Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4627
BIP archiwalny do maja 2012 132

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 726799
Sprawy w województwie 86320
Wakaty w województwie 7224
Zamówienia pub. w województwie 11513
KONTAKT 14146
Telefony 14335
Cyfrowy urząd, e-usługi 59337
Informator SMS 1284
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 9054
Program parnterski 6211
Druki do pobrania 5501
Podstawy prawne 7618
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 6561
Wykaz numerów kart aktywnych 11267
Karta Dużej Rodziny 10304
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
RODZINA 500 plus 11364
Sprawy petentów 6248
Urząd Gminy 68
Dane podstawowe 40577
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 29230
Godziny urzędowania 6168
Telefony 21003
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 6760
Struktura organizacyjna Urzędu 73807
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4320
Prawo lokalne 26468
Baza aktów własnych 1036
Bip archiwum 11258
Budżet 127
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 87084
Sprawozdania finansowe 1311
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 40382
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 21619
Opinie RIO 1687
Podatki i opłaty lokalne 606
Zagospodarowanie przestrzenne 546
Zarządzenia Kierownika Urzędu 16780
Protokoły z kontroli 5013
Dokumenty strategiczne 12463
Statut Gminy 15717
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 30705
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 404
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 15006
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Komisje Rady 9354
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 359
Archiwum protkoły z sesji RM 36391
Interpelacje i zapytania radnych 0
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Co i jak załatwić 69
Działalność gosp., koncesje, stypendia, zameldowanie cudzoziemca 60888
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 80518
Infrastruktura techniczna 47748
Podatki, umorzenia 40042
Sprawy dot. targowiska 14059
USC - Urząd Stanu Cywilnego 95187
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 8486
Gospodarka odpadami 69780
Wnioski dla przedsiębiorców 9667
Wnioski dla mieszkańców 24841
Sprawozdania 14887
Ośrodek pomocy społecznej 43260
Informacja o stanie mienia komunalnego 25644
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 215900
RODO 2479
RODO OPS 1897
Przetargi 225250
Przetargi do V.2012 61311
Jednostki organizacyjne 140
Miejski Zakład Komunalny 29712
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 15161
Ośrodek Pomocy Społecznej 14924
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 8571
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 7051
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 27619
Gimnazjum w Łęknicy 10563
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 6440
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 10870
Rejestr informacji o środowisku 7686
Informacje, ogłoszenia 372555
Zamówienia publiczne 136528
Aktualne 238662
W toku 163761
Wyniki 164519
Archiwalne 148671
Wyniki innych postępowań 141550
Zamówienia poniżej 30 tys Euro 48705
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 301283
Zasady Przejrzystości Urzędu 131525
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 39188
Ogłoszenia o pracy 56150
Aktualne 19691
W toku 26549
Wyniki 203530
Ogłoszenia do V.2012 11025
Regulamin naboru 6732
Administracja publiczna, stan prawny 6359
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Prawo miejscowe 2867
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 154
Ochrona środowiska 871
Wykaz dokumentów 339
Sprawozdania z próbek wody 328
Program ochrony środowiska 356
Usuwanie azbestu 341
Wykazy lekarzy weterynarii 345
Rejestr decyzji środowiskowych 347
Rejestr informacji o środowisku 5656
Plan gospodarki niskoemisyjnej 4835
Inne dokumenty 347
Oświadczenia majątkowe 679226
Wybory 5707
Wybory samorządowe 0
2018 39023
2014 69624
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 6548
2019 91
2011 3783
2015 31978
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 458
2015 69000
Wybory do Parlamentu Europejskiego 41187
2019 8554
Przedterminowe na Burmistrza 67189
Uzupełniające do Rady Miejskiej 76205
Galerie zdjęć 13217
Oświata 7221
Organizacje pozarządowe (NGO) 2691
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 93202
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 61314
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 2894
Otwarty Konkurs Ofert 135830
Warunki i tryb finansowania sportu 5476
Miesięcznik INFO NGO 6
Projekty 1448
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 25194
Referenda 32909
Gospodarka odpadami 1410
Petycje 2109
Ustawa 4400
Łowiectwo 1667
Informacja geoprzestrzenna 253
Programy zdrowotne 1308
Obsługa osób niepełnosprawnych 522

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2877907
Redakcja biuletynu 50423
Mapa serwisu 5780
Statystyki 5796
Kanały RSS 5131
Kontakt 89557