ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-07-24
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych o dodatkową wysepkę z dwustronnym dystrybutorem oraz powiększenie wiaty na terenie działki 106/3 obręb 0001 w Łęknicy
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-07-24
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 1.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych o dodatkową wysepkę z dwustronnym dystrybutorem oraz powiększenie wiaty na terenie działki nr 106/3 obręb 0001 w Łęknicy
Lp: 3
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2018-05-08
Zakres przedmiotowy
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i 3a ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Lp: 4
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2018-04-27
Zakres przedmiotowy
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz art. 64 ust 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Lp: 5
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2018-04-26
Zakres przedmiotowy
Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żarach na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-03-27
Zakres przedmiotowy
Realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych o dodatkową wysepkę z dwustronnym dystrybutorem oraz powiększenie wiaty na terenie działki nr 106/3.