ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Lokalny Program Rewitalizacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-06 13:30:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
     W mieście Łęknica realizowane są działania umożliwiające stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji, w którym zamieszczone zostaną planowane do realizacji projekty rewitalizacyjne, poprzedzone kompleksową diagnozą potrzeb mieszkańców miejscowości.
Lokalny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem strategicznym, umożliwiającym staranie się o środki unijne na projekty infrastrukturalne oraz społeczne.
Uchwałą NR XVIII.106.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Łęknicy przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęknica do roku 2020.
Burmistrz Łęknicy zarządzeniem NR 197.2016 z dnia 4 maja 2016 r. powołał Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Łęknica.
Na chwilę obecną, przeprowadzonych zostało pięć spotkań Zespołu ds. Rewitalizacji, podczas których dyskutowano nad inicjatywami, które są kluczowe dla mieszkańców oraz wskazywano projekty mające możliwość uzyskania wsparcia ze środków unijnych. Zespół ds. Rewitalizacji ma na celu zapewnienie kompleksowości programu, poprzez uczestnictwo w nim mieszkańców reprezentujących środowisko edukacyjne, kultury, bezpieczeństwa, a także przedstawicieli Urzędu Miasta.
Na terenie Łęknicy została również przeprowadzona ankieta wśród 200 mieszkańców, która pozwoliła na określenie działań koniecznych do podjęcia, w ramach odnowy miejscowości.
Ponadto zorganizowane zostały dwa spotkania z mieszkańcami (23 i 31 maja), podczas których poruszono sprawy związane z wyznaczeniem obszaru poddanego procesom odnowy infrastrukturalnej oraz społecznej. Omawiano również projekty rewitalizacyjne, na które będzie pozyskiwane wsparcie ze środków unijnych. Mieszkańcy zasugerowali ponadto wiele dodatkowych rozwiązań, które zostaną ujęte w ramach planowanych działań projektowych.
W procesie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, kluczowy jest głos mieszkańców, dlatego w drugiej połowie czerwca zostaną zrealizowane kolejne spotkania z mieszkańcami, podczas których przedstawione zostaną szczegółowe założenia dokumentu strategicznego.
W najbliższym czasie, poinformujemy o dalszych działaniach w ramach tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Zapraszamy do udziału w tworzeniu programu.
 
Osoba do kontaktu:
Marcin Perczyński                    tel. 683624718                      
Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-06-06 13:30:58
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-06-06 13:31:04
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-06-06 13:31:04
Artykuł był wyświetlony: 8973 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyjęcia pacjentek w gabinecie ginekologicznym w Łęknicy w miesiącu czerwiec 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-02 12:34:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dzień przyjęcia
Godziny przyjęć
 
8.06.2016r. środa
1430
15.06.2016r. środa
1430
20.06.2016r. poniedziałek
1100
28.06.2016r. wtorek
1300
29.06.2016r. środa
1430
 
Prywatny gabinet ginekologiczny – lek. med. Bartłomiej Wydra
Rejestracja telefoniczna 663-730-535

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Mazurek Data wytworzenia informacji: 2016-06-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Mazurek Data wprowadzenia do BIP 2016-06-02 12:34:45
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-06-02 12:34:50
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-06-02 12:36:22
Artykuł był wyświetlony: 8925 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-02 08:39:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 205.2016
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 31 maja 2016r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz 446), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do najmu niezabudowaną nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 01.06.2016r. - 21.06.2016r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2016-06-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2016-06-02 08:39:24
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2016-06-02 08:41:17
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2016-06-02 08:41:17
Artykuł był wyświetlony: 8201 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-02 08:30:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 206.2016
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 31 maja 2016r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz 446), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej niezabudowane nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 01.06.2016r. do 21.06.2016r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2016-06-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2016-06-02 08:30:56
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2016-06-02 08:35:19
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2016-06-02 08:35:18
Artykuł był wyświetlony: 7992 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Badanie struktury gospodarstw rolnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-30 09:12:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Brzezińska Data wytworzenia informacji: 2016-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2016-05-30 09:12:56
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-05-30 09:16:34
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-05-30 09:16:34
Artykuł był wyświetlony: 7887 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs na "Najładniejszą posesję Gminy Łęknica w 2016 r."

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-23 10:47:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Łęknicy ogłasza konkurs na:
"Najładniejszą posesję Gminy Łęknica w 2016 r."

Konkurs prowadzony jest w kategoriach:
1) Najładniejsza posesja indywidualna;
2) Najładniejsza posesja wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne za zajęcie I lub II miejsca.
Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać do 15 czerwca 2016 r.  Warunkiem  przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz pisemne zgłoszenie  na karcie konkursowej.
Kartę konkursową można pobrać w Urzędzie Miasta w Łęknicy, pok. 201.
Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem tel. 68 36 24 711,
68 36 24 707. Zapraszamy!


                                                                                                         Burmistrz Łęknicy
                                                                                                          (-) Piotr Kuliniak  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Małecka Data wytworzenia informacji: 2016-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2016-05-23 10:47:16
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-05-23 10:47:28
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-05-23 10:47:27
Artykuł był wyświetlony: 7542 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęknica do roku 2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-19 12:00:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-05-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-05-19 12:00:21
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-05-19 12:00:27
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-05-19 14:01:32
Artykuł był wyświetlony: 7046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA dot. zamknięcia mostu granicznego dla ruchu samochodowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-10 10:23:59

INFORMACJA

 
W związku z nieprzewidzianymi utrudnieniami w wykonywaniu robót budowlanych prowadzonych po stronie niemieckiej z przykrością informuję, że termin przywrócenia ruchu samochodowego na moście granicznym uległ przesunięciu. Deklarowaną przez Urząd Miejski w Bad Muskau datą jest 27.05.2016r.

Burmistrz Łęknicy 
( - ) Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztofa Terpińska Data wytworzenia informacji: 2016-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Kuliniak Data wprowadzenia do BIP 2016-05-10 10:23:59
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-05-10 10:24:04
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-05-10 10:24:04
Artykuł był wyświetlony: 7397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAMKNIĘCIE PRZEJAZDU NA MOŚCIE GRANICZNYM PRZY TARGOWISKU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-09 14:00:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAMKNIĘCIE PRZEJAZDU
NA MOŚCIE GRANICZNYM
PRZY TARGOWISKU
 
 
Urząd Miejski w Łęknicy uprzejmie informuje, że od dnia
04.04.2016 do dnia 09.05.2016,
ruch samochodowy na moście będzie zamknięty.
Ruch pieszych odbywał się będzie bez utrudnień.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-03-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztofa Terpińska Data wprowadzenia do BIP 2016-03-09 14:00:35
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-03-09 14:02:42
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-03-09 14:02:42
Artykuł był wyświetlony: 9402 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-10 07:23:33

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu