ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3832
BIP archiwalny do maja 2012 127

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 488858
Sprawy w województwie 61475
Wakaty w województwie 5395
Zamówienia pub. w województwie 9962
KONTAKT 10691
Telefony 10067
Cyfrowy urząd, e-usługi 44643
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 6439
Program parnterski 4214
Druki do pobrania 3848
Podstawy prawne 5218
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 4466
Wykaz numerów kart aktywnych 7159
Karta Dużej Rodziny 7988
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
RODZINA 500 plus 8054
Urząd Gminy 46
Dane podstawowe 33090
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 20437
Godziny urzędowania 4988
Telefony 15400
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 5463
Struktura organizacyjna Urzędu 53769
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4259
Sprawy petentów 5437
Organy 4
Burmistrz 25192
Rada Miejska 9972
Komisje Rady 6498
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Archiwum protkoły z sesji RM 24572
Prawo lokalne 19997
Baza aktów własnych 1009
Bip archiwum 8413
Budżet 125
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 53811
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 14533
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 29218
Opinie RIO 636
Podatki i opłaty lokalne 540
Zagospodarowanie przestrzenne 443
Zarządzenia Kierownika Urzędu 12848
Protokoły z kontroli 4477
Dokumenty strategiczne 8990
Statut Gminy 12127
Jednostki organizacyjne 89
Miejski Zakład Komunalny 23897
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 11628
Ośrodek Pomocy Społecznej 11150
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 6607
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 5510
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 18015
Gimnazjum w Łęknicy 8687
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 4643
Co i jak załatwić 29
Działalność gosp., koncesje, stypendia, zameldowanie cudzoziemca 48236
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 58774
Infrastruktura techniczna 34596
Podatki, umorzenia 29955
Sprawy dot. targowiska 10762
USC - Urząd Stanu Cywilnego 65552
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 6606
Gospodarka odpadami 51453
Wnioski dla przedsiębiorców 6269
Wnioski dla mieszkańców 15826
Sprawozdania 8932
Ośrodek pomocy społecznej 31758
Informacja o stanie mienia komunalnego 19770
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 128163
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 8550
Rejestr informacji o środowisku 1509
RODO 222
RODO OPS 154
Przetargi 156235
Przetargi do V.2012 45676
Informacje, ogłoszenia 261055
Zamówienia publiczne 60606
Aktualne 157368
W toku 96238
Wyniki 93309
Archiwalne 85920
Wyniki innych postępowań 76778
Zamówienia poniżej 30 tys Euro 5915
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 231787
Zasady Przejrzystości Urzędu 83657
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 26013
Ogłoszenia o pracy 39612
Aktualne 13642
W toku 15189
Wyniki 127078
Ogłoszenia do V.2012 8541
Regulamin naboru 5456
Administracja publiczna, stan prawny 5474
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Prawo miejscowe 2828
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 154
Ochrona środowiska 171
Wykaz dokumentów 49
Sprawozdania z próbek wody 51
Program ochrony środowiska 51
Usuwanie azbestu 47
Wykazy lekarzy weterynarii 47
Rejestr decyzji środowiskowych 51
Rejestr informacji o środowisku 192
Plan gospodarki niskoemisyjnej 460
Inne dokumenty 48
Oświadczenia majątkowe 418135
Gospodarka odpadami 1363
Wybory 5505
Wybory samorządowe 0
2014 53752
2018 3680
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 6047
2015 21198
2011 2503
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 408
2015 49300
Wybory do Parlamentu Europejskiego 32218
Przedterminowe na Burmistrza 49551
Uzupełniające do Rady Miejskiej 56722
Galerie zdjęć 10521
Referenda 24494
Oświata 1835
Organizacje pozarządowe (NGO) 2100
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 73178
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 40778
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 2411
Otwarty Konkurs Ofert 74387
Warunki i tryb finansowania sportu 4303
Miesięcznik INFO NGO 6
Petycje 1574
Ustawa 3017
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 16826
Informacja geoprzestrzenna 253

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1950945
Redakcja biuletynu 46403
Mapa serwisu 4924
Statystyki 5070
Kanały RSS 4368
Kontakt 66383

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy