ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-08-07
Zakres przedmiotowy
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu z dnia 07.08.2019r. nr WR.RZŚ.435.939.2019.AJ
Lp: 2
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-07-23
Zakres przedmiotowy
Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23.07.2019r. nr WZŚ.4220.381.2019.SL
Lp: 3
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-07-18
Zakres przedmiotowy
Opinia z dnia 18.07.2019r. nr NZ.771.R.172.2019 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach
Lp: 4
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-07-17
Zakres przedmiotowy
Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17.07.2019r. nr WZŚ.4220.366.2019.PT
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-07-11
Zakres przedmiotowy
Budowa stacji regazyfikacji LNG=125m3/h wraz z układem redukcyjno - pomiarowym w m. Łęknica na działce 282/26
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-07-11
Zakres przedmiotowy
Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żarach z dnia 10.07.2019r. nr NZ.771.R.156.2019
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-06-11
Zakres przedmiotowy
Budowa stacji paliw płynnych na terenie działki 79/4 obręb 0001 w Łęknicy
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-07-24
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych o dodatkową wysepkę z dwustronnym dystrybutorem oraz powiększenie wiaty na terenie działki 106/3 obręb 0001 w Łęknicy
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-07-24
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 1.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych o dodatkową wysepkę z dwustronnym dystrybutorem oraz powiększenie wiaty na terenie działki nr 106/3 obręb 0001 w Łęknicy
Lp: 10
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2018-05-08
Zakres przedmiotowy
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i 3a ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Nawigacja między stronami listy informacji