ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4081
BIP archiwalny do maja 2012 132

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 604777
Sprawy w województwie 74619
Wakaty w województwie 6353
Zamówienia pub. w województwie 10837
KONTAKT 12390
Telefony 12162
Cyfrowy urząd, e-usługi 51803
Informator SMS 79
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 7822
Program parnterski 5236
Druki do pobrania 4696
Podstawy prawne 6511
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 5551
Wykaz numerów kart aktywnych 9069
Karta Dużej Rodziny 9267
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
RODZINA 500 plus 9884
Sprawy petentów 5908
Urząd Gminy 61
Dane podstawowe 37032
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 24440
Godziny urzędowania 5644
Telefony 18436
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 6183
Struktura organizacyjna Urzędu 63835
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4300
Prawo lokalne 23338
Baza aktów własnych 1027
Bip archiwum 9842
Budżet 125
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 68664
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 17644
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 34727
Opinie RIO 864
Podatki i opłaty lokalne 580
Zagospodarowanie przestrzenne 501
Zarządzenia Kierownika Urzędu 14957
Protokoły z kontroli 4789
Dokumenty strategiczne 10763
Statut Gminy 13802
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 28354
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Rada Miejska 12305
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Komisje Rady 7810
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 129
Archiwum protkoły z sesji RM 30367
Interpelacje i zapytania radnych 0
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Co i jak załatwić 60
Działalność gosp., koncesje, stypendia, zameldowanie cudzoziemca 54495
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 69494
Infrastruktura techniczna 40808
Podatki, umorzenia 35023
Sprawy dot. targowiska 12432
USC - Urząd Stanu Cywilnego 79810
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 7596
Gospodarka odpadami 60131
Wnioski dla przedsiębiorców 7949
Wnioski dla mieszkańców 20131
Sprawozdania 11865
Ośrodek pomocy społecznej 37752
Informacja o stanie mienia komunalnego 22588
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 168029
RODO 1542
RODO OPS 1058
Przetargi 193902
Przetargi do V.2012 53435
Jednostki organizacyjne 119
Miejski Zakład Komunalny 27023
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 13282
Ośrodek Pomocy Społecznej 13055
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 7640
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 6309
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 23015
Gimnazjum w Łęknicy 9632
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 5603
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 9761
Rejestr informacji o środowisku 4541
Informacje, ogłoszenia 316266
Zamówienia publiczne 100073
Aktualne 199961
W toku 130904
Wyniki 129834
Archiwalne 118477
Wyniki innych postępowań 110283
Zamówienia poniżej 30 tys Euro 28237
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 268824
Zasady Przejrzystości Urzędu 105862
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 32781
Ogłoszenia o pracy 45595
Aktualne 16843
W toku 20115
Wyniki 162647
Ogłoszenia do V.2012 9899
Regulamin naboru 6168
Administracja publiczna, stan prawny 5995
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Prawo miejscowe 2866
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 154
Ochrona środowiska 628
Wykaz dokumentów 223
Sprawozdania z próbek wody 224
Program ochrony środowiska 244
Usuwanie azbestu 230
Wykazy lekarzy weterynarii 246
Rejestr decyzji środowiskowych 230
Rejestr informacji o środowisku 2977
Plan gospodarki niskoemisyjnej 2615
Inne dokumenty 238
Oświadczenia majątkowe 554846
Wybory 5637
Wybory samorządowe 0
2018 21937
2014 62016
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 6344
2015 26403
2011 3197
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 435
2015 59388
Wybory do Parlamentu Europejskiego 38026
Przedterminowe na Burmistrza 58546
Uzupełniające do Rady Miejskiej 66699
Galerie zdjęć 12041
Organizacje pozarządowe (NGO) 2189
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 83302
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 51024
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 2693
Otwarty Konkurs Ofert 100812
Warunki i tryb finansowania sportu 4903
Miesięcznik INFO NGO 6
Oświata 4323
Projekty 681
Referenda 29141
Gospodarka odpadami 1391
Petycje 1912
Ustawa 3755
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 21128
Łowiectwo 746
Informacja geoprzestrzenna 253

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2406246
Redakcja biuletynu 49110
Mapa serwisu 5431
Statystyki 5516
Kanały RSS 4829
Kontakt 79162

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy