ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4021
BIP archiwalny do maja 2012 132

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 567164
Sprawy w województwie 70075
Wakaty w województwie 6033
Zamówienia pub. w województwie 10585
KONTAKT 11862
Telefony 11518
Cyfrowy urząd, e-usługi 49563
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 7369
Program parnterski 4928
Druki do pobrania 4434
Podstawy prawne 6107
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 5235
Wykaz numerów kart aktywnych 8479
Karta Dużej Rodziny 8869
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
RODZINA 500 plus 9360
Urząd Gminy 56
Dane podstawowe 35806
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 23218
Godziny urzędowania 5435
Telefony 17617
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 5966
Struktura organizacyjna Urzędu 60731
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4289
Sprawy petentów 5751
Organy 4
Burmistrz 27425
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Rada Miejska 11350
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Transmisje obrad na żywo 0
Komisje Rady 7327
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 23
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Archiwum protkoły z sesji RM 28476
Interpelacje i zapytania radnych 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Prawo lokalne 22203
Baza aktów własnych 1021
Bip archiwum 9388
Budżet 125
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 63801
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 16634
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 33031
Opinie RIO 797
Podatki i opłaty lokalne 573
Zagospodarowanie przestrzenne 479
Zarządzenia Kierownika Urzędu 14339
Protokoły z kontroli 4687
Dokumenty strategiczne 10210
Statut Gminy 13314
Jednostki organizacyjne 100
Miejski Zakład Komunalny 26012
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 12730
Ośrodek Pomocy Społecznej 12472
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 7293
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 6049
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 21629
Gimnazjum w Łęknicy 9334
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 5302
Co i jak załatwić 54
Działalność gosp., koncesje, stypendia, zameldowanie cudzoziemca 52568
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 66200
Infrastruktura techniczna 38858
Podatki, umorzenia 33394
Sprawy dot. targowiska 11935
USC - Urząd Stanu Cywilnego 75359
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 7292
Gospodarka odpadami 56913
Wnioski dla przedsiębiorców 7381
Wnioski dla mieszkańców 18792
Sprawozdania 11001
Ośrodek pomocy społecznej 35912
Informacja o stanie mienia komunalnego 21738
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 152946
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 9354
Rejestr informacji o środowisku 3450
RODO 1194
RODO OPS 814
Przetargi 181862
Przetargi do V.2012 50941
Informacje, ogłoszenia 298907
Zamówienia publiczne 87524
Aktualne 186551
W toku 119746
Wyniki 118002
Archiwalne 108363
Wyniki innych postępowań 99620
Zamówienia poniżej 30 tys Euro 20185
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 258432
Zasady Przejrzystości Urzędu 98835
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 30703
Ogłoszenia o pracy 43468
Aktualne 15816
W toku 18473
Wyniki 151043
Ogłoszenia do V.2012 9443
Regulamin naboru 5949
Administracja publiczna, stan prawny 5832
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Prawo miejscowe 2866
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 154
Ochrona środowiska 483
Wykaz dokumentów 167
Sprawozdania z próbek wody 174
Program ochrony środowiska 185
Usuwanie azbestu 174
Wykazy lekarzy weterynarii 195
Rejestr decyzji środowiskowych 178
Rejestr informacji o środowisku 2068
Plan gospodarki niskoemisyjnej 1926
Inne dokumenty 175
Oświadczenia majątkowe 509328
Gospodarka odpadami 1382
Wybory 5625
Wybory samorządowe 0
2018 15964
2014 59497
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 6259
2015 24794
2011 2965
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 427
2015 56277
Wybory do Parlamentu Europejskiego 36223
Przedterminowe na Burmistrza 55655
Uzupełniające do Rady Miejskiej 63664
Galerie zdjęć 11570
Referenda 27763
Oświata 3452
Organizacje pozarządowe (NGO) 2175
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 80062
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 47906
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 2605
Otwarty Konkurs Ofert 91988
Warunki i tryb finansowania sportu 4702
Miesięcznik INFO NGO 6
Petycje 1808
Ustawa 3521
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 19799
Projekty 392
Informacja geoprzestrzenna 253
Łowiectwo 389

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2262144
Redakcja biuletynu 48252
Mapa serwisu 5257
Statystyki 5375
Kanały RSS 4682
Kontakt 75134

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy