ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3981
BIP archiwalny do maja 2012 132

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 545335
Sprawy w województwie 67695
Wakaty w województwie 5861
Zamówienia pub. w województwie 10419
KONTAKT 11512
Telefony 11113
Cyfrowy urząd, e-usługi 48171
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 7108
Program parnterski 4700
Druki do pobrania 4271
Podstawy prawne 5833
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 4986
Wykaz numerów kart aktywnych 8146
Karta Dużej Rodziny 8613
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
RODZINA 500 plus 9043
Urząd Gminy 55
Dane podstawowe 35009
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 22422
Godziny urzędowania 5317
Telefony 17080
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 5837
Struktura organizacyjna Urzędu 58775
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4284
Sprawy petentów 5651
Organy 4
Burmistrz 26664
Rada Miejska 10755
Komisje Rady 7015
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Archiwum protkoły z sesji RM 27257
Prawo lokalne 21538
Baza aktów własnych 1018
Bip archiwum 9076
Budżet 125
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 60757
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 16046
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 31894
Opinie RIO 747
Podatki i opłaty lokalne 562
Zagospodarowanie przestrzenne 469
Zarządzenia Kierownika Urzędu 13894
Protokoły z kontroli 4629
Dokumenty strategiczne 9818
Statut Gminy 12988
Jednostki organizacyjne 89
Miejski Zakład Komunalny 25468
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 12426
Ośrodek Pomocy Społecznej 12093
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 7097
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 5895
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 20817
Gimnazjum w Łęknicy 9138
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 5138
Co i jak załatwić 49
Działalność gosp., koncesje, stypendia, zameldowanie cudzoziemca 51366
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 63987
Infrastruktura techniczna 37580
Podatki, umorzenia 32346
Sprawy dot. targowiska 11584
USC - Urząd Stanu Cywilnego 72366
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 7098
Gospodarka odpadami 55485
Wnioski dla przedsiębiorców 7098
Wnioski dla mieszkańców 17949
Sprawozdania 10419
Ośrodek pomocy społecznej 34625
Informacja o stanie mienia komunalnego 21230
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 144590
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 9141
Rejestr informacji o środowisku 2892
RODO 976
RODO OPS 658
Przetargi 174007
Przetargi do V.2012 49347
Informacje, ogłoszenia 288386
Zamówienia publiczne 79845
Aktualne 178425
W toku 113092
Wyniki 111008
Archiwalne 102216
Wyniki innych postępowań 92887
Zamówienia poniżej 30 tys Euro 15639
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 251397
Zasady Przejrzystości Urzędu 94475
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 29391
Ogłoszenia o pracy 42373
Aktualne 15146
W toku 17536
Wyniki 144082
Ogłoszenia do V.2012 9190
Regulamin naboru 5825
Administracja publiczna, stan prawny 5720
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Prawo miejscowe 2866
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 154
Ochrona środowiska 390
Wykaz dokumentów 146
Sprawozdania z próbek wody 146
Program ochrony środowiska 159
Usuwanie azbestu 147
Wykazy lekarzy weterynarii 146
Rejestr decyzji środowiskowych 151
Rejestr informacji o środowisku 1501
Plan gospodarki niskoemisyjnej 1488
Inne dokumenty 148
Oświadczenia majątkowe 483737
Gospodarka odpadami 1379
Wybory 5611
Wybory samorządowe 0
2018 11099
2014 57829
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 6196
2015 23832
2011 2834
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 420
2015 54277
Wybory do Parlamentu Europejskiego 35029
Przedterminowe na Burmistrza 53864
Uzupełniające do Rady Miejskiej 61596
Galerie zdjęć 11305
Referenda 26960
Oświata 2985
Organizacje pozarządowe (NGO) 2140
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 78019
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 45938
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 2551
Otwarty Konkurs Ofert 86854
Warunki i tryb finansowania sportu 4594
Miesięcznik INFO NGO 6
Petycje 1726
Ustawa 3358
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 19003
Projekty 162
Informacja geoprzestrzenna 253
Łowiectwo 143

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2163784
Redakcja biuletynu 47720
Mapa serwisu 5155
Statystyki 5285
Kanały RSS 4593
Kontakt 72873

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy