01 08:05:25
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-09-01 08:05:43
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-09-01 08:05:43
Artykuł był wyświetlony: 8651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-23 12:01:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy pok. 104 I piętro
w terminie od 1 września do 15 września 2016r.
 
Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. – o pomocy społecznej tj. kwoty 514 zł na osobę (netto).Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1) rodziców albo pełnoletniego ucznia;
2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2.
3) świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
 1. wniosku, na którym określona jest data wpływu do Urzędu,
 2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku), tj.:
 3. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
 4. zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 5. zaświadczenie, oświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach,
 6. zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z OPS – zaliczka alimentacyjna,
 8. odcinek renty/emerytury,
 9. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.
Jednocześnie informuje się, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.
W przypadku uczniów pobierających naukę poza terenem Gminy Łęknica należy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki.
 
WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH
 
Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych rachunków i faktur. Faktury/rachunki powinny być wystawione na wnioskodawcę. Paragony nie będą brane pod uwagę. Katalog wydatków dostępny w UM pok.104 I piętro.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2016-08-23 12:01:49
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-08-23 12:01:54
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-08-23 12:01:54
Artykuł był wyświetlony: 8731 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAMKNIĘCIE PRZEJAZDU NA MOŚCIE GRANICZNYM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-12 15:01:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski w Łęknicy uprzejmie informuje, że od dnia
29.08.2016 do dnia 31.08.2016,
ruch samochodowy na moście będzie zamknięty.
Ruch pieszych odbywał się będzie bez utrudnień.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-08-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztofa Terpińska Data wprowadzenia do BIP 2016-08-12 15:01:59
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-08-12 15:02:05
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-08-12 15:02:05
Artykuł był wyświetlony: 8827 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zamówienie publiczne na dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego - MZK w Łęknicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-09 15:13:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Treść ogłoszenia na stronie BIP MZK w Łęknicy:
http://mzk.umleknica.pl/zamowienia_publiczne/11/2/Dostawa_oleju_napedowego_grzewczego_Ekoterm_Plus_lub_rownowaznego/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-08-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Milena Golon Data wprowadzenia do BIP 2016-08-09 15:13:05
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-08-09 15:13:09
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-08-09 15:13:46
Artykuł był wyświetlony: 8884 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dofinansowanie na zmianę lub budowę systemu ogrzewania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-18 10:42:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Pobierz: Uchwała, wniosek o dofinansowanie, wniosek o płatność.
Nie będą rozpatrywane wnioski złożone przed 22 lipca 2016 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-07-18 10:42:58
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-07-18 10:43:10
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-07-18 10:51:43
Artykuł był wyświetlony: 9294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą - Fundusze Europejskie - 19.07.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-13 08:03:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą - Fundusze Europejskie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztofa Terpińska Data wprowadzenia do BIP 2016-07-13 08:03:54
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-07-13 08:04:03
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-07-13 08:04:03
Artykuł był wyświetlony: 8638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-23 07:36:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-06-23 07:36:45
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 07:39:57
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-06-23 07:39:57
Artykuł był wyświetlony: 8926 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lokalny Program Rewitalizacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-06 13:30:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
     W mieście Łęknica realizowane są działania umożliwiające stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji, w którym zamieszczone zostaną planowane do realizacji projekty rewitalizacyjne, poprzedzone kompleksową diagnozą potrzeb mieszkańców miejscowości.
Lokalny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem strategicznym, umożliwiającym staranie się o środki unijne na projekty infrastrukturalne oraz społeczne.
Uchwałą NR XVIII.106.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Łęknicy przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęknica do roku 2020.
Burmistrz Łęknicy zarządzeniem NR 197.2016 z dnia 4 maja 2016 r. powołał Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Łęknica.
Na chwilę obecną, przeprowadzonych zostało pięć spotkań Zespołu ds. Rewitalizacji, podczas których dyskutowano nad inicjatywami, które są kluczowe dla mieszkańców oraz wskazywano projekty mające możliwość uzyskania wsparcia ze środków unijnych. Zespół ds. Rewitalizacji ma na celu zapewnienie kompleksowości programu, poprzez uczestnictwo w nim mieszkańców reprezentujących środowisko edukacyjne, kultury, bezpieczeństwa, a także przedstawicieli Urzędu Miasta.
Na terenie Łęknicy została również przeprowadzona ankieta wśród 200 mieszkańców, która pozwoliła na określenie działań koniecznych do podjęcia, w ramach odnowy miejscowości.
Ponadto zorganizowane zostały dwa spotkania z mieszkańcami (23 i 31 maja), podczas których poruszono sprawy związane z wyznaczeniem obszaru poddanego procesom odnowy infrastrukturalnej oraz społecznej. Omawiano również projekty rewitalizacyjne, na które będzie pozyskiwane wsparcie ze środków unijnych. Mieszkańcy zasugerowali ponadto wiele dodatkowych rozwiązań, które zostaną ujęte w ramach planowanych działań projektowych.
W procesie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, kluczowy jest głos mieszkańców, dlatego w drugiej połowie czerwca zostaną zrealizowane kolejne spotkania z mieszkańcami, podczas których przedstawione zostaną szczegółowe założenia dokumentu strategicznego.
W najbliższym czasie, poinformujemy o dalszych działaniach w ramach tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Zapraszamy do udziału w tworzeniu programu.
 
Osoba do kontaktu:
Marcin Perczyński                    tel. 683624718                      
Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-06-06 13:30:58
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-06-06 13:31:04
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-06-06 13:31:04
Artykuł był wyświetlony: 9884 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyjęcia pacjentek w gabinecie ginekologicznym w Łęknicy w miesiącu czerwiec 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-02 12:34:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dzień przyjęcia
Godziny przyjęć
 
8.06.2016r. środa
1430
15.06.2016r. środa
1430
20.06.2016r. poniedziałek
1100
28.06.2016r. wtorek
1300
29.06.2016r. środa
1430
 
Prywatny gabinet ginekologiczny – lek. med. Bartłomiej Wydra
Rejestracja telefoniczna 663-730-535

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Mazurek Data wytworzenia informacji: 2016-06-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Mazurek Data wprowadzenia do BIP 2016-06-02 12:34:45
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-06-02 12:34:50
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-06-02 12:36:22
Artykuł był wyświetlony: 9845 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu