ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4192
BIP archiwalny do maja 2012 132

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 639655
Sprawy w województwie 79379
Wakaty w województwie 6643
Zamówienia pub. w województwie 11089
KONTAKT 13025
Telefony 12779
Cyfrowy urząd, e-usługi 53830
Informator SMS 452
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 8219
Program parnterski 5504
Druki do pobrania 4931
Podstawy prawne 6866
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 5862
Wykaz numerów kart aktywnych 9605
Karta Dużej Rodziny 9625
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
RODZINA 500 plus 10323
Sprawy petentów 6033
Urząd Gminy 63
Dane podstawowe 38123
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 25693
Godziny urzędowania 5818
Telefony 19198
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 6373
Struktura organizacyjna Urzędu 66775
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4307
Prawo lokalne 24207
Baza aktów własnych 1031
Bip archiwum 10238
Budżet 125
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 73095
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 18576
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 36118
Opinie RIO 914
Podatki i opłaty lokalne 585
Zagospodarowanie przestrzenne 517
Zarządzenia Kierownika Urzędu 15506
Protokoły z kontroli 4870
Dokumenty strategiczne 11258
Statut Gminy 14253
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 29042
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Rada Miejska 13135
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Komisje Rady 8221
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 194
Archiwum protkoły z sesji RM 31883
Interpelacje i zapytania radnych 0
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Co i jak załatwić 65
Działalność gosp., koncesje, stypendia, zameldowanie cudzoziemca 56244
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 72398
Infrastruktura techniczna 42627
Podatki, umorzenia 36334
Sprawy dot. targowiska 12868
USC - Urząd Stanu Cywilnego 83838
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 7853
Gospodarka odpadami 62856
Wnioski dla przedsiębiorców 8417
Wnioski dla mieszkańców 21362
Sprawozdania 12591
Ośrodek pomocy społecznej 39361
Informacja o stanie mienia komunalnego 23353
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 181420
RODO 1832
RODO OPS 1297
Przetargi 203981
Przetargi do V.2012 55630
Jednostki organizacyjne 129
Miejski Zakład Komunalny 27825
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 13802
Ośrodek Pomocy Społecznej 13558
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 7930
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 6542
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 24451
Gimnazjum w Łęknicy 9911
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 5881
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 10059
Rejestr informacji o środowisku 5486
Informacje, ogłoszenia 331830
Zamówienia publiczne 111463
Aktualne 211911
W toku 140514
Wyniki 140127
Archiwalne 126978
Wyniki innych postępowań 119438
Zamówienia poniżej 30 tys Euro 34911
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 277599
Zasady Przejrzystości Urzędu 112452
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 34642
Ogłoszenia o pracy 47832
Aktualne 17735
W toku 21577
Wyniki 175448
Ogłoszenia do V.2012 10263
Regulamin naboru 6350
Administracja publiczna, stan prawny 6128
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Prawo miejscowe 2866
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 154
Ochrona środowiska 714
Wykaz dokumentów 258
Sprawozdania z próbek wody 260
Program ochrony środowiska 286
Usuwanie azbestu 266
Wykazy lekarzy weterynarii 282
Rejestr decyzji środowiskowych 271
Rejestr informacji o środowisku 3756
Plan gospodarki niskoemisyjnej 3289
Inne dokumenty 279
Oświadczenia majątkowe 594660
Wybory 5651
Wybory samorządowe 0
2018 26915
2014 64117
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 6412
2015 27940
2011 3388
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 444
2015 62082
Wybory do Parlamentu Europejskiego 38887
2019 1386
Przedterminowe na Burmistrza 61030
Uzupełniające do Rady Miejskiej 69313
Galerie zdjęć 12440
Organizacje pozarządowe (NGO) 2302
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 86095
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 53746
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 2762
Otwarty Konkurs Ofert 110330
Warunki i tryb finansowania sportu 5074
Miesięcznik INFO NGO 6
Oświata 5120
Projekty 911
Referenda 30358
Gospodarka odpadami 1400
Petycje 1982
Ustawa 3970
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 22309
Łowiectwo 1045
Informacja geoprzestrzenna 253

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2533234
Redakcja biuletynu 49758
Mapa serwisu 5560
Statystyki 5622
Kanały RSS 4935
Kontakt 82868

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy